Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia.

Program ten oparty jest na zasadach wypracowanych w programie Socrates (obecnie LLP/Erasmus). Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w Programie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Więcej szczegółów na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/programmost2000

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynator programu MOST

dr Ewa Palka