Wszystkie zajęcia w formie zdalnej - do odwołania

Termin: 11.03.2020 - 30.04.2020

 

Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Elżbieta Górska, podjęła decyzję o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych na zdalną

Szanowni Państwo!

Na podstawie §2 ust.4 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z dnia 10 marca 2020 rokupodejmuję niniejszym decyzję o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Filologicznym na formę zdalną – do odwołania.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa Dyrektorów i Wicedyrektorów Jednostek do opracowania szczegółowych zasad wdrożenia takiej formy zajęć w zależności od ich rodzaju i potrzeb programowych danego kierunku, oraz monitorowania realizacji przekazanych instrukcji.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Elżbieta Górska – dziekan Wydziału

Data opublikowania: 10.03.2020
Osoba publikująca: Barbara Nowak