DRUGI ODDECH AWANGARDY

Termin: 05.12.2017

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na spotkanie DRUGI ODDECH AWANGARDY połączone z promocją książki dr. Jakuba Kornhausera pt. „Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje” oraz książek z serii awangarda/rewizje. 


W dyskusji udział wezmą: 
dr hab. Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Michalina Kmiecik (Ośrodek Badań nad Awangardą UJ)
dr Jakub Kornhauser (Ośrodek Badań nad Awangardą UJ)
Spotkanie poprowadzi dr Karolina Czerska (Wydział Polonistyki UJ)

Seria prezentuje prace z zakresu studiów nad dwudziestowieczną awangardą europejską rozumianą jako fenomen estetyczny, artystyczny, kulturowy i społeczny. W składających się na kolejne tomy monografiach, przekładach i pracach zbiorowych będziemy się starali przybliżyć czytelnikom najbardziej inspirujące propozycje teoretyczne, nowe interpretacje tekstów i koncepcji awangardowych. Rewidując ugruntowane narracje historycznoliterackie oraz historyczno-kulturowe, rozwijamy wielowątkową i wieloaspektową opowieść o jednym z najważniejszych i - paradoksalnie - najtrwalszych zjawisk sztuki dwudziestowiecznej. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na dzieje i specyfikę awangard Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Biblioteka Jagiellońska, nowy gmach

sala konferencyjna, ul. Oleandry 3,

wtorek, 5 grudnia 2017, godz. 18.30

Data opublikowania: 29.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Nowak