Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia francuska

Studia I stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są nie tylko do kandydatów, którzy znają biegle język francuski, ale także do osób, które wcześniej nie miały okazji się go nauczyć. Na pierwszym roku studiów zajęcia prowadzone są równolegle w grupach debiutantów oraz zaawansowanych. Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem licencjackim w języku francuskim.

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B2. W programie studiów zawarty jest pełny kurs historii literatury francuskiej, od średniowiecza do XXI wieku. Przedmioty językoznawcze (w tym gramatyka opisowa i historia języka) pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy na temat struktury oraz historii języka francuskiego. Oferujemy także szeroki wybór przedmiotów z dziedziny historii, cywilizacji i kultury francuskiej, a także (w mniejszym stopniu) innych krajów romańskich. W programie studiów przewidziana jest nauka języka łacińskiego w wymiarze 60 godzin.

Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses.

Od drugiego roku studiów licencjackich studenci mogą rozpocząć kształcenie pedagogiczne w ramach dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ) oraz na III roku w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Filologii Romańskiej).

Po otrzymaniu dyplomu licencjata studenci mogą podjąć studia na drugim stopniu filologii francuskiej lub na innym kierunku uniwersyteckim. Wielu absolwentów już po studiach I stopnia znajduje zatrudnienie na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków romańskich.