ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022

Termin: 06.01.2021 - 29.01.2021

Program wymiany studenckiej Erasmus+ umożliwia wyjazd do uczelni zagranicznej, z którą Instytut Filologii Romańskiej UJ podpisał umowę o wymianie. Pełna lista uczelni partnerskich UJ znajduje się na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (dawny Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ) w zakładce „Rekrutacja”. Lista uczelni partnerskich IFR znajduje się w USOSweb, w module „Wymiana studencka”.

O wyjazd mogą się ubiegać studenci IFR UJ wszystkich rodzajów i stopni studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich), oprócz studentów będących obecnie na I roku studiów I stopnia oraz na ostatnim roku studiów prowadzących do uzyskania stopnia magistra lub doktora.

Więcej informacji:
https://ifr.filg.uj.edu.pl/erasmus?p_p_id=56_INSTANCE_r4iG&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1

 

Data opublikowania: 06.01.2021
Osoba publikująca: Agnieszka Kocik