Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ – pytania i odpowiedzi

Nie, znajomość języka kierunkowego nie jest kryterium przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Naukę wszystkich języków kierunkowych zaczynamy od podstaw – wyjątkiem jest tu filologia francuska, gdzie osoby uczące się wcześniej języka francuskiego od rozpoczęcia studiów mogą uczęszczać na zajęcia w grupie zaawansowanej. Osoby nieznające języka francuskiego wciąż mogą rozpocząć naukę od podstaw w grupach początkujących. Nie ma też przeszkód, by naukę na pozostałych kierunkach rozpoczęły osoby znające już język kierunkowy!

Wymagane są dwa wyniki z egzaminów maturalnych (na poziomie rozszerzonym) z następujących przedmiotów: język polski, języki obce (angielski, francuski,  włoski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, łacina). Wszystkie przedmioty przy rekrutacji mają taką samą wagę. W przypadku, gdy kandydat zdawał kilka przedmiotów z danej grupy, pod uwagę brany jest wynik najkorzystniejszy.

Wszystkie warunki rekrutacji znajdują się na stronie: https://rekrutacja.uj.edu.pl/rekrutacja/2021-22

Jak najbardziej! Zależy to tylko od Twojego podejścia, zaangażowania i ilości włożonej pracy. Oprócz zajęć z samego języka nasi studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w języku kierunkowym (np. z literatury czy gramatyki opisowej). Pozwala im to cały czas otaczać się językiem, który studiują.

Studenci mają również możliwość korzystania z wyjazdów stypendialnych (Erasmus, letnie szkoły językowe itp.), które pomagają rozwijać i doskonalić język. Poza tym kwalifikacje naszych nauczycieli uniwersyteckich gwarantują wysoki poziom nauczania języków.

Nauka każdego języka rozpoczyna się od poziomu A1 
I rok: 300 godz. „praktycznej nauki języka” – egzamin A2
II rok: 240 godz. „praktycznej nauki języka” – egzamin B2
III rok: 180 godz. „praktycznej nauki języka” – egzamin C1

Dobra znajomość języka, literatury i kultury danego kraju pozwala na podjęcie pracy w wielu miejscach. Stoi przed Tobą mnóstwo możliwości, jak chociażby praca tłumacza, praca w międzynarodowych przedsiębiorstwach, praca nauczyciela czy też dziennikarza. Absolwenci naszych studiów są chętnie zatrudniani przez takie firmy jak IBM, Google, Motorola, czy Electrolux.

Program wszystkich kierunków oparty jest na podobnym schemacie: przedmioty obowiązkowe to m.in. język obcy kierunkowy, drugi język romański, literatura, historia, gramatyka opisowa, łacina, filozofia. Ponad to, każdy student musi zrealizować tzw. opcje, które może dobierać pod kątem indywidualnych zainteresowań, samodzielnie kształtując ścieżkę swojego rozwoju.

Tak, obecność na zajęciach jest obowiązkowa, również na wykładach.

Program wszystkich filologii obejmuje obowiązkową naukę drugiego języka romańskiego. Studenci mają do wyboru: francuski, hiszpański, portugalski, włoski i kataloński. Nauka każdego drugiego języka rozpoczyna się od poziomu A1 i realizowana jest przez cztery semestry, do poziomu B1+. Zajęcia z drugiego języka są prowadzone w IFR przez wykładowców naszego Instytutu. Ponadto w Jagiellońskim Centrum Językowym możesz zapisać się odpłatnie na lektorat dowolnego języka obcego, który znajduje się w ofercie.

Język wykładu zależy od stopnia zaawansowania językowego słuchaczy. Na pierwszym roku większość wykładów jest w języku polskim (wyjątkiem są wykłady dla grupy „zaawansowanej” filologii francuskiej), ale już na trzecim roku wykłady prowadzone są przede wszystkim w językach kierunkowych, nierzadko przez „native-speakerów”.

Wykłady prowadzone są czasem dla wszystkich studentów danego roku, jednak ćwiczenia (szczególnie te z praktycznej nauki języka) prowadzone są w mniejszych grupach. Zwykle jest to kilkanaście osób. Umożliwia to indywidualne podejście do studenta i efektywną naukę języka, a także możliwość ciągłej weryfikacji postępów studenta przez prowadzącego zajęcia.

Oczywiście. W ramach studiów masz możliwość skorzystania ze stypendium programu ERASMUS+. Nasz Instytut podpisał wiele umów partnerskich z uczelniami we wszystkich krajach romańskich oraz m.in. w Czechach i Szwajcarii. Możliwe jest również korzystanie z wyjazdów stypendialnych w ramach międzyrządowych umów o współpracy oraz wakacyjnych kursów językowych.

Na całym Uniwersytecie Jagiellońskim działa wiele organizacji studenckich o najróżniejszej tematyce: kulturalne (chór, zespół pieśni i tańca), sportowe, naukowe, a nawet All in UJ, które organizuje studenckie imprezy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Można też zaangażować się w działalność Samorządu Studentów UJ. W naszym Instytucie przy każdej z filologii działa Koło Naukowe, istnieje również Koło Mediewistów i Grupa Teatralna przygotowująca przedstawienia w języku francuskim. Nasi studenci redagują i wydają czasopismo naukowe „Roman”, gdzie mogą opublikować swoje tłumaczenia, eseje czy wyróżnione prace.

Studenci naszego Instytutu mają do dyspozycji bogato zaopatrzoną bibliotekę, w której znajdą lektury na zajęcia, słowniki, a także książki do czytania w językach, których się uczą. Nie ma potrzeby kupować każdej lektury, czy sprowadzać trudno dostępnych książek zza granicy! Studenci mogą też korzystać z bogatych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Każdy student UJ ma również dostęp do wykupionych przez Uniwersytet internetowych baz czasopism naukowych, w których znajdzie liczne ciekawe publikacje poszerzające wiedzę.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jeśli sytuacja sanitarna nie ulegnie poprawie i wciąż nakazane będzie nauczanie zdalne na uczelniach wyższych, Instytut Filologii Romańskiej zapewni swoim studentom naukę zdalną na wysokim poziomie. W sytuacji, gdy możliwa będzie nauka na żywo, możliwe będzie organizowanie niektórych zajęć w trybie zdalnym jeśli np. wykładowca będzie na zagranicznej konferencji czy stypendium. Wierzymy, że już wkrótce będziemy mogli spotkać się z naszymi studentami w salach wykładowych i nie możemy już tego się doczekać!

Wykładowcy naszego Instytutu dbają, by wszystkie zajęcia odbywały się synchronicznie, to znaczy w sposób umożliwiający kontakt prowadzącego ze studentami, rozmowę i zadawanie pytań. W tym celu korzystają z platform MS Teams i uniwersyteckiej platformy do e-learningu Pegaz, na których tworzone są grupy dla każdego przedmiotu. Każdy student ma bezpłatny dostęp do tych platform i może z nich korzystać ze swojego prywatnego komputera. Uczelnia udostępnia swoim studentom darmowy pakiet Microsoft Office. Każdy może zatem pobrać za darmo programy takie jak Word czy Power Point, które pomogą w efektywnym studiowaniu.

Tak, każdy wykładowca zapewnia możliwość konsultacji przez maila. Można również umówić się indywidualnie na rozmowę z wykładowcą na platformie MS Teams i podczas wideorozmowy zadać wszystkie pytania.

Tak, Biblioteka Wydziałowa i Biblioteka Jagiellońska wypożyczają książki.

Studenci mogą korzystać z budynków UJ, gdy chcą np. udać się do Biblioteki Wydziałowej czy Biblioteki Jagiellońskiej, które w czasie nauki zdalnej wciąż wypożyczają książki. Mogą też, jeśli sprawa (sytuacja) tego wymaga, udać się do sekretariatu (choć ze względów bezpieczeństwa zalecany jest kontakt mailowy lub telefoniczny). 

Zajęcia w naszym Instytucie nie są nagrywane ze względu na ochronę danych osobowych osób, które w nich uczestniczą.