Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia włoska

Studia trwają dwa lata. Oprócz przedmiotów związanych ze ścieżką (seminaria, opcje literackie, językoznawcze, przekładoznawcze, wykłady monograficzne) student kontynuuje naukę języka włoskiego oraz drugiego języka romańskiego na odpowiadającym mu stopniu zaawansowania (możliwość nauki od zera drugiego języka romańskiego). Istnieje możliwość uzupełnienia kształcenia na uczelni zagranicznej we Włoszech i w innych krajach Europy w ramach programu Erasmus +.

Student ma do wyboru dwie ścieżki kształcenia: filologiczną i tłumaczeniową.

Ścieżka tłumaczeniowa przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza i może stanowić wstęp do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń.
 
Ścieżka filologiczna oferuje szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii włoskiej oraz wybrane przedmioty z obszaru kulturowego innych języków romańskich. 
Niezależnie od wybranej ścieżki, studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólno-pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia  do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia.

Studia dają kwalifikacje do pracy w wydawnictwach, ośrodkach kulturalno-oświatowych, placówkach dyplomatycznych i organizacjach pozarządowych a specjalizacja tłumaczeniowa umożliwia wykonywania zawodu tłumacza. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.

***

Koło Naukowe Italianistów UJ z dumą prezentuje pierwszy w historii SPOT promujący naszą filologię włoską! Zapraszamy na studia!