Opiekunowie lat i opiekunowie Kół Naukowych w IFR w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

mgr Mariola Bobrowska

Drugi

mgr Marek Sosna

Trzeci

mgr  Barbara Grzywacz

 

Filologia hiszpańska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Rozalia Kośmider-Sasor

Drugi

dr Małgorzata Jędrusiak

Trzeci

dr hab. Anna Sawicka

 

Filologia włoska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Iwona Kaźmierczak

Drugi

dr Alicja Paleta

Trzeci

mgr Desy Masieri

 

Filologia portugalska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Natalia Czopek

Drugi

dr Gabriel Borowski

Trzeci

dr Anna Wolny

 

Filologia rumuńska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev

Drugi

mgr Tomasz Krupa

Trzeci

dr Anna Oczko

Studia stacjonarne II stopnia

Filologia francuska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

mgr Ewa Krzemińska

Drugi

Promotorzy

 

Filologia hiszpańska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

   

Pierwszy

dr Marta Wicherek

Drugi

dr Marta Wicherek oraz Promotorzy

 

 

 

Ścieżka

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

dr Ewa Palka

Biznesowo-administracyjna

dr Marta Wicherek

 

Filologia włoska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Luca Palmarini

Drugi

promotorzy

 

 

Ścieżka

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

dr Magdalena Wrana

Filologiczna

prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro

 

Filologia portugalska

Scieżka

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

Promotorzy

 

Koła naukowe w Instytucie Filologii Romańskiej

 

Działalność

Nazwisko opiekuna

 

 

 

Koło Naukowe Romanistów

 

dr Agnieszka Kocik

 

 

Koło Naukowe Italianistów

 

dr Magdalena Wrana;

dr Luca Palmarini

 

 

Koło Naukowe Iberystów

 

dr Małgorzata Jędrusiak;

mgr Magdalena Tadel

 

Koło Naukowe Portugalistów

 

dr Gabriel Borowski;

dr Natalia Czopek

 

 

Koło Naukowe Rumunistów

 

 

dr Anna Oczko

 

Koło Naukowe Mediewistów

 

mgr Alicja Bańczyk

 

 

Czasopismo „Roman”

 

dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev

 

Koordynatorzy Programu ERASMUS+

 

filologia francuska i IFR – dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ;

filologia hiszpańska – dr Adriana Jastrzębska

filologia włoska – dr Danuta Piekarz

filologia rumuńska – dr Anna Oczko

                  filologia portugalska – dr Anna Rzepka

Inne funkcje

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (ankiety):  dr Magdalena Bartkowiak-Lerch

 

PROGRAM MOST – dr Ewa Palka

 

KOORDYNATOR LEKTORATÓW IFR – mgr Renata Turlej  

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – mgr Marek Sosna we współpracy z mgr Barbarą Kochan,

HARMONOGRAM SESJI – dr Dorota Pudo we współpracy z dr Agnieszką Kocik.