Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uprawnienia pedagogiczne

W roku akademickim 2020/21 ponownie otwiera się możliwość bezpłatnego zdobycia uprawnień pedagogicznych do nauczania języka (francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego) w toku studiów w IFR. Zdobywanie uprawnień jest rozłożone na I stopień studiów (rok II i III) oraz II stopień (rok I i II) i kończy się otrzymaniem stosownego dyplomu, uprawniającego do nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w liceach. Program mogą rozpocząć osoby rozpoczynające II rok studiów licencjackich. Osoby studiujące obecnie na III roku również mogą rozpocząć proces zdobywania uprawnień, lecz w ich przypadku wiąże się to z koniecznością przedłużenia studiów magisterskich o jeden rok.

Szczegółowy przebieg zdobywania uprawnień pedagogicznych widoczny jest w tabelce poniżej. Część przedmiotów realizowanych jest w Studium Pedagogicznym UJ (Psychologia i Pedagogika I, II i III, Emisja głosu, Praktyka pedagogiczno-psychologiczna, Podstawy dydaktyki), natomiast pozostałe zajęcia odbywają się w IFR (Dydaktyka przedmiotowa, Praktyka). Ogółem, jak wynika z tabelki, student realizuje 360 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk.

Pliki do pobrania
pdf
Przebieg zdobywania uprawnień pedagogicznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynatorzy ścieżki pedagogicznej

Filologia francuska – dr Dorota Pudo
Filologia hiszpańska – mgr Sergio Balches
Filologia włoska – dr Alicja Paleta