Harmonogramy zajęć - semestr zimowy 2020/2021

Studia stacjonarne (dzienne)

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020  UJ

 

 

Sesja letnia 2019/2020 - wrzesień

Harmonogram sesji jesiennej 01.09.2020 - 22.09.2020

 

 

Uprzejmie informujemy Studentów Instytutu Filologii Romańskiej UJ, że od dnia 15 marca 2017 r. wszystkie wnioski i podania kierowane do Dyrekcji Instytutu oraz prośby, dotyczące indywidualnych spraw powinny być składane w Sekretariacie Instytutu w formie papierowej, z podpisem Studenta.

Prosimy jednocześnie o zachowanie wszelkich obowiązujących na Uniwersytecie form i tytułów. 

 

UWAGA !

Zajęcia opcje I, opcje II, zajęcia z drugiego języka romańskiego A1, B1, B2+  oraz opcje I/II planowane w II semestrze są w osobnych plikach.

 

Ø filologia francuska

o    studia licencjackie: I rok, II rok, III rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): I rokII rok

Ø filologia hiszpańska

o    studia licencjackie: I rokII rokIII rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): I rokII rok, 

Ø filologia włoska

o    studia licencjackie: I rok, II rokIII rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): I rokII rok,

Ø filologia portugalska

o    studia licencjackie: I rokII rokIII rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): I rok, II rok,

Ø filologia rumuńska

o    studia licencjackie: I rokII rok, III rok.

Uwaga:

Student, powtarzający przedmiot lub rok zobowiązany jest do uczęszczania na zajęcia z powtarzanego przedmiotu od początku semestru, do ponownego uzyskania zaliczenia i ponownego przystąpienia  do egzaminu.

 

 

Wykaz sal wykładowych IFR:

1. Collegium Paderevianum II - al. Mickiewicza 9 A - budynek A (na rogu ul. Krupniczej i al. Mickiewicza)

Sale nr: 3, 5, 215, 403 i 407

2. Collegium Paderevianum II - al. Mickiewicza 9 B - budynek B  (w oficynie)

Sale nr: 301, 302, 303, 304-305, 306, 307, 406 - laboratorium; 502; 503; 505 (poniedziałki i wtorki)

3. ul. Ingardena 3 - sale na lewo od wejścia głównego: 42,  42a, 49

 

Sesja letnia 2019/2020

Zmiany harmonogramu