Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej

prof. dr hab. Wacław Rapak

prof. dr hab. Wacław Rapak

Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

pok. 228 (wejście przez Sekretariat, pok. 227)

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:
W lipcu dyżury będą odbywały się w czwartki w godz. 14:00–15:00.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. dydaktyki

dr Gabriel Borowski

dr Gabriel Borowski

pok. 226 (wejście przez Sekretariat, pok. 227)

Dyżur w semestrze letnim 2021/2022:
W lipcu i we wrześniu terminy dyżurów ustalane indywidualnie drogą mailową.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnik Dziekana ds. Nauki w Instytucie Filologii Romańskiej

dr hab. Iwona Piechnik, prof. UJ

pok. 226 (wejście przez Sekretariat, pok. 227)

Dyżur w semestrze letnim 2021/2022:
wtorek: godz. 14:30–15:30