Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2015

Monografie naukowe

 • Brzozowski Jerzy, Autour de la traduction, Paris: Orizons, 2015.
 • Klimkiewicz Anna, “Hypnerotomachia Poliphili” Francesca Colonny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Kornhauser Jakub, Całkowita rewolucja: status przedmiotów w poezji surrealizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Maślanka-Soro Maria: Antyczna tradycja epicka u Dantego, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 • Miszalska Jadwiga: Z ziemi włoskiej do Polski: przekłady z literatury włoskiej w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków: Collegium Columbinum, 2015.
 • Pudo Dorota: De la chanson de geste au roman chevaleresque. Étude sur trois mises en prose du XVe siècle: “Roman de Guillaume d’Orange”, “Huon de Bordeaux” et “Histoire de La Reine Berthe et Du Roy Pépin”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Stala Ewa, El léxico español en el “Waaren-Lexicon in Zwölf Sprachen” de Ph. A. Nemnich, Wien: Peter Lang Edition, 2015.
 • Surma-Gawłowska Monika, Komedia dell’arte, Kraków: Universitas, 2015.
 • Tylus Piotr, La “Legenda Maior” de Raymond de Capoue en français ancien, Turnhout: Brepols, 2015.

Redakcje prac zbiorowych

 • Klimkiewicz Anna, Malinowska Maria, Paleta Alicja, Wrana Magdalena (eds.), L’Italia e la cultura europea, Firenze: Franco Cesati, 2015.
 • Borowski Gabriel, Muskat-Tabakowska Elżbieta, Cierpich Agnieszka, Wąsala Katarzyna (red.), Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Dybeł Katarzyna, Zarębianka Zofia (red.) Drogi nadziei, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2015.
 • Dybeł Katarzyna, Zarębianka Zofia (red.) Nadzieja: nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe: IX Dni Jana Pawła II, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2015.
 • Kornhauser Jakub, Szumna Małgorzata, Kmiecik Michalina (red.) Awangarda i krytyka: kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Rapak Wacław, Kornhauser Jakub, Bartosiewicz Olga (red.), Autour du théâtre = Wokół teatru, Kraków: scriptum, 2015.
 • Stala Ewa, Balches Arenas R. Sergio, Tatoj Cecylia (eds.), Tendencias en la enseñanza de español LE: perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Surma-Gawłowska Monika, Zawadzki Andrzej (red.), Myśl mocna, myśl słaba: hermeneutyka włoska od połowy XX wieku: antologia tekstów, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.

Redakcje czasopism

 • Między oryginałem a przekładem 21, Jerzy Brzozowski, Marzena Chrobak, Joanna Górnikiewicz (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 • Nowa Dekada Krakowska 4, Teresa Walas, Anna Pekaniec, Aleksander Pieniek, Tomasz Cieślak-Sokołowski, Bogdan Rogatko, Paulina Małochleb, Robert Ostaszewski, Anna Pochłódka-Wątorek, Jakub Kornhauser (red.), 2015.
 • Romanica Cracoviensia 15, Marcela Świątkowska (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Studia Iberystyczne 14, Bartosz Dondelewski, Xavier Farré, Maria Filipowicz-Rudek (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.

Artykuły naukowe

 • Bochenek-Franczakowa Regina: Fin de siècle, fin de roman?, Wiek Oświecenia 31: 53-60.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: Francia, (in:) Dictionnaire George Sand, Simone Bernard-Griffiths & Pascale Auraix-Jonchière (éds.), Paris: Honoré Champion, t. 1: 463-464.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: Réception de G. Sand en Pologne, (in:) Dictionnaire George Sand, Simone Bernard-Griffiths & Pascale Auraix-Jonchière (éds.), Paris: Honoré Champion, t. 2: 1068-1072.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: Osierocony Uczeń: (L’Émigré Sénaca de Meilhana), (in:) Mistrzowie i uczniowie: przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, Joanna Dimke-Kamola & Anna Loba (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 369-378.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: „Pani Sand, ten geniusz szalony...”: George Sand w oczach polskich pisarek XIX Wieku, Prace Komisji Neofilologicznej PAU 13: 7-25.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: Utwory George Sand w Teatrze Krakowskim w XIX wieku (‘Margrabia de Villemer’), (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser Olga Bartosiewicz (red.), Kraków: scriptum, 47-59,
 • Bochnakowa Anna: Bardzo mały przyczynek, czyli o słownikach liliputach, (in:) Être philologue: mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska, Wanda Fijałkowska, Małgorzata Izert, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 25-34.
 • Bochnakowa Anna: Les mots français dans le Waaren Lexicon de Ph. A. Nemnich (fin du XVIIIe siècle), Romanica Wratislaviensia 63: 11-19.
 • Bochnakowa Anna: Les mots kotylion et biuwar en polonais d’aujourd’hui, Białostockie Archiwum Językowe 15: 49-58.
 • Bochnakowa Anna, Marsac Fabrice, Pellat Jean-Christophe: Participe passé encore une fois débattu, Romanica Wratislaviensia 62: 139-141
 • Borowski Gabriel: Autonarracja perswazyjna: uwagi o powieści Dom Casmurro Machado de Assisa, (in:) Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku, Elżbieta Muskat-Tabakowska, Gabriel Borowski, Agnieszka Cierpich, Katarzyna Wąsala (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 67-73.
 • Borowski Gabriel: Globalne wykorzenienie: Życie w niebie José Eduardo Agualusy w perspektywie ekokrytyki postkolonialnej, (in:) Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych, Wojciech Charchalis, Renata Díaz-Szmidt, Ewa Siwierska, Małgorzata Szupejko (red.), Poznań: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 195-214.
 • Borowski Gabriel: Jeden język-wargi: starotestamentowe źródła myśli przekładowej Haroldo de Camposa, Źródła Humanistyki Europejskiej = Studia Ad Fontes Humanitatis Europeae Pertinentia 7: 125-134.
 • Brzozowski Jerzy: Czy wolno nie stylizować?, Między Oryginałem a Przekładem 21/4 (30): 165-177.
 • Brzozowski Jerzy: Les procédés de la traduction intersémiotique dans le cinéma espagnol contemporain, (in:) Variations et inventions: Mélanges offerts à Peter Schnyder, Tania Collani (éd.), Paris: Classiques Garnier, 405-413.
 • Chrobak Marzena: Marché des traductions littéraires en Pologne après 1989: crépuscule des grands projets?, (in:) Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska (éds), Paris: Orizons, 145-160.
 • Chrobak Marzena: O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka, Między Oryginałem a Przekładem 21/4 (30): 41-54.
 • Chrobak Marzena: Paul et Virginie et la fin de culture en français, en polonais, en anglais, Wiek Oświecenia 31: 87-96.
 • Chrobak Marzena: Teatr a nauczanie literatury w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz, Kraków: scriptum, 175-187.
 • Collinet Françoise: Techniques argumentatives de dissociation et marquage linguistique (le cas du couple opinions/vérité), Romanica Cracoviensia 15/2: 77-90.
 • Czopek Natalia: O tratamento morfossintático dos substantivos de origem portuguesa no Tétum-Praça, (in:) Estudos da AIL em ciências da linguagem: língua, linguística, didática, Roberto Samartim, Raquel Bello Vázquez, Elias J. Torres Feijó, Manuel Brito-Semedo (eds.), Coimbra: Associação Internacional de Lusitanistas, 167-174.
 • Dębowiak Przemysław: Os diminutivos no português europeu e no português do Brasil: um estudo quantitativo, (in:) Estudos da AIL em ciências da linguagem: língua, linguística, didática, Roberto Samartim, Raquel Bello Vázquez, Elias J. Torres Feijó, Manuel Brito-Semedo (eds.), Coimbra: Associação Internacional de Lusitanistas, 175-184.
 • Dębowiak Przemysław: Survie des diminutifs latins en français, Romanica Cracoviensia 15/1: 11-18.
 • Dondelewski Bartosz: Inne dźwięki - inna tożsamość? Żywotność geolektu a fala de Xálima przez pryzmat wartości i punktu widzenia zawartych w odróżniającej się mowie, (in:) Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku, Elżbieta Muskat-Tabakowska, Gabriel Borowski, Agnieszka Cierpich, Katarzyna Wąsala (red.), 13-17.
 • Dybeł Katarzyna: Pour une représentation d’Ève dans le Mystére du Viel Testament (env. 1450), (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz (red.), Kraków: scriptum, 11-22.
 • Filipowicz-Rudek Maria: Historia nieobecna i mit: wypisy z literatury galicyjskiej, (in:) “Literatury Mniejsze” Europy Romańskiej, Mirosław Loba, Barbara Łuczak, Alfons Gregori (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, t. 2: 93-101.
 • Gorecka-Kalita Joanna: „Admonere non cesso”: rola matki w procesie wychowania w świetle literatury wczesnego i klasycznego średniowiecza, (in:) Mistrzowie i uczniowie: przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, Joanna Dimke-Kamola & Anna Loba (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 233-245.
 • Gorecka-Kalita Joanna: “Si bon Gieu certes ne veïstes”: l’homo sacer médiéval mis en spectacle, sur l’exemple de Saint Jehan Paulus et Amadas, (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz (red.), Kraków: scriptum, 33-45.
 • Gorecka-Kalita Joanna: Les diaboliques du Perlesvaus ou les fantasmes de castration, Romanica Cracoviensia 15/4: 260-269.
 • Górnikiewicz Joanna: Un mot (même pas?), deux mots… une phrase? Le problème de la définition et de l’élément central dans la phrase (perspective contrastive polono-française), Białostockie Archiwum Językowe 15: 163-179.
 • Grzmil-Tylutki Halina: La prolifération des théories discursives: inconvénient ou avantage?, (in:) Linguistique du discours: de l’intra- à l’’interphrastique, Teresa Muryn & Salah Mejri (éds), Frankfurt am Main: Peter Lang, 179-189.
 • Gurgul Monika: Italian futurism in the Polish press, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 10/4: 365-381.
 • Jurczak Kazimierz: Le destin du philosophe aux temps médiocres: désaccords autour de l’œuvre et de la biographie de Constantin Noica, Romanica Cracoviensia 15/: 183-191.
 • Jurczak Kazimierz: On the persistence of stereotypes: Romania and the Romanians according to contemporary Poles, (in:) Nations & stereotypes 25 years after: new borders, new horizons, Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga (eds.), Kraków: International Cultural Centre, 122-131.
 • Jurczak Kazimierz: O trwałości stereotypów: Rumunia i Rumuni w oczach współczesnych Polaków, (in:) Narody & stereotypy 25 lat później: nowe granice, nowe horyzonty, Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga (red.),. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 120-129.
 • Klimkiewicz Anna: Czarodziejka Alcyna, Ruggiero i „wyspa wartości”, czyli o błądzeniu i poszukiwaniu prawdy, (in:) Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci: studia przypadków = Sorcery, alchemy, possesion in the culture throught centuries: case studies, Joanna Pietrzak-Thébault & Łukasz Cybulski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 139-149.
 • Klimkiewicz Anna: Objaśnianie świata na przykładzie Hypnerotomachii Poliphili, (in:) Mistrzowie i uczniowie: przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, Joanna Dimke-Kamola & Anna Loba (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 35-48.
 • Klimkiewicz Anna: Il sogno di Polifilo e l’amorosa visione di Giovanni Boccaccio, (in:) Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno Internazionale di Studi: Istituto Di Filologia Classica, Università Di Varsavia, 10-11 Ottobre 2013, Włodzimierz Olszaniec & Piotr Salwa (ed.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 103-111.
 • Kocik Agnieszka: Le daguerréotype et le vaudeville ou l’art grossier: grossissant, (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz, Kraków: scriptum, 81-91.
 • Komorowska Agata, Variedades del español como material de ELE para adquirir mayor precisión lingüística, (in:) Tendencias en la enseñanza de español LE: perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas, Ewa Stala, R. Sergio Balches Arenas, Cecylia Tatoj (eds.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 167-183.
 • Kornhauser Jakub: Awatary awangardy: kategoria eksperymentu w rumuńskim dyskursie krytycznym po 1989 roku, (in:) Awangarda i krytyka: kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Jakub Kornhauser, Małgorzata Szumna, Michalina Kmiecik (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 269-284.
 • Kornhauser Jakub: Depoetize the universe: manifestoes of Romanian Surrealism, Romanica Cracoviensia 15/4: 279-287.
 • Kornhauser Jakub: „We Romanians, whoaaaa, we’re feisty”: stereotypes of national stereotypes in contemporary Polish literature: Dorota Masłowska’s play: A couple of poor, Polish-speaking Romanians, (in:) Nations & stereotypes 25 years after: new borders, new horizons, Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga (eds.), Kraków: International Cultural Centre, 306-316.
 • Kornhauser Jakub: „My, Rumuni, ooooo, to zaciekły naród”: stereotypy stereotypów narodowych we współczesnej literaturze polskiej na przykładzie dramatu Doroty Masłowskiej Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, (in:) Narody & stereotypy 25 lat później: nowe granice, nowe horyzonty, Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga (red.),. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 312-322.
 • Kornhauser Jakub: Witkacego Menażeria (i okolice): awangarda w powijakach, (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz (red.), Kraków: scriptum, 127-136.
 • Malinowska Maria: Il concetto di acqua e alcune sue rappresentazioni linguistiche: uno studio cognitivo, Kwartalnik Neofilologiczny 62/4: 637-648.
 • Marczuk Barbara: La Judit Guillaume’a du Bartasa (1574) oraz jej parafraza autorstwa Rafała Leszczyńskiego (po 1620): kształt gatunkowy i konteksty ideologiczne, Terminus 17/2 (35): 265-300.
 • Maślanka-Soro Maria: Dante i jego arcydzieło, (in:) Boska Komedia = La Divina Commedia, Renata Zając (red.), Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 7-19.
 • Maślanka-Soro Maria: Dante’s polemical dialogue in the Divine Comedy with classical epic poetry: selected examples, (in:) I luoghi nostri: Dante’s natural and cultural spaces, Zygmunt G. Barański, Andreas Kablitz, Ülar Ploom (eds.), Tallinn: Tallinn University Press, 235-256.
 • Maślanka-Soro Maria: Il ‘vero’ innamoramento di Matelda e la ‘falsa’ memoria di Dante nel paradiso terrestre, (in:) Commentare Dante oggi. Atti del convegno internazionale, János Kelemen & József Nagy, Budapest: Eötvös University Press, 205-216.
 • Maślanka-Soro Maria: L’oltretomba virgiliano e dantesco a confronto: qualche osservazione sul dialogo intertestuale nel Purgatorio, Romanica Cracoviensia 15/4: 288-297.
 • Maślanka-Soro Maria: La fatalità del destino e la virtù umana nel Re Torrismondo di Torquato Tasso, Rivista di Letteratura Italiana 33/3: 21-33.
 • Maślanka-Soro Maria: Boccaccio e il teatro tragico dell’Umanesimo: la novella IV, 1 del Decameron e la Panfila di Antonio Cammelli detto Il Pistoia, (in:) Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del convegno internazionale di studi: Istituto Di Filologia Classica, Università Di Varsavia, 10-11 Ottobre 2013, Włodzimierz Olszaniec & Piotr Salwa (ed.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 113-120.
 • Maślanka-Soro Maria: „Tu dici che di Silvïo il parente [...] ad immortale secolo andò” (Inf., II, 13-15): il protagonista della Divina Commedia di Dante come „nuovo Enea”, Classica Cracoviensia 18: 241-253.
 • Miszalska Jadwiga: Il lettore polacco nelle diverse epoche di fronte al Decameron: problematica delle donne, (in:) Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del convegno internazionale di studi: Istituto Di Filologia Classica, Università Di Varsavia, 10-11 Ottobre 2013, Włodzimierz Olszaniec & Piotr Salwa (ed.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 151-158.
 • Miszalska Jadwiga: La storia polacca del Temistocle metastasiano, Studi sul Settecento e l’Ottocento 10: 11-28.
 • Miszalska Jadwiga: “Io nel pensier mi fingo” sotto le penne polacche: breve storia dell‘Infinito’ in veste polacca, (in:) Io nel pensier mi fingo... Omaggio a Joanna Ugniewska, Anna Tylusińska-Kowalska, Raoul Bruni, Dario Prola, Małgorzata Trzeciak (ed.), Warszawa: Wydawnictwo DiG, 51-58.
 • Miszalska Jadwiga, Spera Lucinda: Wenecki „libertyn” Giovan Francesco Loredano w biografiach autorstwa współczesnych mu literatów, Italica Wratislaviensia 6: 355-361.
 • Paleta Alicja: Osservazioni sull’uso della L1 nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera a discenti adulti di madrelingua polacca, (in:) Parallelismi linguistici, letterari e culturali: 55 anni di studi italiani: convegno internazionale in occasione dei 55 anni di studi italiani presso l’Università “Ss. Cirillo E Metodio” di Skopje, Ohrid, 13-14 Settembre 2014, Radica Nikodinovska (ed.), Skopje: Facoltà di filologia “Blaže Koneski”, 445-451.
 • Palmarini Luca: Gli albori dell’insegnamento della lingua italiana presso l’Università Jagellonica di Cracovia, (in:) L’Italia e la cultura europea, Anna Klimkiewicz, Maria Malinowska, Alicja Paleta, Magdalena Wrana (ed.), Firenze: Franco Cesati editore, 29-37.
 • Pawłowska Marta: Algunas observaciones acerca del género gramatical en judeoespañol, (in:) Armonía y contrastes: estudios sobre variación dialectal histórica y sociolingüística del español, José María Santos Rovira (ed.), Lugo: Axac, 213-222.
 • Pawłowska Marta: Entre decadencia y modernidad: el papel de la lengua y cultura francesas en la occidentalización del judeoespañol visto desde la perspectiva actual, (in:) El pueblo de Europa y su voz en el espacio cultural europeo: ¿Quien es el pueblo?: ¡Nosotros somos el pueblo!, Christian Wentzlaff-Eggebert (ed.), Köln: Universität zu Köln, 249-260.
 • Pawłowska Marta: La lengua como fundamento de la identidad del pueblo: el caso del catalán y del polaco, (in:) El pueblo de Europa y su voz en el espacio cultural europeo: ¿Quien es el pueblo?: ¡Nosotros somos el pueblo!, Christian Wentzlaff-Eggebert (ed.), Köln: Universität zu Köln, 24-35.
 • Piechnik Iwona: Intensification dans les langues créoles, (in:) L’intensification et ses différents aspects, Krystyna Wróblewska-Pawlak & Anna Kieliszczyk (dir.), Warszawa: Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 101-115
 • Piechnik Iwona: Reduplicative syllables in Romance languages, Romanica Cracoviensia 15/1: 30-55.
 • Piechnik Iwona: Turcismes chez Pierre Loti et leurs traductions en polonais, Romanica Cracoviensia 15/3: 224-238.
 • Piechnik Iwona: Larps: jeux de rôles grandeur nature et leur vogue dans les pays nordiques, (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz (éds.), Kraków: scriptum, 2015, 203-221.
 • Piechnik Iwona: Littérature finnoise en Pologne: des traductions indirectes aux traductions directes, (in:) Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, Elżbieta Skibińska, Regina Solová & Kaja Gostkowska (éds), Paris: Orizons, 2015, 105-121.
 • Pudo Dorota: Aksjologia języka i komunikacji na komercyjnych kursach językowych dla dorosłych (na przykładzie kursów języka francuskiego), Język a Edukacja 4: 213-225.
 • Pudo Dorota: Contextes de l’utilisation des matériaux multimédias en classe de FLE: problème de l’authenticité, (in:) Contextes médiatiques et matériaux didactiques dans l’enseignement des langues étrangères, Beata Kędzia-Klebeko & Sylwia Kalińska-Łuszczyńska, Szczecin: Editions de l’Université de Szczecin, 25-34.
 • Pudo Dorota: Différents contextes de l’enseignement du FLE aux adultes en Pologne, (in:) Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, Magdalena Sowa (éd.), Lublin: Werset, 63-72.
 • Pudo Dorota: Rola teatru w glottodydaktyce, (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz (red.), Kraków: scriptum, 189-202.
 • Pudo Dorota: Perception de la perception : comment les apprenants du FLE perçoivent les contenus linguistiques liés à la perception, Neophilologica 27: 204-218.
 • Rapak Wacław: Teatralny wymiar dzieła Henriego Michaux, (in:) Autour du théâtre = Wokół teatru, Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz (red.), Kraków: scriptum, 137-151.
 • Rzepka Anna: List ze wskazówkami dla małżonków: Francisco Manuel de Melo o instytucji małżeństwa w XVII-wiecznej Portugalii, (in:) Mistrzowie i uczniowie: przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, Joanna Dimke-Kamola & Anna Loba (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 91-101.
 • Rzepka Anna: Pedro Calderón de La Barca en los manuscritos hispánicos de la colección berlinesa depositada en la Biblioteca Jaguellónica de Cracovia, (in:) Literatura y re/escritura, Alexia Dotras Bravo, Diego Santos Sánchez, Sara Augusto (ed.), Coimbra: Centro de Literatura Portuguesa, 127-137.
 • Rzepka Anna: La Guerra de la Independencia española (1808-1814) a la luz de los manuscritos hispánicos accesibles en Polonia, (in:) Narrativas de la violencia en el ámbito hispánico: guerra, sociedad y familia, Miguel Carrera Garrido & Mariola Pietrak (eds.), Lublin: Universidad Maria Curie-Skłodowska, 37-52.
 • Stala Ewa: Les noms des produits d’hygiène et de beauté dans le Waaren-Lexicon de Pf. A. Nemnich (1797), (in:) Words and dictionaries. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the occasion of his 85th birthday, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld & Barbara Podolak (eds.), Kraków: Jagiellonian University Press, 329-339.
 • Stala Ewa: Los documentos de utilidad como fuente lingüística: los nombres de piedras preciosas y semipreciosas en el Waaren-Lexicon (1797), Romanica Cracoviensia 15/1: 56-63.
 • Stala Ewa: Contribution étymologique du Diccionario de Americanismos (2010), Studia Etymologica Cracoviensia 20/4 (2015): 247-255.
 • Stala Ewa: Las alarmas de Ivonne Bordelois: sinopsis del argentino contemporáneo, (in:) Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal: III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana Del 10 Al 11 de Octubre de 2013, Universidad de Matej Bel, Facultad de Filosofía Y Letras Banská Bystrica, Eslovaquia, Eva Reichwalderová (ed.), Hradec Králové: Gaudeamus, 168-178.
 • Stala Ewa: Una esquina con identidad uruguaya: la mirada propia, la mirada ajena, (in:) La voz del peublo en el espacio cultural europeo: el pueblo y su identidad, Christian Wentzlaff-Eggebert (ed.), Köln: Universität zu Köln, Arbeitskreits Spanien - Portugal - Lateinamerika, 191-199.
 • Surma-Gawłowska Monika: Il ruolo della donna nel teatro dei comici professionisti italiani nel seicento, (in:) Goldoni “avant la lettre”: esperienze teatrali pregoldoniane (1650-1750), Javier Gutiérrez Carou (ed.), Venezia: Lineadacqua, 349-358.
 • Surma-Gawłowska Monika: L’improvvisazione nella commedia dell’arte: memoria e testo, Atti dell’Accademia Polacca 4: 66-76.
 • Wrana Magdalena: Dante latinizzato: traduzione latina come una forma particolare di commento alla Commedia, (in:) Commentare Dante oggi. Atti del convegno internazionale, János Kelemen & József Nagy (ed.), Budapest: Eötvös University Press, 167-181.
 • Zieliński Andrzej: “Hallé un río grandísimo, digo muy grande”: historia y comportamiento del sufijo ‘-ísimo’ en español, (in:) Actas del IX congreso internacional de historia de la lengua española: (Cádiz, 2012), José María García Martín, Teresa Bastardín Candón, Manuel Rivas Zancarrón (eds), Frankfurt am Main: Vervuert, t. 1: 1157-1170.
 • Zieliński Andrzej: Verbos psicológicos en español y en polaco: análisis contrastivo, Romanica Cracoviensia 15/1: 64-74.
 • Zieliński Andrzej: Sobre el proceso de lexicalización de las fórmulas honoríficas con el sufijo -ís(s)imo en español, Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística 5: 1-18.

Artykuły popularnonaukowe

 • Klimkiewicz Anna: Premessa, (in:) L’Italia e la cultura europea, Anna Klimkiewicz, Maria Malinowska, Alicja Paleta, Magdalena Wrana (ed.), Firenze: Franco Cesati editore, 13-14.
 • Kornhauser Jakub: Między snem a snem, Nowa Dekada Krakowska 4/5 (21): 44-46.
 • Kornhauser Jakub: Tomaž Šalamun, Literatura Na Świecie 1-2 (522-523): 355-357.
 • Kornhauser Jakub: Bruno Dumont: Francja, czyli Bailleul i okolice, Nowa Dekada Krakowska 4/3-4 (19-20): 72-79.
 • Kornhauser Jakub: Eksperymentalne zaległości, Literatura na Świecie 7-8 (528-529): 411-415.
 • Kornhauser Jakub: Jak być dziś pisarzem francuskim?, Nowa Dekada Krakowska 4/3-4 (19-20): 8-13.
 • Kornhauser Jakub: Stumetrowy banan i człowiek-trumna: obiekty środkowoeuropejskich awangard, Opcje 4 (101): 6-11.
 • Kornhauser Jakub: ‘Uwaga! Groźba epidemii poetów poklepywania’: o G Ryszarda Krynickiego, MOCAK Forum 2 (11): 100-107.

Tłumaczenia naukowe

 • Surma-Gawłowska Monika (z włoskiego na polski): Melancholia i wspólnota, (in:) Pojęcia polityczne: wspólnota, immunizacja, biopolityka = Termini della politica: comunità, immunità, biopolitica, Kraków: Universitas, 37-48.
 • Surma-Gawłowska Monika (z włoskiego na polski): Prawo wspólnoty, (in:) Pojęcia polityczne: wspólnota, immunizacja, biopolityka = Termini della Politica: comunità, immunità, biopolitica, Kraków: Universitas, 17-35.
 • Surma-Gawłowska Monika (z włoskiego na polski): Wspólnota i nihilizm, (in:) Pojęcia polityczne: wspólnota, immunizacja, biopolityka = Termini della politica: comunità, immunità, biopolitica, Kraków: Universitas, 49-66.
 • Surma-Gawłowska Monika, Zawadzki Andrzej (z włoskiego na polski): Vattimo Gianni: Dialektyka, różnica, myśl słaba, (in:) Myśl mocna, myśl słaba: hermeneutyka włoska od połowy XX wieku: antologia tekstów, Kraków: Księgarnia Akademicka, 133-147.
 • Surma-Gawłowska Monika, Zawadzki Andrzej (z włoskiego na polski): Nietzsche i hermeneutyka współczesna, (in:) Myśl mocna, myśl słaba: hermeneutyka włoska od połowy XX wieku: antologia tekstów, Kraków: Księgarnia Akademicka, 159-170.
 • Wrana Magdalena (z włoskiego na polski): Bortolato Quirino: Rodzina Sartów między XV a XX wiekiem: u korzeni rodu oraz źródeł uznania dla papieża Piusa X (1835-1914): rezultaty kwerendy archiwalnej, (in:) Genealogia dei Desideri: Pio X nella memoria del Popolo dell’Alta Slesia = Genealogia pragnień: Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska, Mirosław Lenart & Gianpaolo Romanato (ed.), Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 143-169.
 • Wrana Magdalena (z włoskiego na polski): Scagno, Roberto: Religioznawstwo we Włoszech a potępienie modernizmu, (in:) Genealogia dei Desideri: Pio X nella memoria del Popolo dell’Alta Slesia = Genealogia pragnień: Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska, Mirosław Lenart & Gianpaolo Romanato (ed.), Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 225-231.
 • Wrana Magdalena (z włoskiego na polski): Esposito Roberto: Biopolityka i filozofia, (in:) Pojęcia polityczne: wspólnota, immunizacja, biopolityka = Termini della politica: comunità, immunità, biopolitica, Kraków: Universitas, 109-124.
 • Wrana Magdalena (z włoskiego na polski): Demokracja immunitarna, (in:) Pojęcia polityczne: wspólnota, immunizacja, biopolityka = Termini della politica: comunità, immunità, biopolitica, Kraków: Universitas, 67-80.
 • Wrana Magdalena (z włoskiego na polski): Immunizacja i przemoc, (in:) Pojęcia polityczne: wspólnota, immunizacja, biopolityka = Termini della politica: comunità, immunità, biopolitica, Kraków: Universitas, 95-107.
 • Wrana Magdalena (z włoskiego na angielski): Marinelli Luigi: Polish culture in the Renaissance: studies in the arts, humanism and  political thought, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 59: 288-298.
 • Wrana Magdalena (z polskiego na włoski): Pawlik Robert: Le teologie politiche medievali e ie loro ripercussioni novecentesche: Ernst Kantorowicz a confronto con Carl Schmitt e Erik Peterson, (in:) Ernst Kantorowicz (1895-1963): storia politica come scienza culturale = Ernst Kantorowicz (1895-1963): political history as cultural inquiry, Thomas Frank & Daniela Rando (ed.), Pavia: Pavia University Press, 19-43.

Tłumaczenia literackie

 • Pawłowska Marta (z hiszpańskiego na polski): Monmany Mercedes: Adam Zagajewski: bohaterowie zwykłości, (in:) I cień i światło... O twórczości Adama Zagajewskiego = Both light and shadow... The work of Adam Zagajewski, Anna Czabanowska-Wróbel (red.), Kraków: Wydawnictwo a5, 159-176.
 • Kornhauser Jakub, Chwaja Natalia (z francuskiego na polski): Gautier Brigitte: W niepewnym boju, Nowa Dekada Krakowska 4/3-4 (19-20): 92-97.

Materiały dydaktyczne

 • Collinet Françoise, Zawisza Beata, Abderrahmane Samirra, Dupuis Marzena: Egzamin maturalny: język francuski, zbiór zadań, poziom podstawowy: materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, Julia Konkołowicz-Pniewska (ed.), Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2015.