Opiekunowie lat i opiekunowie Kół Naukowych w IFR w roku akademickim 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

mgr Elżbieta Kowalska

Drugi

mgr Marek Sosna

Trzeci

mgr  Barbara Grzywacz

 

Filologia hiszpańska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Rosanna Krzyszkowska-Pawlik

Drugi

dr Małgorzata Jędrusiak

Trzeci

dr hab. Anna Sawicka

 

Filologia włoska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Iwona Kaźmierczak

Drugi

dr Alicja Paleta

Trzeci

mgr Desy Masieri

 

Filologia portugalska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Natalia Czopek

Drugi

dr Gabriel Borowski

Trzeci

dr Anna Wolny

 

Filologia rumuńska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Anna Oczko

Drugi

dr hab. Joanna Porawska

Trzeci

dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev

Studia stacjonarne II stopnia

Filologia francuska

Opiekun I roku: mgr Ewa Krakowska-Krzemińska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

mgr Alicja Bańczyk

Filologiczna

Promotorzy

 

Filologia hiszpańska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

dr Ewa Palka

Biznesowo-administracyjna

dr Agata Komorowska


Filologia włoska

Opiekun I roku: dr hab. Monika Surma-Gawłowska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

dr Magdalena Wrana

Filologiczna

dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ

 

Filologia portugalska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

promotorzy

 

Koła naukowe w Instytucie Filologii Romańskiej

 

Działalność

Nazwisko opiekuna

 

 

 

Koło Naukowe Romanistów

 

dr Agnieszka Kocik

 

 

Koło Naukowe Italianistów

 

dr Magdalena Wrana;

dr Luca Palmarini

 

 

Koło Naukowe Iberystów

 

dr Małgorzata Jędrusiak;

dr Marta Pawłowska

 

 

Koło Naukowe Portugalistów

 

dr Gabriel Borowski;

dr Natalia Czopek

 

 

Koło Naukowe Rumunistów

 

 

dr Anna Oczko

 

Koło Naukowe Mediewistów

 

dr hab Joanna Gorecka-Kalita;

mgr Alicja Bańczyk

 

 

Czasopismo „Roman”

 

dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev

 

Koordynatorzy Programu ERASMUS+

 

filologia francuska i IFR – dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ;

filologia hiszpańska – dr Agata Komorowska

filologia włoska – dr Danuta Piekarz

filologia rumuńska – dr Anna Oczko

                  filologia portugalska – dr Anna Rzepka