Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2016

Monografie naukowe

 • Marczuk Barbara (2016): Francuskie pisma o dramacie: (1537-1631), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tylus Piotr, Leitner Ulrike, Zeuske Michael (2016): Alexander von Humboldt auf Reisen: Wissenschaft aus der Bewegung: "Isle de Cube, Antilles en général", Berlin: Akademievorhaben an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Redakcje prac zbiorowych

 • Brzozowski Jerzy, Hennel-Brzozowska Agnieszka, Lenart Mirosław (red.) (2016): Sens humanistyki dzisiaj, Kraków: Wydawnictwo “scriptum” Tomasz Sekunda.
 • Dybeł Katarzyna, Zarębianka Zofia (red.) (2016): Twarze świętości, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe.
 • Dybeł Katarzyna, Zarębianka Zofia (red.) (2016): Świętość: nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe: X Dni Jana Pawła II, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe.
 • Górnikiewicz Joanna, Marczuk Barbara, Piechnik Iwona (éds) (2016), Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36435/
 • Marczuk Barbara, Ferrer Véronique, Valette Jean-René (éds) (2016): L’Unique change de scène. Écritures spirituelles et discours amoureux (XIIe-XVIIe siècle), Paris: Classiques Garnier.
 • Lenart Mirosław, Wrana Magdalena (red.) (2016): Corti rinascimentali extraurbane: un modello di cultura tra Italia e Polonia: atti del Convegno Internazionale Altivole-Castelfranco Veneto-Maser-Vedelago-Mira-Padova-Luvigliano 16-18 settembre 2013, Padova: Accademia dei Rampanti & Opole: Archiwum Państwowe w Opolu.

Redakcje czasopism

 • Między oryginałem a przekładem 22, Jerzy Brzozowski, Marzena Chrobak, Joanna Górnikiewicz (red.), 2016.
 • Romanica Cracoviensia 16, Wacław Rapak (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
 • Studia Iberystyczne 15 (Representações da violência / Vergílio Ferreira revisitado) Gabriel Borowski, Natalia Czopek, Anna Rzepka (red.), 2016.
 • Literatura na Świecie 1-2 (534-535) - 11-12 (544-545), Anna Górecka, Jerzy Jarniewicz, Andrzej Kopacki, Jakub Kornhauser, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Marcin Szuster, Anna Wasilewska (red.), 2016.

Artykuły naukowe

 • Bartkowiak-Lerch Magdalena (2016): Il fermo e il mobile: uno sguardo sui dialettismi nel linguaggio giovanile italiano a cavallo dei millenni, Romanica Cracoviensia 16/4: 215–225.
 • Bartkowiak-Lerch Magdalena (2016): La "Comedia delle ninfe fiorentine": nella selva dei sensi, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 273–280: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36508
 • Bartkowiak-Lerch Magdalena (2016): L’identità collettiva nella traduzione: livelli, prospettive, Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata 45/2: 349–368.
 • Bartosiewicz Olga (2016): „Nous massacrerons les révoltes logiques”: Benjamin Fondane: écrivain moderne, penseur existentiel: autour de Baudelaire et l’expérience du gouffre, New Europe College Yearbook 2014–2015: 19–45.
 • Bochenek-Franczakowa Regina (2016): Les pièces de George Sand dans les Théâtre de Varsovie au XIXe siècle, Acta Philologica 49: 151–161.
 • Bochenek-Franczakowa Regina (2016): Écrire pour soi et témoigner pour la postérité au temps de la Révolution française (J.-B. Louvet, L.-S. Mercier), (in:) L’écriture entre mémoire et oubli: hommage à Krystyna Kasprzyk, Wiesław Kroker & Agata Sobczyk (éds), Varsovie: Institut d'Études Romanes de l'Université de Varsovie, 97–108.
 • Bochenek-Franczakowa Regina (2016): W krainie Neomanii (Jean-Claude Gorjy, Ann’Quin Bredouille), (in:) Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich: tom poświęcony pamięci profesor Krystyny Kasprzyk, Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 150–159.
 • Bochenek-Franczakowa Regina (2016): "Wspomnienia" Élisabeth Vigée Le Brun: autoportret na tle epoki przełomu Oświecenia, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 281–291: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36661
 • Bochnakowa Anna (2016): Les mots français dans le "Waaren Lexicon" de Ph. A. Nemnich (fin du XVIIIe siècle), Romanica Wratislaviensia 63: 11–19.
 • Bochnakowa Anna (2016): O pewnym terminie kulinarnym z XVIII wieku: historia "zie", Prace Komisji Neofilologicznej PAU 14: 27–33.
 • Bochnakowa Anna (2016): O pewnych nazwach towarów w "Waaren-Lexicon in zwölf Sprachen" Ph.A. Nemnicha, (in:) Słowo u Słowian: wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego: studia leksykalne, Anna Budziak & Wiktoria Hojsak (red.), Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 41–60.
 • Bochnakowa Anna (2016): L’oie dans le lexique français et polonais: quelques expressions avec "oie" et "gęś", Annales 18: 157–168.
 • Bochnakowa Anna, Hildenbrand Zuzana (2016): Des néologismes culinaires récents en polonais et en tchèque, (in:) Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque, Zuzana Hildenbrand, Alicja Kacprzak, Jean-François Sablayrolles (éds.), Limoges: Lambert-Lucas, 227–266.
 • Borowski Gabriel (2016): Sob o signo do indecifrável: retrato e história nos romances da segunda fase machadiana, Romanica Cracoviensia 16/3: 157–168.
 • Borowski Gabriel (2016): Do messianismo à missão (?): Haroldo de Campos, leitor de Walter Benjamin, (in:) A missão e o messianismo nos contextos ibéricos e sslavos, Fabio Mario da Silva & Beata Cieszyńska (eds), Lisboa: CLEPUL, 97–107.
 • Borowski Gabriel (2016): E... quê? "Dom Casmurro", um romance (in)interrupto, Língua portuguesa: unidade na diversidade, t. 2, Barbara Hlibowicka-Węglarz Barbara, Justyna Wiśniewska, Edyta Jabłonka (red.), Lublin: Editora da Universidade Marie Curie-Skłodowska, 49–61.
 • Borowski Gabriel (2016): Literatura brazylijska wobec przemocy i wykluczenia (bardzo krótki przewodnik dla czytelnika polskiego), (in:) Brazylia, kraj przyszłości?, Janina Petelczyc & Marek Cichy, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 343–369.
 • Borowski Gabriel (2016): Oszukać głód: o trudnościach w przekładzie estetyki niedostatku na przykładzie powieści "Zwiędłe życie" Graciliano Ramosa, (in:) Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, t. 6: Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego, Ewa Kujawska-Lis & Iwona Anna Ndiaye, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 27–40.
 • Borowski Gabriel (2016): (Des)Aparição: Vergílio Ferreira na Polônia, Studia Iberystyczne 15 (Representações da violência / Vergílio Ferreira revisitado: 149–158.
 • Brzozowski Jerzy (2016): O dilema metafísico da "Aparição", Studia Iberystyczne 15 (Representações da violência / Vergílio Ferreira revisitado: 159–171.
 • Chrobak Marzena: O normę dla bibliografii przekładu, Między Oryginałem a Przekładem 22: Norma w przekładzie, cz. 1 nr 3 (33): 113–126.
 • Collinet Françoise (2016): Anaphores argumentatives: entre l’axe sémantico-pragmatique et l’axe rhétorico-discursif, Neophilologica 28 (Études sémantico-syntaxiques des langues romanes), 34–46.
 • Collinet Françoise (2016): En quarantaine: dissertation et auditoire [pseudo] universel, Exercices de Rhétorique 7: 1–10.
 • Collinet Françoise (2016): Dissociations argumentatives, évaluations et marquage linguistique: les reprises anaphoriques dans les dissociations du type opinion / vérité, (in:) Les émotions et les valeurs dans la communication I: Découvrir l’univers de la langue, Anna Krzyżanowska, Katarzyna Wołowska (éds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 69–78.
 • Czopek Natalia (2016): “O autor deve ser poliglota em sua própria língua”: Luuanda de José Luandino Vieira como exemplo da desconstrução so sistema morfossintático do português padrão, (in:) Língua portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas, Joaquim Coelho Ramos, Sárka Grauová, Jaroslava Jindrová (eds.), Prague: Charles University in Prague, 184–201.
 • Czopek Natalia (2016): De uma língua oral sem escrita à escrita de uma língua oral : o caso do crioulo cabo-verdiano das ilhas do barlavento e sotavento Études Romanes de Brno 37 ((E)migrações, transferências, exílio: mestiçagens e dinâmicas da cidade n° 1): 11–26.
 • Czopek Natalia (2016): "Na bóka noti" de Tomé Varela da Silva como reflexo de uma das propostas de padronização ortográfica do crioulo cabo-verdiano, (in:) Língua portuguesa: unidade na diversidade, t. 1, Barbara Hlibowicka-Węglarz Barbara, Justyna Wiśniewska Justyna, Edyta Jabłonka Edyta (red.), Lublin: Editora da Universidade Maria Curie-Sklodowska, 135–149.
 • Dębowiak Przemysław (2016): O dicionário da czarina Catarina a Grande: análise dos elementos portugueses, Zeitschrift für Romanische Philologie 132/1: 232–261.
 • Dębowiak Przemysław (2016): O etymologicznym słowniku języków romańskich (Dictionnaire Étymologique Roman, DÉRom), LingVaria 11/1 (21): 141–149.
 • Dębowiak Przemysław (2016): Nomes de blogues de culinária polacos e portugueses, (in:) Língua portuguesa: unidade na diversidade, t. 1, Barbara Hlibowicka-Węglarz, Justyna Wiśniewska, Edyta Jabłonka, Lublin: Editora da Universidade Maria Curie-Sklodowska, 151–163.
 • Dondelewski Bartosz (2016): La vitalidad de "a fala de Xálima" y su fonética: algunos comentarios metodológicos desde la perspectiva de la dialectología perceptiva, (in:) Nuevos enfoques en investigación lingüística, Ruano San Segundo Pablo, Nieto Caballero Guadalupe, Fernández de Molina Ortés Elena (eds.). Cáceres: Universidad de Extremadura, 41–56.
 • Dybeł Katarzyna (2016): Oblicza słowa w "Persewalu" Chrétiena de Troyes, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 292–305: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36433
 • Dybeł Katarzyna (2016): Samotność jako uprzywilejowana przestrzeń świętości: przypadek Karola Wojtyły (na przykładzie "Pieśni o Bogu ukrytym"), (in:) Twarze świętości, Katarzyna Dybeł & Zofia Zarębianka, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, 219–225.
 • Dybeł Katarzyna (2016): Motyw doliny bez powrotu w Powieści o Aleksandrze i Lancelocie pisanym prozą, (in:) Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich: tom poświęcony pamięci profesor Krystyny Kasprzyk, Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 182–191.
 • Działak-Szubińska Anna (2016): Opowieści, które „wprawią w zachwyt i zdumienie wszystkie narody”, czyli Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo, (in:) Retoryka wizerunku medialnego, Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska (red.), Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne, 25–63.
 • Gavril-Antonesei Gabriela (2016): Ipostaze feminine în cultura română a secolului al XIX-lea : "Marianne"-le româneşti, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 306–314: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36507
 • Gavril-Antonesei Gabriela, Jurczak Kazimierz (2016): Prin filtrul discursurilor identitare, Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 17/1: 146–158.
 • Gorecka-Kalita Joanna (2016): Purifier la mémoire: la déconstruction du discours amoureux dans la "Queste del Graal", (in:) L’Unique change de scène: écritures spirituelles et discours amoureux (XIIe-XVIIe siècle), Véronique Ferrer, Barbara Marczuk, Jean-René Valette (éds), Paris: Classiques Garnier, 123–136.
 • Gorecka-Kalita Joanna (2016): Metanoja i metamorfoza: przemiany świętego Jana Paulusa (XIII w.), (in:) Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich: tom poświęcony pamięci profesor Krystyny Kasprzyk, Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 172–181.
 • Górnikiewicz Joanna (2016): Quelle approche de l’apposition en classe de grammaire descriptive à l’université?, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 109–120: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36658
 • Grzmil-Tylutki Halina (2016): Initiation à la linguistique textuelle, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 15–58: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38927
 • Gurgul Monika (2016): Incontri artistici con Pirandello nel teatro polacco degli anni ‘20 e ‘30 del XX, Romanica Cracoviensia 16/3: 189–196.
 • Gurgul Monika (2016): Mount Everest 1924 di Jalu Kurek, pl.it: rassegna italiana di argomenti polacchi 7 (Il futurismo in Polonia: bilanci e nuove prospettive): 93–102.
 • Gurgul Monika (2016): Potere e corporeita nel teatro di Pier Paolo Pasolini: Calderon, (in:) Théâtre: esthétique et pouvoir, t. 2: XX et XXI siècles, Bruno M. Henriques, José Camões, Maria João Almeida (dir.), Paris: Editions Le Manuscrit, 155–167.
 • Jurczak Kazimierz (2016): Teksty założycielskie współczesnej rewolucji: Rumunia 1989, Obóz 54: 9–16.
 • Klimkiewicz Anna (2016): Humanistyczny świat przemian według Francesca Colonny, (in:) Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich: tom poświęcony pamięci Profesor Krystyny Kasprzyk, Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 113–121.
 • Kocik Agnieszka (2016): La "création ivre" de Pieter de Delft: légende d'un "plateelschilder", Romanica Cracoviensia 16/1: 33–39: http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2016/Tom-16-Numer-1/art/8139/
 • Komorowska Agata (2016): Discurso pronunciado en público en el aula, Foro de Profesores de E/LE 12: 119–129.
 • Komorowska Agata (2016): Pragmática del discurso electoral y el uso de "nosotros", (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 121–134: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36647
 • Kornhauser Jakub (2016): "Multiplier des courts-circuits": la physique du surréalisme dans "Le Vampire passif" de Ghérasim Luca: remarques préliminaires, Romanica Cracoviensia 16/4: 241–247.
 • Kornhauser Jakub (2016): Narodziny hiperksięgi: Fajfer, Radovanović, Naum, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 11/4: 187–200.
 • Kornhauser Jakub (2016): Roland Barthes, czyli nieciągłość obiektów samotnych i przerażających, (in:) Imperium Rolanda Barthes’a, Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl Red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 229–238.
 • Kornhauser Jakub (2016): Vasco Da Gama jako poemat surrealistyczny, Literatura na Świecie 1–2 (534–535): 208–220.
 • Marczuk Barbara (2016): Vers la parabole: lecture herméneutique de la nouvelle 32 de "L’Heptaméron" de Marguerite de Navarre, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 355–365: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36659
 • Marczuk Barbara (2016): „Wyjść ponad to”, czyli o niedoskonałości miłości doskonałej w Heptameronie Małgorzaty z Nawarry, (in:) Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich: tom poświęcony pamięci Profesor Krystyny Kasprzyk, Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 36–44.
 • Maślanka-Soro Maria (2016): Les femmes du Paradis Terrestre de Dante: la spiritualisation du mythique et la mythification du spirituel, (in:) L’Unique change de scène: écritures spirituelles et discours amoureux (XIIe–XVIIe siècle), Véronique Ferrer, Barbara Marczuk, Jean-René Valette (éds), Paris: Classiques Garnier, 155–167.
 • Maślanka-Soro Maria (2016): Nowołacińska literatura włoska w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, (in:) W przestrzeni Południa: kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 119–164.
 • Maślanka-Soro Maria (2016): La poetica del tragico nella nuova Elettra ovvero nella Tullia di Lodovico Martelli, (in:) Comico e tragico nella vita del rinascimento: atti del XXVI Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 17–19 luglio 2014), Luisa Secchi Tarugi (dir.), Firenze: Franco Cesati Editore, 491–500.
 • Maślanka-Soro Maria (2016): Dipingere con le parole „sì che dal fatto il dir non sia diverso” (Inf. XXXII, 12). L’iconicità nella Commedia di Dante sullo sfondo del suo discorso metatestuale sull’arte, (in:) Boccaccio, Dante e Verdone, Antonio Sorella (dir.), Firenze: Franco Cesati Editore, 173–184.
 • Miszalska Jadwiga (2016): Jak tłumaczyć dialekt we włoskich tekstach teatralnych, Przekładaniec 31: 154–168.
 • Miszalska Jadwiga (2016): La Villa di Decius nella poesia degli umanisti polacchi, (in:) Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia: atti del Convegno Internazionale Altivole-Castelfranco Veneto-Maser-Vedelago-Mira-Padova-Luvigliano 16–18 settembre 2013 = Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec Kulturowy we Włoszech i w Polsce: materiały międzynarodowej konferencji naukowej Altivole-Castelfranco Veneto-Maser-Vedelago-Mira-Padova-Luvigliano 16–18 września 2013, Mirosław Lenart, Magdalena Wrana (dir.), Padova: Accademia dei Rampanti & Opole: Archiwum Państwowe w Opolu, 213–220.
 • Oczko Anna (2016): Traces of Vlach migrations in the toponymy of the Polish Podtatrze Region, Res Historica 41: 151–158.
 • Oczko Anna (2016): "Rumuńska Słowiańszczyzna" dictionarul slavismelor romanesti din sec. al XVI-lea si al XVII-lea, (in:) Linguistic and Cultural Contacts in the Romanian Space – Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space: proceedings, Iaşi, 16-18 September 2015, Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu (red.), Roma: Aracne Editrice, 119–134.
 • Oczko Anna (2016): Schimbări semantice în împrumutirile sud-slave din limba română, (in:) Şcoala coşeriană clujeană: contribuţii, t. 1, Dumitru-Cornel Vîlcu, Eugenia Bojoga, Oana Boc, Cluj Napoca: Presa Universitara Clujeana, 119–126.
 • Paleta Alicja (2016): Roma-Cracovia-Varsavia-Roma: Luca Marenzio alla corte di Sigismondo III, re di Polonia, (in:) Interazioni linguistiche, letterarie e culturali tra l’Italia e i paesi d’oltralpe dal Quattrocento al Novecento, Pasquale Guaragnella, Francesco Luisi, Franco Musarra (a cura di), Firenze: Franco Cesati Editore, 57–66.
 • Palmarini Luca (2016): Lu scïò di Guido Milanesi tra letteratura e lingua, Italica Wratislaviensia 7: 123–144.
 • Palmarini Luca (2016): Wojciech Meisels: vita e produzione linguistico-letteraria dell’autore del più popolare dizionario bilingue italiano-polacco, polacco-italiano, Romanica Cracoviensia 16/2: 121–135.
 • Pawłowska Marta (2016): El artículo sigmático en las lenguas románicas: el caso balear, (in:) Centros de irradiación y periferias de la lengua española, José María Santos Rovira (ed.), Lugo: Axac, 187–197.
 • Pawłowska Marta (2016): Una ojeada al sistema de los tiempos pasados en español y francés medieval reflejado en textos literarios, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 154–169: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36430
 • Piechnik Iwona (2016): Textes bibliques en langages argotiques, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 170–185: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36657
 • Piekarz Danuta (2016): Tłumaczenie nieprzetłumaczalnego: Listy Wielkie św. Pawła w kolejnych wydaniach Biblii Tysiąclecia, (in:) Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język-kultura-duchowość, Maciej Pawlik (red.), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 119–128.
 • Piekarz Danuta (2016): "Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej" (Rz 12,1): kapłaństwo powszechne, (in:) Wolą Boga jest wasze uświęcenie: teologia sakramentów uświęcenia, Krzysztof Porosło (red.), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 87–107.
 • Piekarz Danuta (2016): "Ubodzy, a wzbogacający wielu" (por. 2 Kor 6, 10): ubóstwo Chrystusa i wiernych w nauczaniu św. Pawła, Polonia Sacra 20: Ubóstwo biblijne 1 (42): 81–94.
 • Piekarz Danuta (2016): "A światłość w ciemności świeci...": konfrontacja światłości z ciemnością w Ewangelii Janowej, Verbum Vitae 29 (Bóg jest światłością – co to znaczy?): 251–269.
 • Pitel Garcia Carlos (2016): Evolution of the Andalusian literature and occurrences of Andalusia in the picaresque genre, Spheres of Culture 13: 20–32.
 • Pitel Garcia Carlos (2016): More devil than Rogue's in "El diablo cojuelo" de Luis Vélez de Guevara, Spheres of Culture 14: 251–256.
 • Pitel Garcia Carlos (2016): El mito del hombre andaluz como no ser: la hybris del punto cero metalingüístico, (in:) Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej = Mitificación del hombre en la cultura y literatura ibérica y polaca = Mitificação do homem na cultura e literatura ibérica e polaca, Wojciech Charchalis & Bogdan Trocha, Zielona Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Uniwersytet Zielonogórski, 215–228.
 • Pitel Garcia Carlos (2016): Puntualizaciones para llegar a una norma estándar del andaluz, (in:) Actas: VIIIª Hunta d'Ehkritoreh en Andalú, Hunta d'Ehcritorê en Andalú = VIIIª Reunión de Escritores/as en Andalúz = 8th Meeting of Andalusian Writers: Fuhirola = Fuengirola, del 21 al 22 de marzo de 2016, Mijas & Málaga: Sociedad para el Estudio del Andalú, 61–64.
 • Porawska Joanna (2016): Consideraţii privind imaginea cultural-lingvistică a zilelor săptămânii în calendarul popular polonez şi în cel românesc: solidarităţi lexicale conţinând lexemul piątek ‘vineri’, (in:) Linguistic and Cultural Contacts in the Romanian Space – Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space: proceedings, Iaşi, 16-18 September 2015 / ed. Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu (ed.), Roma: Aracne Editrice, 155–167.
 • Pudo Dorota (2016): Représentations du français et d’autres langues étrangères chez les étudiants de philologie romane, Romanica Cracoviensia 16/4: 249–263.
 • Pudo Dorota (2016): Le texte littéraire en cours de FLE en entreprise, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 212–228: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36655
 • Rapak Wacław (2016): Voies, voix et rythmes dans l’oeuvre de Henri Michaux, Romanica Cracoviensia 16/4: 265–273.
 • Sasor Rozalya (2016): Les lletres de batalla i l’estil notarial al "Tirant lo Blanc" de Joanot Martorell, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 412–427: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36662
 • Sosnowski Roman (2016): Manoscritti romanzi della Biblioteca Jagellonica e problematiche di edizione digitale, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae 15/2: 164–175.
 • Sosnowski Roman, Sapota Tomasz (2016): Lanfranci Mediolanensis "Chirurgia parva" prima editione Latina anni MCDXCVIII nonnulisque aliis comparata, Scripta Classica 13: 115–145.
 • Stala Ewa (2016): Liryka tanga: emocje, historia, ewolucja, (in:) Emocje w językach i kulturach świata, Ewa Komorowska & Agnieszka Szlachta (red.), Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 347–357.
 • Stala Ewa, Dębowiak Przemysław (2016): European (dis)union of colours: secondary basic colour terms in Polish, Portuguese and Spanish, (in:) Colour and colour naming: crosslinguistic approaches, João Paulo Silvestre, Esperança Cardeira, Alina Villalva (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro, 51–70.
 • Surma-Gawłowska Monika (2016): Il ruolo delle lettere nella Commedia dell’Arte, (in:) Théâtre: esthétique et pouvoir, t. 1: De l’antiquité classique au XIXe siècle, Jacopo Masi, Sofia Frade, José Pedro Serra (dir.), Paris: Éditions Le Manuscrit, 61–74.
 • Wicherek Marta (2016): La polisemia: fuente natural de actividades para las clases de español, Foro de Profesores de E/LE 12: 285–294.
 • Zieliński Andrzej (2016): Verbos de cambio en polaco y español: I parte: análisis sintáctico, Romanica Cracoviensia 16/2: 137–145.
 • Zieliński Andrzej (2016): O procesie "auksyliaryzacji" w języku hiszpańskim, (in:) Badania diachroniczne w Polsce II: między współczesnością a przeszłością, Anna Krzyżanowska, Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 193–208.
 • Zieliński Andrzej (2016): "A la illvstrissima y excelentissima Señora": algunas observaciones sobre los títulos honoríficos con -ís(s)imo en el español áureo, (in:) Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos, t. 4: Lingüística y didáctica de la lengua española, Joanna Wilk-Racięska, Agnieszka Szyndler, Cecylia Tatoj (red.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 218–230.
 • Zieliński Andrzej (2016): Sobre el origen discursivo de la perífrasis <ir + gerundio>, (in:) Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Joanna Górnikiewicz, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 259–270: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36646

Artykuły popularnonaukowe

 • Brzozowski Jerzy (2016): Czy rzeczywiście „bankructwo humanistyki”?, (in:) Sens humanistyki dzisiaj, Jerzy Brzozowski, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart (red.), Kraków: Wydawnictwo “scriptum” Tomasz Sekunda, 7–19.
 • Brzozowski Jerzy (2016): Dlaczego warto studiować filologie obce na poziomie magisterskim?, (in:) Sens humanistyki dzisiaj, Jerzy Brzozowski, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart (red.), Kraków: Wydawnictwo “scriptum” Tomasz Sekunda, 49–62.
 • Kornhauser Jakub (2016): A horyzont ucieka, Gazeta Wyborcza: Magazyn Świąteczny 153 (8760): 38.
 • Kornhauser Jakub (2016): Zakazuje się nakazywać, Gazeta Wyborcza: Magazyn Świąteczny 288 (8895): 39.
 • Kornhauser Jakub (2016): Falsyfikowanie miasta: modernizm i awangarda, Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność = Heritage, Culture & the Present 22–23: 130–141.
 • Kornhauser Jakub (2016): Głaskanie Anioła, Literatura Na Świecie 7–8 (540–541): 405–408.
 • Kornhauser Jakub (2016): Siedemdziesiąt wspomnień z Tatą, Kwartalnik Artystyczny 23/3 (91): 114–120.
 • Kornhauser Jakub (2016): Belgia: tęsknota za krajem, Nowa Dekada Krakowska 4–5 (26–27): 8–13.
 • Kornhauser Jakub (2016): Rzeczy do nazwania: bardzo krótkie wprowadzenie, (in:) Rzeczy do nazwania: wokół Kornhausera, Adrian Gleń & Jakub Kornhauser, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 7–9.
 • Kornhauser Jakub (2016): Nieodgadniony świat: wypisy z Kornhausera, (in:) Rzeczy do nazwania: wokół Kornhausera, Adrian Gleń & Jakub Kornhauser, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 307–316.
 • Kornhauser Jakub (2016): Stręczyciel idei = Procurer of ideas / Jarzębski Jerzy, (in:) Rzeczy do nazwania: wokół Kornhausera, Adrian Gleń & Jakub Kornhauser, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 227–232.
 • Kornhauser Jakub (2016): Praga Kafki, (in:) Gustaw Herling-Grudziński, Opowiadania wszystkie, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 376–379.
 • Kornhauser Jakub (2016): Nazwać wszystko na nowo, Nowa Dekada Krakowska 6 (28) (Szymborska. 20 lat po Noblu): 96–99.
 • Kornhauser Jakub (2016): Kraków: rowerowa mapa i terytorium, Gazeta Wyborcza: Magazyn Krakowski: Gazeta Artystów 299 (8906): 8–9.

Redakcje zbiorów literackich

 • Kornhauser Jakub & Gleń Adrian (red.): Kornhauser Julian, Wiersze Zebrane, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2016.
 • Kornhauser Jakub & Gleń Adrian (red.), Rzeczy do nazwania: wokół Kornhausera, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.
 • Kornhauser Jakub et. al. (red.), Herling-Grudziński Gustaw, Opowiadania wszystkie, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Tłumaczenia książek:

 • Wrana Magdalena: z j. włoskiego na polski: Monari Luciano: Miłość, wojna i inne sprawy ludzkie, które zajmują Boga (tyt. oryg. L’amore, la guerra e altre cose degli uomini che importano a Dio, Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2016.
 • Wrana Magdalena: z j. włoskiego na polski: Cesaro Antimo, Arcana tabula  malarz: dama: jednorożec (tyt. oryg. Arcana tabula. Il pittore. La dama. Il liocorno), Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press, 2016.
 • Farré Xavier: z j. polskiego na kataloński: Miłosz Czesław, La mente cautiva (tyt. oryg. Zniewolony umysł), Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016.