Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia hiszpańska

Studia pierwszego stopnia obejmują intensywną naukę języka hiszpańskiego (od podstaw do poziomu C1), naukę drugiego języka romańskiego (od podstaw do poziomu B1+) oraz zestaw przedmiotów literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych, których celem jest wprowadzenie studentów w fascynujący świat kultur iberyjskich i iberoamerykańskich oraz rozwijanie ich zainteresowań humanistycznych. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru.

Język hiszpański umacnia swoją pozycję drugiego po angielskim języka komunikacji międzynarodowej. Obecnie posługuje się nim ponad 500 milionów ludzi na całym świecie. Nauka hiszpańskiego stanowi więc bardzo dobrą inwestycję, która bez wątpienia zaowocuje w przyszłości. Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku hiszpańskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej po hiszpańsku.

Od drugiego roku studiów licencjackich studenci mogą rozpocząć kształcenie pedagogiczne w ramach dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ) oraz, na III roku filologii hiszpańskiej, opcji (dydaktyka języka hiszpańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej).

Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich m.in. w Hiszpanii oraz mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania  działając w kole naukowym iberystów.

Od 30 lat w naszym zakładzie działa oficjalny lektorat języka katalońskiego Instytutu Ramona Llulla, dzięki któremu studenci mogą bezpłatnie zdawać oficjalne egzaminy z języka katalońskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz uczestniczyć w kursach letnich w Barcelonie, Andorze i na Balearach, a także w rozmaitych warsztatach i projektach tłumaczeniowych. Od 20 lat działa tu także Centro de Estudos Galegos, instytucja zajmująca się upowszechnianiem wiedzy o języku i kulturze hiszpańskiej Galicji. Studenci uczący się języka galicyjskiego mogą wyjeżdżać na letnie kursy tego języka, organizowane w Santiago de Compostela, oraz współtworzyć wydarzenia kulturalne, upowszechniające wiedzę o tym regionie.