Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projekty badawcze

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Edycja naukowa traktatu Francesca Petrarki Secretum meum (De secreto conflictu curarum mearum): przekład i opracowanie
rok rozpoczęcia i okres trwania: maj 2018 – maj 2022
kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
źródło finansowania: NPRH

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A Demolinguistic Approach (2004–2020)
rok rozpoczęcia i okres trwania: 01.2023–12.2024
kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Zielinski 
źródło finansowania: Fundusz Wyszehradzki (nr projektu 22230074)
adres strony www: Spanish.filg.uj.edu.pl 

tytuł projektu: Demolingüística del español en Europa
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2020–2023
kierownik projektu: prof. prof. Francisco Fernández Moreno, prof. Johanes Kabatek, prof. Óscar Loureda
źródło finansowania: konsorcjum Institutu Cervantesa, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Zurichu

tytuł projektu: Sintaxis histórica de la lengua española. Estructura Argumental, Estructura Informativa y Tradiciones Textuales
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2019–2022
kierownik projektu: prof. Concepción Company
źródło finansowania: UNAM, Meksyk, IN400321

tytuł projektu: Cultural Diffusion of Pragmatics
rok rozpoczęcia i okres trwania: 02.2021 – 02.2022
kierownik projektu: dr hab. Andrzej Zieliński, prof. UJ 
źródło finansowania: POB Heritage 

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Dictionnaire Étymologique Roman
rok rozpoczęcia i okres trwania: od 2008 roku
kierownik projektu: Éva Buchi, Wolfgang Schweickard
instytucje partnerskie: Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, Universität des Saarlandes 
źródło finansowania: [brak stałego finansowania, za udział w projekcie nie ma wynagrodzenia]

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Transkreacje: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2018–2021
kierownik projektu: dr Gabriel Borowski
źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł "Uniwersalia 2.2" (pierwsza edycja)

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Eksperyment literacki w Europie Środkowej w XX i XXI wieku: media, praktyki, dyskursy
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2021
kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Bazarnik (WF UJ)
źródło finansowania: POB Heritage (Edycja 1)

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Katalonistyczne
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2020 – 18 miesięcy (do 3 listopada 2021 r.)
kierownik projektu: dr Rozalia Kośmider-Sasor
źródło finansowania: program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Doskonała nauka"; nr umowy: DNK/SP/461999/2020 z późniejszym Aneksem nr 1

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Bibliografia italianistyki polskiej: cyfrowe repozytorium, digitalizacja tekstów, analiza bibliometryczna [Bibliography of Italian Studies in Poland: Digital Repository, Text Digitization, Bibliometrics]
rok rozpoczęcia i okres trwania: 1.01.2021 – 31.12.2021
kierownik: dr Daniel Słapek
źródło finansowania: Minigrant badawczy, POB DigiWorld (edycja 2020)

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Czasowniki modalne w średniowiecznych galicyjsko-portugalskich «cantigas» 
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2021, 12 miesięcy
kierownik: mgr Barbara Mazurek 
źródło finansowania: POB Heritage, UJ

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Nowe życie rękopiśmiennych przekładów dzieł Dantego Alighieri u progu jego polskiej recepcji
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2015, 22.09-2015 – (przedłużony do) 21.06.2022
kierownik projektu: mgr Anna Pifko-Wadowska
źródło finansowania: Diamentowy Grant, MEiN

Web Content Display Web Content Display

tytuł projektu: Męskie, żeńskie w średniowiecznej liryce kobiet języka oksytańskiego
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2018–2023
kierownik projektu: mgr Michał Sawczuk-Szadkowski
źródło finansowania: Diamentowy Grant, MEiN