Srebrny medal Plus ratio quam vis dla francuskiego konsula generalnego

Termin: 14.07.2020 - 31.07.2020

We wtorek 7 lipca konsul generalny Francji Frédéric de Touchet w uznaniu za swoje zasługi otrzymał z rąk rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka srebrny medal Plus ratio quam vis. Najważniejsze uniwersyteckie odznaczenie zostało wręczone dyplomacie w murach Collegium Maius. W wydarzeniu wzięły udział władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i władz miasta, a także osoby związane z kulturą i oświatą.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu, Frédéric de Touchet otrzymał medal w szczególności za osobisty wkład w podejmowane wspólnie ze środowiskiem akademickim różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia, integrację całego środowiska romanistycznego, promocję języka i kultury francuskiej oraz wkład w budowanie przyjaznych stosunków polsko-francuskich, a także znacznie szerszy europejski projekt polityczny, kulturalny, naukowy i edukacyjny.

Otwierając pierwsze od czasu wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenie Senatu UJ, które nie odbyło się w formie zdalnej, rektor UJ podkreślił, że to szczególnie ważny moment dla społeczności akademickiej uniwersytetu, ponieważ wyróżniona zostaje osoba niezwykle zaangażowana w jego życie. - Chcemy uhonorować człowieka, który zrobił dla uniwersytetu dużo i który jest dla nas bardzo ważny. Za te wszystkie lata bardzo serdecznie panu dziękujemy - mówił prof. Wojciech Nowak. Rektor UJ wspomniał również niedawną wizytę Emmanuela Macrona i "niezapomnianą jedność myśli" w zakresie budowania wspólnej tożsamości europejskiej, która łączyła go z francuskim prezydentem.

Laudację na cześć uohonorowanego wygłosił prof. Wacław Rapak, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ. W swoim wystąpieniu przybliżył zarówno historię konsulatu francuskiego w Krakowie, jak i sylwetkę Frédérica de Touchet. - Od samego początku swojej podwójnej misji kulturalnej i dyplomatycznej w Polsce zadziwił wszystkich łatwością, z jaką wszedł w swoją nową rolę - mówił laudator. Podkreślił również ogromny wkład konsula generalnego w rozwój współpracy polsko-francuskiej w zakresie kultury i nauki.

Frédéric de Touchet ukończył filologię rosyjską we Francuskim Narodowym Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich (INALCO). W 1990 roku rozpoczął pracę we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Funkcje dyplomatyczne pełnił w placówkach na Ukrainie, w Rosji, Austrii i Portugalii. W latach 2009–2012 w paryskiej siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych był zastępcą dyrektora ds. praw człowieka i frankofonii w Dyrekcji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Międzynarodowych, Praw Człowieka i Frankofonii. Urząd Konsula Generalnego Republiki Francuskiej w Polsce objął 1 września 2016 roku.

Zdjęcia

 

Laudacja wygłoszona przez prof. dra hab. Wacława Rapaka

Data opublikowania: 14.07.2020
Osoba publikująca: Barbara Nowak