Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

« Marguerite Yourcenar et le souci du monde »

L’Université Nicolas Copernic de Toruń en Pologne et la Société Internationale d’Études Yourcenariennes vous convient cordialement à participer au colloque international qui se tiendra à Toruń du 20 au 22 octobre 2022 avec pour thème « Marguerite Yourcenar et le souci du monde ».

Pliki do pobrania
pdf
Appel à contribution

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Conférence de « Plejada » : Frédéric Billet

Association académique des romanistes polonais « Plejada » vous invite à la conférence de Monsieur Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne, le lundi 25 octobre 2021 de 11h00 à 12h30.

Déroulement de la rencontre:
11h00–11h30  Échange avec les responsables des philologies romanes de Pologne
11h30–12h00  Conférence de Monsieur l’Ambassadeur La place des compétences linguistiques et culturelles dans la diplomatie – ouverte au public
12h00–12h30  Questions du public (30 min.)

 

AKTUALIZACJA: 19 PAŹDZIERNIKA 2021

Lien de connexion pour la conférence de Monsieur l’Ambassadeur (11h30–12h00), ouverte au public :
https://us02web.zoom.us/j/82543605595?pwd=ZEg4a0NFbU9EN2F4N0JsNXdJQjltQT09

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dotyczące działalności Towarzystwa

Szanowni Państwo,
Jako osoba pełniąca w naszym Instytucie funkcję "łącznika z Plejadą" pragnę Państwu przekazać kilka informacji oraz zachęcić do dołączenia do grona członków Plejady. Ponadto, jeżeli mieliby Państwo uwagi dotyczące potrzeb i oczekiwań wobec Towarzystwa "Plejada", którego głównym celem jest promocja akademickiej działalności romanistycznej, wsparcie wymiany naukowej i konsolidacja naszego środowiska, to proszę o kontakt: <joanna.gornikiewicz@uj.edu.pl>

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Towarzystwa przekazane przez obecny Zarząd, który pracuje już prawie pół roku. Zachęcamy również do udziału w nadchodzących wydarzeniach (współ)organizowanych przez "Plejadę". 

1. Zaktualizowano listę monografii romanistycznych na stronie Plejady. Obecnie w zakładce "Publikacje" znajdują się wszystkie zgłoszone przez romanistyki książki romanistów polskich z ostatnich 19 lat. Prosimy o sprawdzenie, czy podane tam dane odpowiadają stanowi faktycznemu i w razie potrzeby o przesłanie niezbędnego uzupełnienia/modyfikacji do dr hab. Sylwii Kucharuk na adres: <publications.plejada@gmail.com>

2. Obecny Zarząd podtrzymuje i rozwija relacje ze stowarzyszeniami romanistów w Czechach – "Gallica" i Słowacji – "Francavis" (odbyło się spotkanie online, liczne wymiany mailowe, etc.) oraz odnowił za pośrednictwem Instytutu Francuskiego w Budapeszcie kontakty z węgierskim środowiskiem romanistycznym. Z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Romanistów Czeskich "Gallica" zarówno obecny Zarząd, jak i prof. Teresa Tomaszkiewicz jako współzałożycielka, wieloletnia przewodnicząca i członek Zarządu, przesłali listy gratulacyjno-wspomnieniowe, dając tym samym wyraz ciągłości naszych kontaktów. Zainteresowanym naukową lub dydaktyczną współpracą z tymi ośrodkami chętnie służymy informacją i pomocą w nawiązaniu relacji.

3. W ostatnich miesiącach członkowie Zarządu brali udział w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Francuski i Ambasadę Francji w Polsce: « Ma Thèse en 180 secondes », « Le Jour du prof. de français » czy opracowanie broszury "Czas na francuski". Choć wydarzenia te nie dotyczą bezpośrednio działalności naukowej, są jednak wyrazem naszego zaangażowania w promocję języka francuskiego.

4. Planujemy zbierać i przesyłać naszym członkom raz w miesiącu informator o ogłoszeniach konferencyjnych, warsztatach i naborze artykułów do czasopism naukowych. Tych z Państwa, którzy zechcieliby skorzystać z naszego pośrednictwa w przekazywaniu takich informacji pozostałym romanistom, prosimy o przesyłanie zredagowanych w docelowej formie ogłoszeń do ostatniego dnia każdego miesiąca na adres <appels.plejada@gmail.com>

5. W dniach 23-24 września 2021 odbędzie się w formie zdalnej szkoła doktorska krajów Wyszehradu współorganizowana z Instytutem Filologii Romańskiej UJ oraz Instytutem Neofilologii UP. Zgłoszenia wystąpień promotorów oraz doktorantów można rejestrować online do 22 maja (wszystkie informacje na stronie http://plejada.romanisci.edu.pl/dokumenty/XXIVe_Ecole_Doctorale_des_Pays_de_Vysegrad.pdf). W ramach szkoły doktorskiej możliwy będzie również udział w trzech warsztatach dot. wykorzystania narzędzi cyfrowych prowadzonych przez następujących specjalistów:
Thierry Charnois, Université Paris 13, Laboratoire LIPN 
Aude Grezka, CNRS/Université Paris 13, Laboratoire LIPN 
Olivier Kraif, Université de Grenoble Alpes 

6. Wykłady Plejady online to nowa forma spotkania i wymiany akademickiej zainicjowana przez nasze Towarzystwo. W tym roku akademickim odbędą się dwa takie wykłady wygłoszone przez cenionych specjalistów z naszego grona, każdy w sobotę o 10:00 będzie trwał ok. 40 min. + 40 min na dyskusję z publicznością. Pierwszym prelegentem będzie prof. Krzysztof Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego, a jego wykład zatytułowany Ananda Devi. Portrait d'un(e) écrivain(e) będzie miał miejsce 10 kwietnia 2021. Już teraz można zapoznać się ze streszczeniem http://plejada.romanisci.edu.pl/dokumenty/Conference_invitee_Plejada_Krzysztof_Jarosz.pdf i przygotować pytania do prelegenta. 

Wykład następny przewidziano na 26 czerwca 2021. Nasze zaproszenie przyjęła p. prof. Elżbieta Biardzka z Uniwersytetu Wrocławskiego, która zaproponowała temat Les citations intersémiotiques en ligne. Bliżej z treścią wystąpienia można zapoznać się tutaj
http://plejada.romanisci.edu.pl/dokumenty/Conference_invitee_Plejada_Elzbieta_Biardzka.pdf

Wykłady Plejady są otwarte dla wszystkich romanistów, doktorantów i studentów, zapraszamy na nie również kolegów z Czech, Węgier i Słowacji. Link do spotkania prześlemy mailem do Państwa i do członków na tydzień przed wydarzeniem.

7. Wszystkich romanistów pracujących naukowo (zgodnie ze statutem, ze stopniem naukowym doktora lub wyższym), którzy nie są jeszcze członkami "Plejady", serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszego romanistycznego Towarzystwa. Żeby stać się członkiem, wystarczy wypełnić i przesłać do sekretarza deklarację członkowską http://plejada.romanisci.edu.pl/index.php/pl/strona-glowna/deklaracja-czonkowska.html oraz uiścić roczną składkę w wys. 70 zł.

To w telegraficznym skrócie wydarzenia, którymi żył w ostatnim czasie i które planuje w najbliższej przyszłości Zarząd Towarzystwa. Bardziej szczegółowe dane o naszej działalności, jak również ogłoszenia przekazywane przez zaprzyjaźnione instytucje (Ambasada Francji, Instytut Francuski, Wallonie-Bruxelles, etc.), informacje dotyczące działalności naukowej, organizowanych konferencji, osiągnięć naszych członków, znajdą Państwo na stronie http://plejada.romanisci.edu.pl/index.php/fr.html; a od niedawna również na Facebooku. Zapraszamy do zaglądania, polubienia, śledzenia!

Zarząd ATRP "Plejada"

Łącznik: Joanna Górnikiewicz <joanna.gornikiewicz@uj.edu.pl>

Pliki do pobrania
pdf
Czas na FRANCUSKI