Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2014

Monografie naukowe

 • Andruszko Ewa: Jean Anouilh ou l'invitation au théâtre: l'orientation pragmatique de l'aspect métathéâtral du texte dramatique, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 • Bartkowiak-Lerch Magdalena: Itinerarium mentis in Deum nelle traduzioni polacche della Divina Commedia. Le similitudini, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
 • Dębowiak Przemysław: La formation diminutive dans les langues romanes, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.
 • Oczko Anna: Rumuńska słowiańszczyzna: zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku, Kraków: Collegium Columbinum, 2014.
 • Rapak Wacław: Henri Michaux: dzieło wyobraźni. „Okres zielony" 1922–1927, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 • Sosnowski Roman: Volgarizzamento della Chirurgia parva di Lanfranco da Milano nel manoscritto Ital. quart. 67 della collezione berlinese conservato nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia, Kraków: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 • Zieliński Andrzej: Las perífrasis de los verbos de movimiento en español medieval y clásico, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Monografia popularnonaukowa

 • Wolny Anna, Wolny Katarzyna: Trzypotrzy(naście): badania nad tłumaczeniem brazylijskiej poezji konkretnej, Katowice-Zabrze: M-Studio, 2014.

Redakcje prac zbiorowych

 • Bochnakowa Anna, Dębowiak Przemysław, Piechnik Iwona, Bednarczuk Leszek, Widłak Stanisław (red.), Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire, Kraków: Polska Akademia Umiejętności: Instytut Filologii Romańskiej UJ, 2014.
 • Chrobak Marzena, Kornhauser Jakub, Rapak Wacław (red.), Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d'expression française, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
 • Dybeł Katarzyna, Zarębianka Zofia (red.), Oblicza mądrości, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014.
 • Kornhauser Jakub, Siewior Kinga (red.), Głuchy brudnopis: antologia manifestów awangard Europy Środkowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 • Marczuk Barbara, Gorecka-Kalita Joanna, Kocik Agnieszka (red.), Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Kraków: Collegium Columbinum, 2014.
 • Rzepka Anna, Pudo Dorota, Wrana Magdalena (red.), Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Kraków: Collegium Columbinum, 2014.
 • Sosnowski Roman, Jamrozik Elżbieta (a cura di), Percorsi linguistici tra Italia e Polonia: studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak, Firenze: Franco Cesati, 2014.

Redakcje czasopism

 • Między oryginałem a przekładem 20, Jerzy Brzozowski, Marzena Chrobak, Joanna Górnikiewicz (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
 • Romanica Cracoviensia 14, Marcela Świątkowska (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
 • Studia Iberystyczne 13 („Universos de língua portuguesa em debate"), Rzepka Anna, Czopek Natalia (red.), 2014.

Artykuły naukowe

 • Bartkowiak-Lerch Magdalena: La concettualizzazione del movimento in una serie di similitudini della Divina Commedia, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 251–264.
 • Bartkowiak-Lerch Magdalena: Identità individuale e identità collettiva nella traduzione, Kwartalnik Neofilologiczny 61/1, 2014, 223–235.
 • Bartkowiak-Lerch Magdalena: La metafora religiosa nel Mastro-don Gesualdo come segno identitario, (in:) Percorsi linguistici tra Italia e Polonia: studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak, Elżbieta Jamrozik & Roman Sosnowski (a cura di.), Firenze: Franco Cesati, 2014, 263–276.
 • Bartosiewicz Olga: La présence des sciences occultes d'inspiration orientale dans la production romanesque de Mircea Eliade. Le cas de la nouvelle „Le secret du docteur Honigberger", (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (dir.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 117–127.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: George Sand vue par les Polonais, Cahiers George Sand 36, 2014, 173–188.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: La réception de George Sand en Pologne au XIXe siècle, (in:) Territoires comparatistes: mélanges offerts à Zbigniew Naliwajek, Anna Opiela (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, 95–104.
 • Bochnakowa Anna: La question de l'attribut ethnique (vingt ans après), (in:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire, Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa, Stanisław Widłak, Przemysław Dębowiak & Iwona Piechnik (réd.), Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Filologii Romańskiej UJ, 2014, 141–149.
 • Bochnakowa Anna: Sur un idiolecte littéraire dans Polococktail party de Dorota Masłowska, (in:) Fonctions identitaires en situations diglossiques: argots – dialectes – patois, Alicja Kacprzak, Jean-Pierre Goudaillier (red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2014, 59–66.
 • Bochnakowa Anna: Kilka uwag po lekturze artykułu Ryszarda Mączyńskiego „Jak pijarzy dykcjonarz Daneta wydawali (czyli o pożytku sięgania do źródeł)", Hereditas Monasteriorium 4, 2014, 401–405.
 • Borowski Gabriel: A vantagem dos míopes: entre história e literatura, Studia Iberystyczne 13 („Universos de língua portuguesa em debate"), 2014, 41–51.
 • Borowski Gabriel: Falando no neutro: as traduções do conto „A Máscara", de Stanisław Lem, (in:) Os estudos de género na perspetiva ibérica e eslava, Beata Cieszyńska, Fábio Mario da Silva (red.), Lisboa: CLEPUL, 2014. 329–341.
 • Brzozowski Jerzy: Traduction et rupture: le cas Orwell en Pologne, (in:) Traduction et rupture, Maryla Laurent (dir.), Paris: Numilog, 2014, 245–257.
 • Brzozowski Jerzy: Charles Baudelaire, między melancholią a żarliwością, (in:) Przeciw melancholii: w 40. rocznicę wydania „Melancholii" Antoniego Kępińskiego. Perspektywy fides i ratio, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Stanisław Jaromi (red.), Kraków: PAU, 2014, 121–128.
 • Chrobak Marzena: Motyw komunikacji międzyjęzykowej w dramacie poświęconym odkryciu i podbojowi Ameryki, Prace Komisji Neofilologicznej PAU 12, 2014, 21–33.
 • Chrobak Marzena: Considérations sur l'étudiant polonais en philologie française en tant que lecteur, (in:) Construire son identité culturelle, Louis Basco (dir.), Paris: L'Harmattan, 2014, 85–94.
 • Chrobak Marzena: Z Wyspy Wielkanocnej do Krakowa: podróż pewnego rękopisu, (in:) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 345–352.
 • Chrobak Marzena: La traduction littéraire en Pologne pendant l'occupation nazie (1939–1945), (in:) Traduction et rupture, Maryla Laurent (dir.), Paris: Numilog, 2014, 209–222.
 • Collinet Françoise: La dissertation française: un genre argumentatif entre rhétorique et logique (évidences, présupposés et changements de paradigme), Romanica Cracoviensia 14, 2014, 95–111.
 • Czopek Natalia: Os portugueses em Macau no século XVIII – considerações sobre um encontro de culturas, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 153–167.
 • Czopek Natalia: As influências linguísticas portuguesas em África fora das fronteiras dos PALOP, Studia Iberystyczne 13 („Universos de língua portuguesa em debate"), 327–342.
 • Czopek Natalia, Zieliński Andrzej: As formas do conjuntivo na expressão da consequência nas línguas portuguesa e espanhola, (in:) Horizontes do saber filológico: 20 anos de licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade de Sófia Sveti Kliment Ohridski, Yana Andreeva (red.), Sófia: Editora Universitária Sveti Kliment Ohridski, 2014, 118–130.
 • Dębowiak Przemysław: Les diminutifs dans les traductions françaises de textes littéraires polonais, (in:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire, Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa, Stanisław Widłak, Przemysław Dębowiak & Iwona Piechnik (réd.), Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Filologii Romańskiej UJ, 2014, 181–189.
 • Dębowiak Przemysław: A língua portuguesa na transcrição cirílica num dicionário do século XVIII, Studia Iberystyczne 13 („Universos de língua portuguesa em debate"), 2014, 343–355.
 • Durlej Agnieszka: Międzykulturowość w Toledańskiej Szkole Tłumaczy jako wpływ na wymianę kulturową i naukową między muzułmańskim Wschodem a chrześcijańskim Zachodem, (in:) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 97–102.
 • Dybeł Katarzyna: U źródeł średniowiecznej sztuki skryptorium: przypadek kalabryjskiego Vivarium Kasjodora, (in:) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 23–29.
 • Dybeł Katarzyna: O średniowiecznych sposobach walki z demonem południa, (in:) Przeciw melancholii: w 40. rocznicę wydania „Melancholii" Antoniego Kępińskiego: perspektywy fides i ratio, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Stanisław Jaromi (red.), Kraków: PAU, 2014, 111–120.
 • Dybeł Katarzyna: Le roman médiéval face au mal de tristesse (XIIe-XIIIe siècles), (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (dir.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 37–46.
 • Gavril-Antonesei Gabriela Codruţa: Jurnalul nomadului Sławomir Mrożek (...înainte de următoarea plecare)/ Sławomir Mrożek – dziennik „nomady", (in:) Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, Suceava, 2014, 346–354.
 • Gorecka-Kalita Joanna: Od śmierci wojownika do śmierci rycerza: średniowieczny autor czyta Tebaidę, (in:) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 103–112.
 • Gorecka-Kalita Joanna: Le savoir-mourir dans La Mort le roi Artu, (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (dir.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 105–116.
 • Górnikiewicz Joanna: Quelle rupture dans l'imparfait de rupture ?, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 22–37.
 • Górnikiewicz Joanna: La toute première traduction polonaise d'À la recherche du temps perdu: rupture ou fidélité à l'esprit proustien?, (in:) Traduction et rupture, Maryla Lauent (dir.), Paris: Numilog, 2014, 125–144.
 • Grzmil-Tylutki Halina: Langues spécialisées ou langues discursives: question terminologique ou choix épistémologique?, Roczniki Humanistyczne 62/8, 27–47.
 • Grzmil-Tylutki Halina: Francuska analiza dyskursu po zwrocie pragmatycznym, (in:) Pragmatyka, retoryka, argumentacja: obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, Piotr Stalmaszczyk, Piotr Cap (red.), Kraków: Universitas, 2014, 245–264.
 • Klimkiewicz Anna: Cultura sincretica dell'Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna, Cuadernos de Filología Italiana 21, 2014, 181–194.
 • Kocik Agnieszka: Épistémologie et rationalité nouvelle au début du XIXe siècle en France: la notion de « point de vue », Romanica Cracoviensia 14, 2014, 276–284.
 • Kocik Agnieszka: Le daguerréotype, objet „hélio-anthropo-morphe", (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 207–216.
 • Kornhauser Jakub: Nieokiełznanie i katalog: „style życia" przedmiotów na przykładzie poezji Vujicy Rešina Tucicia, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 9/2, 2014, 113–126.
 • Kornhauser Jakub: Działanie/dokument/tekst: sygnalistyczna poezja gestualna Miroljuba Todorovicia, Fragile 2 (24), 2014, 13–18.
 • Kornhauser Jakub: Postawa surrealistyczna, czyli w stronę „nowej, krytycznej hermeneutyki", (in:) Odnawianie modernizmu, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne", 2014, 55–69.
 • Kornhauser Jakub: Krnąbrna obecność: bunt przedmiotów w poezji surrealistycznej: przypadek Gellu Nauma, (in:) Awangarda środkowej i wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje, Michalina Kmiecik, Małgorzata Szumna (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, 173–194.
 • Kornhauser Jakub: „Od zwietrzałej lewatywy do halucynacyjnych loków": awangardy rumuńskiej przypływy i odpływy, (in:) Głuchy brudnopis: antologia manifestów awangard Europy Środkowej, Jakub Kornhauser, Kinga Siewior (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, 427–445.
 • Kornhauser Jakub, Siewior Kinga: „Lokalne" awangardy: między parataksą a paralaksą – wprowadzenie, (in:) Głuchy brudnopis: antologia manifestów awangard Europy Środkowej, Jakub Kornhauser, Kinga Siewior (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, 9–15.
 • Malinowska Maria: Insegnamento delle preposizioni in, su, a a discenti di madrelingua polacca (livelli C1 e C2) – uno studio cognitivo, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 125–137.
 • Marczuk Barbara: Eleganty, czyli Précieuses ridicules Moliera dla sceny Sturm und Drang Periode, (in:) Tłumacz w świecie obrazów, Marzena Chrobak, Joanna Górnikiewicz (red.), „Między oryginałem a przekładem" 20, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014, 105–118.
 • Marczuk Barbara: L'anatomie à la Renaissance: confluences de la médecine et de l'art, (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (dir.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 47–56.
 • Marczuk Barbara: Les Précieuses ridicules w czasach saskich: od „belles infidèles" do unarodowionej adaptacji, (in:) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 201–221.
 • Marek Václav: Tra l'Occidente e i Balcani L'opera narrativa di Ornela Vorpsi, Studia Litteraria Universitatis Jagellonicae Cracoviensis, 9/3, 191–200.
 • Maślanka-Soro Maria: La teatralità del disumanar nell'Inferno dantesco sullo sfondo della „vocazione drammatica" di Dante, Dante e l'Arte 1 („Dante e il teatro"), 2014, 11–30.
 • Maślanka-Soro Maria: Il discorso metaletterario nella Comedìa di Dante e la tradizione dell'epica classica, Letteratura Italiana Antica: rivista annuale di testi e studi 15, 2014, 325–342.
 • Maślanka-Soro Maria: Tra humilitas e superbia: Dante a dialogo con la propria arte nella Commedia, (in:) L'arte della scrittura delle vite: contesti auto-biografici e autobiografismo nella letteratura italiana, Leonarda Trapassi, Daragh O'Connell (a cura di), Firenze: Franco Cesati, 2014, 15–26.
 • Maślanka-Soro Maria: The concept and the form of tragedy from the end of Antiquity to the Renaissance, (in:) Renaissance and Humanism from the Central-East European point of view: methodological approaches, Grażyna Urban-Godziek (red.), Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, 247–260.
 • Maślanka-Soro Maria: „Quella materia ond'io son fatto scriba" (Pd.X, 27): la non ortodossa ortodossia dantesca nei confronti della scriptura paganorum nella „Divina Commedia", (in:) Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri: atti del convegno di Madrid (5-7 novembre 2012), Carlota Cattermole, Celia de Aldama, Chiara Giordano (a cura di), Alpedrete (Madrid): Ediciones de La Discreta, 2014, 711–730.
 • Miszalska Jadwiga: La traduzione del dialetto nei testi teatrali, Kwartalnik Neofilologiczny 61/2, 2014, 407–413.
 • Miszalska Jadwiga: La fortuna spicciolata del „Decameron" in Polonia, Studi sul Boccaccio 42, 2014, 269–290.
 • Nowak Norbert: La première traduction polonaise des Misérables aurait-elle contribué à un renouveau littéraire en Pologne?, (in:) Traduction et rupture, Maryla Laurent (red.), Paris: Numilog, 2014, 91–106.
 • Oczko Anna: Słowiańskie dziedzictwo w leksyce języka rumuńskiego, (in:) Studia Borysiana: etymologica, diachronica, slavica, Mariola Jakubowicz, Beata Raszewska-Żurek (red.), Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2014, 511–520.
 • Paleta Alicja: Comprensione del testo scritto e didattica della traduzione, (in:) Percorsi linguistici tra Italia e Polonia: studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak, Elżbieta Jamrozik & Roman Sosnowski (a cura di), Firenze: Franco Cesati, 2014, 129–137.
 • Palka Ewa: Los caminos de los Premios Nobel de Literatura polacos hacia el lector hispanohablante, Roczniki Humanistyczne 62/5: 229–243.
 • Palmarini Luca: Una Padovana a Cracovia: il ricordo di Nelly Nucci (1901–1940) nell'insegnamento e nella diffusione della lingua italiana presso l'Università Jagellonica, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 214–233.
 • Palmarini Luca: Giacomo Casanova: L'amore, la storia e la bella compagnia a Breslavia, Italica Wratislawiensia 5, 2014, 147–175.
 • Palmarini Luca: Breslavia nelle lettere di Niccolò Paganini, Italica Wratislawiensia 5, 2014, 177–206.
 • Piechnik Iwona: Factors influencing conservatism and purism in languages of Northern Europe (Nordic, Baltic, Finnic), Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131/4, 2014, 395–419.
 • Piechnik Iwona: Tempo des changements dans les langues par le biais de facteurs externes: exemples indo-européens et finno-ougriens, (in:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire, Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa, Stanisław Widłak, Przemysław Dębowiak & Iwona Piechnik (réd.), Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Filologii Romańskiej UJ, 2014, 361–398.
 • Piekarz Danuta: Trwali w łamaniu chleba, (in:) Ciało moje, krew moja, Kraków: Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2014, 54–67.
 • Piekarz Danuta: Uświęceni w Duchu (por. 1 P 1,2), (in:) Żyć w Chrystusie według Ducha: teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, Krzysztof Porosło (red.), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014, 19–41.
 • Piotrowicz Paulina: L'ethos mercantile in Il Libro dell'arte di Mercatura di Benedetto Cotrugli, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 305–312.
 • Piotrowicz Paulina: Włoscy kupcy pisarze XIV i XV wieku. Jak odczytywano księgi kupieckie?, (in:) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 113–121.
 • Pudo Dorota: La rédaction d'un texte fictif en langue étrangère en tant qu'exercice de créativité, (in:) Croyance, vérité, mensonge, Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Anna Kricka (dir.), Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, 345–353.
 • Pudo Dorota: Sukces jako cel nauczania języków obcych i jako środek do tego celu, (in:) Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce, Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciej Smuk, Marta Torenc (red.), Warszawa: Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, 198–208.
 • Pudo Dorota: Rola refleksji w nauczaniu dorosłych słuchaczy komercyjnych kursów językowych, Neofilolog 42/2: 227–239.
 • Rapak Wacław: Crafting between codes – Henri Michaux, (in:) The art of literature, art in literature, Magdalena Bleinert, Izabela Curyłło-Klag, Bożena Kucała (red.), Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, 13–21.
 • Rapak Wacław: Poétique et expérience(s) michaudienne(s), (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (dir.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 263–270.
 • Rzepka Anna: Algunos apuntes sobre los manuscritos literarios hispánicos de la Biblioteca Jaguellónica de Cracovia, (in:) ¿Quo vadis, Romanística?, Bohdan Ulašin (red.), Bratislava: Universidad Comenius de Bratislava, 2014, 204–217.
 • Rzepka Anna: Lectores de ayer a la luz de la historia de los manuscritos ibéricos de la Biblioteca Jaguellónica de Cracovia, (in:) Más allá de las palabras: difusión, recepción y didáctica de la literatura hispánica, Josefa Badía, Rosa Durá, David Guinart, José Martínez Rubio (red.), Valencia: Universitat de València, 2014, 123–136.
 • Rzepka Anna: Brazylijskie skarby Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, (in:) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 325–344.
 • Sasor Rozalya: La ingeniería militar del siglo XV y su reflejo en „Tirante el Blanco", (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (dir.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 193–206.
 • Sosień Barbara: Alphonse Esquiros et son Magicien: pour une alchimie romantique, (in:) Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d'expression française, Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014, 185–194.
 • Sosnowski Roman: Translation and popularization: sources for the history of Italian medicine of the Middle Ages in the Berlin collection of the Jagiellonian Library in Krakow, Manuscripta: a journal for manuscript research 58/1, 2014, 74–127.
 • Sosnowski Roman: Frequenza e oltre. Alcune forze in gioco nell'etimologia e nella morfologia del verbo andare, (in:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire, Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa, Stanisław Widłak, Przemysław Dębowiak & Iwona Piechnik (réd.), Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Filologii Romańskiej UJ, 2014, 399–407.
 • Sosnowski Roman: Tra Firenze e Borgo San Sepolcro: una ricognizione sulla lingua del testo inedito di Giuochi mathematici di Piero da Filicaia, (in:) Percorsi linguistici tra Italia e Polonia: studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak, Elżbieta Jamrozik & Roman Sosnowski (a cura di), Firenze: Franco Cesati, 2014, 55–63.
 • Sosnowski Roman, Strugała Sandra: Un possibile frammento dell'Ordine della vita cristiana di Simone Fidati da Cascia nel manoscritto ital. quart. 82 della Biblioteca Jagellonica di Cracovia, Cuadernos de Filología Italiana 21, 2014, 107–119.
 • Stala Ewa: Nombres de telas en el "Waaren-Lexicon in zwölf Sprachen" de Ph. A. Nemnich (1797), Revista de Investigación Lingüística 17, 2014, 191–220.
 • Stala Ewa: El material español en el diccionario de M. Amszejewicz (1859), (in:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire, Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa, Stanisław Widłak, Przemysław Dębowiak & Iwona Piechnik (réd.), Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Filologii Romańskiej UJ, 2014, 427–437.
 • Stala Ewa: Dobletes etimológicos españoles: observaciones a nivel morfológico, (in:) Ensayos de lingüística hispánica, José María Santos Rovira (red.), Lisboa: Universidade de Lisboa / Óbidos: Sinapsis, 2014, 113–126.
 • Stala Ewa: El lunfardo y las voces amerindias: lenguas en contacto, (in:) Fronteras y diálogos: el español y otras lenguas, José María Santos Rovira (red.), Lugo: Axac, 2014, 183–192.
 • Stala Ewa: Waaren Lexicon in zwölf Sprachen (1797): presentación del material español, (in:) Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Janusz Pawlik, Jerzy Szałek (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014, 237–242.
 • Stala Ewa: Análisis de los latinismos polisémicos en español: presentación del tema, (in:) Variación, contraste, circulación: perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Zuzanna Bułat Silva, Monika Głowicka, Justyna Wesoła (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, 57–64.
 • Surdykowski Tomasz: Osobliwość postkolonialnego Joyce'a, Studia Litteraria Universitatis Jagellonicae Cracoviensis 9/4, 295–302.
 • Świątkowska Marcela: O partykułach inaczej. Kilka uwag o problemach terminologicznych, (in:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire, Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa, Stanisław Widłak, Przemysław Dębowiak & Iwona Piechnik (réd.), Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Filologii Romańskiej UJ, 2014, 445–450.
 • Tylus Piotr: À propos d'un nouveau manuscrit de l'Abrégé des gestes et miracles des saints de Jean de Mailly en ancien français, Revue d'Histoire de l'Église de France 100 (245)/2, 2014, 377–383.
 • Wilkiewicz Sara: Un livre de cuisine du XVIe siècle dans la collection berlinoise – une cuisine originale ? une cuisine nouvelle ?, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 234–240.
 • Wolny Anna: „Sim, sou eu a moça judia": o corpo recuperado – a representação da polaca na narrativa de Moacyr Scliar „O ciclo das águas", (in:) Horizontes do saber filológico: 20 anos de licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade de Sófia Sveti Kliment Ohridski, Yana Andreeva (red.), Sófia: Editora Universitária Sveti Kliment Ohridski, 2014, 309–320.
 • Wolny Anna: Czy Polka to zawsze brzmi dumnie? Kilka słów o historii tak zwanych polek w Brazylii, (in:) Miłość sprzedajna, Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel, Andrzej Syroka (red.), Wrocław: Arboretum, 2014, 295–307.
 • Wolny Anna: A mulata – entre o ódio e o amor (in:) Studia Ibersytyczne 13 („Universos de língua portuguesa em debate"), 2014, 243–256.
 • Zieliński Andrzej: Sobre el caso de un caso. Semántica del dativo polaco y español. Principales diferencias, Romanica Cracoviensia 14, 2014, 81–92.
 • Zieliński Andrzej: Replanteamiento del origen del sufijo -ísimo en español, (in:) Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Janusz Pawlik, Jerzy Szałek (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014, 291–301.
 • Zieliński Andrzej, Czopek Natalia: Consideraciones históricas sobre el verbo gustar, (in:) Variación, contraste, circulación: perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Zuzanna Bułat Silva, Monika Głowicka, Justyna Wesoła (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, 83–96.

Artykuły popularnonaukowe

 • Rapak Wacław: En guise d'introduction: entre autorité auctoriale et instance auctorielle, (in:) Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d'expression française, Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak (red.), Kraków, Księgarnia Akademicka, 2014, 9–10.
 • Sosień Barbara: En guise d'introduction, (in:) Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d'expression française, Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014, 221–222.
 • Sosień Barbara: Introduction, (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (red.), Kraków: Collegium Columbinum, 2014, 9–10.

Recenzje

 • Dębowiak Przemysław: Diachroniques, no. 2, 2012 (Sentiment de la langue et diachronie): Invitation aux études diachroniques: présentation d'une revue, Olivier Soutet (dir.), (in:) Romanica Wratislaviensia 61, 2014, 154–155.
 • Sosnowski Roman: Elementi alloglotti nella prosa dialogata degli scrittori triestini Carpinteri e Faraguna come riflesso di contatti culturali e linguistici. Vesna Deželjin, La letteratura plurilingue vista con l'occhio del linguista, (in:) Italica Wratislaviensia 5, 2014, 529–531.

Prace niepublikowane

 • Borowski, Gabriel, Autonarrativa ficcional no Brasil: identidade moderna e cultura auditiva (o caso Machado de Assis) / Powieściowa autonarracja w Brazylii: tożsamość nowoczesna a kultura audytywna (przypadek Machado de Assisa)
 • Kornhauser, Jakub, Status przedmiotu w poezji europejskiego surrealizmu"
 • Dębowiak, Przemysław, La formation diminutive dans les langues romanes. Étude morphologique et sémantique