W roku akademickim 2020/21 ponownie otwiera się możliwość bezpłatnego zdobycia uprawnień pedagogicznych do nauczania języka (francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego) w toku studiów w IFR. Zdobywanie uprawnień jest rozłożone na I stopień studiów (rok II i III) oraz II stopień (rok I i II) i kończy się otrzymaniem stosownego dyplomu, uprawniającego do nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w liceach. Program mogą rozpocząć osoby rozpoczynające II rok studiów licencjackich. Osoby studiujące obecnie na III roku również mogą rozpocząć proces zdobywania uprawnień, lecz w ich przypadku wiąże się to z koniecznością przedłużenia studiów magisterskich o jeden rok.


Szczegółowy przebieg zdobywania uprawnień pedagogicznych widoczny jest w załączonej tabelce. Część przedmiotów realizowanych jest w Studium Pedagogicznym UJ (Psychologia i Pedagogika I, II i III, Emisja głosu, Praktyka pedagogiczno-psychologiczna, Podstawy dydaktyki), natomiast pozostałe zajęcia odbywają się w IFR (Dydaktyka przedmiotowa, Praktyka). Ogółem, jak wynika z tabelki, student realizuje 360 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk. 
Koordynatorzy ścieżki pedagogicznej:


Filologia hiszpańska: Sergio Balches: <sergio.balches@uj.edu.pl>
Filologia włoska: Alicja Paleta: <alicja.paleta@uj.edu.pl>

 

Efekty uczenia (obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020)