FAQ - pytania i odpowiedzi

1. Czy muszę znać wcześniej język, który chcę studiować?

Nie, znajomość języka kierunkowego nie jest kryterium przy rekrutacji. Naukę wszystkich języków kierunkowych zaczynamy od podstaw – wyjątkiem jest tu filologia francuska, gdzie osoby uczące się wcześniej tego języka mogą uczęszczać na zajęcia w grupie zaawansowanej.

2. Jakie przedmioty muszę zdawać na maturze i na jakim poziomie?

Wymagane są dwa wyniki z egzaminów maturalnych (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym) z następujących przedmiotów: język polski, języki obce (angielski, francuski,  włoski, rosyjski, niemiecki, łacina). Wszystkie przedmioty przy rekrutacji mają taką samą wagę, a punktacja zależy od poziomu matury: 0,5 pkt – poziom podstawowy, 1 pkt – poziom rozszerzony. Dokładne wytyczne podane są na stronie irk.uj.edu.pl

3. Czy po ukończeniu studiów będę mówić biegle w języku, który zdecydowałem się studiować?

Jak najbardziej! Zależy to tylko od Twojego podejścia, zaangażowania i ilości włożonej pracy. Studenci mają również możliwość korzystania z wyjazdów stypendialnych (Erasmus, letnie szkoły językowe itp.), które pomagają rozwijać i doskonalić język. Poza tym kwalifikacje naszych nauczycieli uniwersyteckich gwarantują wysoki poziom nauczania języków.

Nauka każdego języka rozpoczyna się od poziomu A1 (wyjątek może stanowić język francuski, zob. pkt 1):

  • I rok: 300 godz. „praktycznej nauki języka” – egzamin A2
  • II rok: 240 godz. „praktycznej nauki języka” – egzamin B2
  • III rok: 180 godz. „praktycznej nauki języka” – egzamin C1

4. Co mogę robić po tych studiach?

Dobra znajomość języka, literatury i kultury danego kraju pozwala na podjęcie pracy w wielu miejscach. Stoi przed Tobą mnóstwo możliwości, jak chociażby praca tłumacza, praca w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Absolwenci naszych studiów są chętnie zatrudniani przez takie firmy jak IBM, Google, Motorola, czy Electrolux.

5. Czy są przedmioty do wyboru, czy program jest obowiązkowy?

Program wszystkich kierunków oparty jest na podobnym schemacie: przedmioty obowiązkowe to m.in. język obcy kierunkowy, drugi język romański, literatura, historia, gramatyka opisowa, łacina, filozofia. Ponad to, każdy student musi zrealizować tzw. opcje, które może dobierać pod kątem indywidualnych zainteresowań (również z innych kierunków studiów).

6. Czy będę mieć możliwość nauki innych języków?

Program wszystkich filologii obejmuje obowiązkową naukę drugiego języka romańskiego. Do wyboru: francuski, hiszpański, portugalski i włoski.  Nauka każdego drugiego języka rozpoczyna się od poziomu A1 i realizowana jest przez cztery semestry, do poziomu B2. Ponad to w Jagiellońskim Centrum Językowym możesz zapisać się odpłatnie na lektorat dowolnego języka obcego, który znajduje się w ofercie.

7. W jakich językach odbywają się zajęcia?

Język wykładu zależy od stopnia zaawansowania językowego słuchaczy. Na pierwszym roku większość wykładów jest w języku polskim, ale już na trzecim wykłady prowadzone są przede wszystkim w językach kierunkowych, nierzadko przez „native-speakerów”.

8. Czy będę mógł wyjechać na studia za granicę?

Oczywiście. W ramach studiów masz możliwość skorzystania ze stypendium programu ERASAMUS. Nasz Instytut podpisał wiele umów partnerskich z uczelniami we wszystkich krajach romańskich oraz m.in. w Czechach i Szwajcarii. Możliwe jest również korzystanie z wyjazdów stypendialnych w ramach międzyrządowych umów o współpracy oraz wakacyjnych kursów językowych.

9. Czy są organizacje studenckie, do których można należeć?

Na całym Uniwersytecie Jagiellońskim działa wiele organizacji studenckich o najróżniejszej tematyce: nauka, kultura, sport, a nawet Impreza All in UJ :). Można zaangażować się w działalność Samorządu Studentów UJ. W naszym Instytucie przy każdej z filologii działa Koło Naukowe, istnieje  również Koło Teatralne, a studenci wydają czasopismo naukowe „Roman”, gdzie mogą opublikować swoje tłumaczenia, eseje czy wyróżnione prace.