Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

V Simposio de didáctica de ELE en Polonia (25–26 marca 2022)

V Sympozjum dydaktyczne na temat nauczania języka hiszpańskiego zatytułowane Retos contemporáneos de la enseñanza de ELE en PoloniaWspółczesne wyzwania nauczania języka hiszpańskiego w Polsce

GRUPA DOCELOWA
Sympozjum skierowane jest do badaczy i praktyków nauczania ELE (języka hiszpańskiego jako obcego) reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki, a także do studentów uczelni wyższych zainteresowanych tą tematyką.

TEMATY PORUSZANE NA SYMPOZJUM

  • Aktualny stan nauczania języka hiszpańskiego w Polsce.
  • Zakres wykorzystywania technik informacyjnych na lekcjach hiszpańskiego. 
  • Nauczanie języka hiszpańskiego a polski system edukacji i zmiany w prawie oświatowym.
  • Nowe metody i trendy w nauczaniu języka hiszpańskiego.
  • Badania interkulturowe oraz badania nad zarządzaniem emocjami i ich wpływ na nauczanie języka hiszpańskiego.
  • Możliwości wykorzystania sieci społecznych oraz Web 2.0 na lekcji języka hiszpańskiego.

UZASADNIENIE
Sympozjum odbywa się co dwa lata i jest organizowane przez Zakład Filologii Hiszpańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Cervantesa w Krakowie. Spotkanie naukowców i praktyków nauczania z jednej strony ma na celu przedstawienie stanu najnowszych badań na temat dydaktyki języka hiszpańskiego i trendów obserwowanych w tym zakresie, a z drugiej, zapewnić przestrzeń do wymiany doświadczeń. Sympozjum kierowane jest zarówno do społeczności nauczycieli języka hiszpańskiego, jak i do studentów, którzy zastawiają się nad wyborem tej ścieżki kariery zawodowej.

Sympozjum jest wspierane przez Consejería de Educación de la Embajada de España (Wydział Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce).

MIEJSCE I DATA ORGANIZACJI
Instytut Cervantesa w Krakowie, ul. Kanonicza 12, Kraków
25 i 26 marca 2022 roku

REJESTRACJA
Na stronie internetowej Instytutu Cervantesa w Krakowie, kiedy będzie otwarta rejestracja na V Sympozjum.

Download files
pdf
Programa