Sptkanie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego

W czwartek (09/01 o godz. 15.15) odbędzie się zebranie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego,  na którym dr A. Oczko wyglosi referat, pt. Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje - osadnictwo - dziedzictwo kulturowe
Data opublikowania: 07.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Nowak