Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Filologia hiszpańska

Dwuletnie studia magisterskie adresowane są do studentów legitymujących się znajomością języka hiszpańskiego na poziomie C1, którzy chcą pogłębić nie tylko znajomość  języka hiszpańskiego, ale i wiedzę w zakresie językoznawstwa oraz literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. Studia trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku hiszpańskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po hiszpańsku.
 
Podczas studiów student ma do wyboru dwie ścieżki:
  • ścieżka administracyjno-biznesowa jest zaadresowana do studentów, którzy pragną wiązać swoją przyszłość zawodową z firmami międzynarodowymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami pozarządowymi. Obejmuje specjalistyczne zajęcia językowe, ale też zagadnienia związane z pragmatyką kulturową czy komunikacją międzykulturową oraz praktyki zawodowe stanowiące przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
  • ścieżka przekładoznawcza przeznaczona jest dla osób pragnących przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza i oferuje wybór niezbędnych zajęć teoretycznych, a także szeroki wachlarz przedmiotów prowadzonych w trybie warsztatowym, które umożliwiają poznanie podstawowych technik tłumaczenia, zarówno pisemnego jak i ustnego. Wszystkie zajęcia praktyczne z przekładu prowadzone są przez wykładowców będących jednocześnie praktykującymi tłumaczami i specjalizujących się w danej dziedzinie przekładu. Część zajęć z przekładu ustnego, wprowadzająca w arkana tłumaczenia symultanicznego, odbywa się w nowoczesnym, specjalistycznym laboratorium.
 
Studenci wszystkich ścieżek kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od zera.
 
Niezależnie od wybranej ścieżki, nasi studenci mogą korzystać z szerokiego wachlarza ofert stypendialnych, m. in. w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Rumunii i we Włoszech w ramach programu Erasmus +, ale też w Ameryce Południowej (Chile, Kolumbia, Peru).
 
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka języka hiszpańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Ukończenie całego kursu uprawnia do nauczania języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a same uprawnienia  przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego. Jako jedyny ośrodek w kraju, proponujemy w ramach tej ścieżki zajęcia przybliżające problematykę kształcenia językowego osób z niepełnosprawnościami.
 
Absolwenci z dyplomem magistra filologii hiszpańskiej znajdują zatrudnienie w korporacjach, w instytucjach kulturalnych, gospodarczych, biznesowych lub politycznych. Mogą pracować jako tłumacze specjalistycznych tekstów pisanych i ustnych, jako tłumacze przysięgli (po zdaniu stosownego egzaminu państwowego), a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych także jako nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą również ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo.