Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej

prof. dr hab. Wacław Rapak

prof. dr hab. Wacław Rapak

Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

pok. 228 (wejście przez Sekretariat, pok. 227)

Dyżur w semestrze zimowym 2022/2023:

wtorki i czwartki: 14:00 - 15:00

Uwaga: czwartkowy dyżur (17 listopada) odbędzie się wyjątkowo w godzinach 11:00 - 12:00 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. dydaktyki

dr Gabriel Borowski

dr Gabriel Borowski

pok. 226 (wejście przez Sekretariat, pok. 227)

Dyżur w semestrze zimowym 2022/2023:
czwartek, 11:30–12:30.

Uwaga: w czwartek 17 listopada dyżur zostaje odwołany z powodu podróży służbowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnik Dziekana ds. Nauki w Instytucie Filologii Romańskiej

dr hab. Iwona Piechnik, prof. UJ

pok. 226 (wejście przez Sekretariat, pok. 227)

Dyżur w semestrze zimowym 2022/2023: