Dodatkowa rekrutacja do wymiany studenckiej w ramach programu Eramus+

Termin: 14.09.2020 - 25.09.2020

Rekrutacja ta dotyczy wyjazdów na semestr letni 2020/2021, do uczelni partnerskich, w których pozostały wolne miejsca po rekrutacji głównej, która miała miejsce w lutym 2020.

Studenci ubiegający się o udział w wymianie studenckiej Erasmus+ powinni od 14 września do 25 września 2020 r. zarejestrować się elektronicznie w module „Wymiana studencka” w USOS-ie oraz wysłać mailem list motywacyjny na adres koordynatora danej filologii.

 

... więcej informacji

 

 

Data opublikowania: 14.09.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Kocik