Zakład Filologii Francuskiej

Pracownicy:

dr hab. Barbara Marczuk-Szwed, prof. UJ - USOSweb (adres email, dyżury) - Kierownik Zakładu i Kierownik Kierunku Filologia Francuska

Pracownicy emerytowani:

 • prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczak
 • prof. dr hab. Anna Bochnakowa
 • prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
 • prof. dr hab. Barbara Sosień
 • prof. dr hab. Marcela Świątkowska
 • prof. dr hab. Leon Zaręba
 • dr Ewa Andruszko
 • dr Daniela Ochman
 • mgr Maria Gawron-Zaborska
 • mgr Beata Hrehorowicz
 • mgr Grażyna Jankowska-Jamka
 • mgr Marie-Christine Kremer

Doktoranci: