Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przekład literacki

Studia stacjonarne II stopnia, które mogą podjąć kandydaci legitymujący się bardzo dobrą znajomością wybranego języka obcego, kochający literaturę i władający dobrze językiem polskim. Dają one możliwość doskonalenia znajomości języka obcego i przygotowują do pracy w charakterze tłumacza literatury lub krytyka przekładu. Student poszerza swoją wiedzę na temat literatury i kultury obszaru wybranego języka, równocześnie w czasie specjalistycznych kursów otrzymuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki przekładu i działania tłumacza.

2/3 kursów realizowane jest na Wydziale Filologicznym. Jest to część programu kładąca nacisk na znajomość wybranego języka romańskiego i odpowiadającego mu obszaru kulturowego. 1/3 kursów realizowana jest na Wydziale Polonistyki. Są to zajęcia zmierzające do doskonalenia języka polskiego oraz dotyczące szeroko pojętej kultury literackiej. Student może też realizować praktyczne warsztaty przekładowe.