Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2013

Monografie

 • Dybeł Katarzyna: Mistrz i uczeń w starofrancuskiej literaturze powieściowej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.
 • Maślanka-Soro Maria: Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.
 • Miszalska Jadwiga: Tragicznych igrzysk pieśń uczy nas cnoty, Kraków, Collegium Colombinum, 2013.
 • Paleta Alicja: Włoskie oratorium w Polsce w XVIII w. Wykonania, druki, przekłady, Kraków, Collegium Colombinum, 2013.
 • Sosień Barbara: W stronę mroku, w stronę światła. O wyobraźni symbolicznej w romantyzmie francuskim, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 • Wrana Magdalena: Angelo Maria Durini – poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce (1767-1772), Kraków: Collegium Colombinum, 2013.

Artykuły

 • Bartkowiak-Lerch Magdalena: Homo viator w drodze powrotnej. Alegoryczna i mistyczna interpretacja podróży dantejskiej, (in:) Alors je rêverai des horizons bleuâtres. Études dédieés à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 161-167.
 • Bochenek-Franczak Regina, Świątkowska Marcela, Piechnik Iwona: Les succès dans les études françaises à l'Université Jagellonne : un coup d'œil sur la dernière décennie, (in:) Les études françaises dans les pays de Visegrad, Teresa Jaroszewska (red), Leksem: Łask, 2013, 27-36.
 • Bochnakowa Anna: Des "horizons blueâtres" vus par un lexicologue, (in:) Alors je rêverai des horizons bleuôtres. Études dédieés à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 51-56.
 • Bochnakowa Anna: Chroniques de language dans Le Figaro (1996-2000), (in:) Bon usage et variation sociolinguistique. Perspectives diachroniques et traditions nationales, Lyon: ENS Éditons, 2013, 171-178.
 • Bochnakowa Anna: Linguarum totius orbis vocabularia comparativa Augustissima cura collecta (…), 1787-1789, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130, 2013, 41-50.
 • Bochnakowa Anna, Jakubczyk Marcin: Emprunts romans en polonais – multiplicité d'origines, Orbis Linguarum 39, 2013, 399-406.
 • Chrobak Marzena: Esej o spółkach z kapitałem mieszanym, błękitnych horyzontach i kolorowaniu literatury, (in:), Alors je rêverai des horizons bleuôtres. Études dédieés à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 67-70.
 • Chrobak Marzena: Uwagi w sprawie atrybucji osiemnastowiecznych polskich przekładów powiastek Woltera, Wiek Oświecenia 29, 2013, 35-52.
 • Chrobak Marzena: Kronikarz Nowego i Starego Świata. Uwagi tłumacza, (in:) Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, M. Potok, J. Wachowska (red.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2013, 203-212.
 • Dębowiak Przemysław: Centres et périphéries dans les atlas linguistiques (ALE et OLA), (in:) Le clivage centre/périphérie dans une approche interdisciplinaire, Judit Maár, Julia Nyikos (red.), seria Cahiers de la Nouvelle Europe 18, Paris: L'Harmattan, 2013, 233-240.
 • Dębowiak Przemysław: Nota de morfologia histórica do português: sufixo *-ó, Diacrítica. Série Ciências da Linguagem 27/1, 2013, 131–152.
 • Dębowiak Przemysław: Les couleurs dans les noms de lieux habités en Espagne, Nouvelle Revue d'Onomastique 55, 2013, 129–156.
 • Dębowiak Przemysław: Le fou est-il vraiment fou? Les noms des figures d'échecs dans les langues romanes, Studia Etymologica Cracoviensia 18, 2013, 41–49.
 • Dybeł Katarzyna: Le nom du rêve est le désir (pour une poétique du rêve dans le Livre du Cuer d'Amours Espris de René d'Anjou), (in:) Alors je rêverai des horizons bleuâtres... Études dédiées à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 95-102.
 • Dybeł Katarzyna: O pielgrzymowaniu jako formie dialogu z wiecznością w poezji Karola Wojtyły, (in:) Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł, Zbigniew Mirek (red.), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wyd. Naukowe, 2013, 219-225.
 • Filipowicz-Rudek Maria: En armonia con el destinataroi. A gaita galega – manual de gallego para estiudantes polacos, Studia Iberystyczne, XII, 2013.
 • Gavril-Antonesei Gabriela Codruţa: "Imperial legacy and Balkan neurosis". Federalist projects, Romanian reactions, Zarządzanie w Kulturze 14/3, 2013, 239–252.
 • Gavril-Antonesei Gabriela Codruţa: Jurnalul unui „patrician", Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica, 14/1, 2013, 99–110.
 • Gorecka-Kalita Joanna: Lekarka czy czarownica? Medyczne praktyki kobiet w literaturze średniowiecznej, (in:) Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje, konflikty, M. Pawłowska, T. Wysłobocki, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, 19-28.
 • Górnikiewicz Joanna: Résonances cinématographiques françaises de Quo vadis d'Henryk Sienkiewicz, Synergies Pologne 10, 2013, 53–67.
 • Jurczak Kazimierz: Deux centres et une seule périphérie. Les Moldaves contemporains en quête de leur identité, (in:) Le clivage centre/périphérie dans une approche interdisciplinaire, Judit Maár, Julia Nyikos (red.), seria Cahiers de la Nouvelle Europe 18, Paris: L'Harmattan, 2013, 227-232.
 • Jurczak Kazimierz: Czy istnieje język mołdawski? Przyczynek do rozważań o tożsamości w czasach ponowoczesnych, (in:) O języku i nie tylko. Studia i szkice, K. Jurczak, I. Kotańska, J. Sadowski (red.), Warszawa: Libron 2013, 239-249.
 • Jurczak Kazimierz: Zapomnieć, zaprzeczyć czy oswoić? Elementy orientalne w rumuńskiej tożsamości kulturowej, Zarządzanie w kulturze 14/3, 2013, 253-261.
 • Kaźmierczak Iwona, Paleta Alicja, Lo sviluppo della competenza lessicale nell'insegnamento dell'italiano a stranieri a livelli avanzati, Romanica Cracoviensia 13, 2013, 119-130.
 • Leśniewska Justyna: Crosslinguistics Influence and Bilingual Children's Weaker Language, (in:) Essential Topics in Applied Linguistics and Multilingualism, Second Language Learning and Teaching, M. Pawlak and L. Aronin (eds.), Berlin: Springer, 2013, 225-233.
 • Malinowska Maria: La preposizione in e i suoi corrispettivi polacchi – uno studio cognitive, Romanica Cracoviensia 13, 2013, 59-70.
 • Marczuk Barbara: Maciej Rybiński à la recherche du sermo humilis. La psautier Marot-Bèze en polonaise (1605), Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 12, 2013, 85-98.
 • Marczuk Barbara: Renesansowe lekarstwa na melancholię, (in:) Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje, konflikty, M. Pawłowska, T. Wysłobocki, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, 55-63.
 • Maślanka-Soro Maria: Il tragico nella tragedia italiana del Cinquecento alla luce della tradizione classica, Rivista di Letteratura Italiana XXXI/1, 2013, 27-46.
 • Maślanka-Soro Maria: „Se fede merta nostra maggior musa": Virgilio e la mitologica virgiliana nella Commedia alla specchio del cristianesimo dantesco, Romanica Cracoviensia 13, 2013, 261-274.
 • Maślanka-Soro Maria: Wizja eschatologiczna u Dantego i jej wątki apokaliptyczne, (in:) Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, K. Zalewska-Lorkiewicz (red.), Warszawa: Neriton, 2013, 67-77.
 • Miszalska Jadwiga: Vienna-Berlino-Cracovia; sui libretti „viennesi" tra i manoscritti italiani del fondo „berlinese" della Biblioteca Jagellonica, Seicento & Settecento. Rivista di letteratura italiana VIII, 2013, 27-35.
 • Miszalska Jadwiga: Strategie polskich tłumaczy włoskich librett w XVIII wieku, Między Oryginałem a Przekładem 22, 2013, 11-26.
 • Miszalska Jadwiga: O niektórych włoskich źródłach w polskiej dramaturgii „poważnej" I połowy XVIII w. Przekłady, Wiek Oświecenia 29, 2013, 111-134.
 • Paleta Alicja: Alcune considerazioni sull'uso della traduzione nella didattica d'italiano come lingua straniera, Studia Romanica Posnaniensia XL/3, 2013, 55-64.
 • Paleta Alicja: Przekład jako środek popularyzacji włoskiej twórczości oratoryjnej w Polsce drugiej połowy XVIII wieku. Działalność Wacława Sierakowskiego (1741-1806), Wiek Oświecenia 29, 2013, 161-176.
 • Palka Ewa: El encuentro de dos culturas: España y Polonia lunchado por Europa contra el Imperio otomano en los ss. XVI y XVII, (in:) Europa y sus fronteras. La Unión Europea y sus vecinos hacia el Este, Ch. Wentzlaff-Eggebert (red.), Universität zu Köln, 2013.
 • Palka Ewa: Colectivos con necesidades específicas, una nueva realidad universitaria. Un modelo de apoyo al estiudante del español con discapacidad visual, Studia Iberystyczne 12, 2013.
 • Pawłowska Marta: Le futur périphrastique 'aller + inf.' dans les langues romanes occidentales: centre et périphérie, (in:) Le clivage centre/périphérie dans une approche interdisciplinaire, Maár, J., Nyikos J. (red.), seria Cahiers de la Nouvelle Europe 18, Paris: L'Harmattan, 2013, 251-256.
 • Pawłowska Marta: Los polacos, els polonesos i els polacs, czyli kto jest Polakiem w Hiszpanii, Źródła humanistyki europejskiej. Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, 2013.
 • Piechnik Iwona: Langues sames à la périphérie septentrionale d'Europe : entre l'ethnicité dispersée et la marchandisation globale, (in:) Le clivage centre/périphérie dans une approche interdisciplinaire, Judit Maár & Julia Nyikos (dir.), seria Cahiers de la Nouvelle Europe 18, Paris: L'Harmattan, 2013, 219-225.
 • Piechnik Iwona: Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów, Między oryginałem a przekładem 21, 2013, 109–125
 • Pudo Dorota: Lecture autonome en classe de langue étrangère pour adultes, Romanica Cracoviensia 13, 2013, 147-160.
 • Pudo Dorota: « Se dire vous voulloye ne racompter toutes les adventures qu'ilz trouverent, trop longuement y pourroye mettre a le vous dire » - le voyage en Orient dans Huon de Bordeaux et sa mise en prose, (in:) Alors je rêverai des horizons bleuâtres... Études dédiées à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 247-257.
 • Rapak Wacław: Przypadek Niejakiego Piórki, (in:) Alors je rêverai des horizons bleuâtres... Études dédiées à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 123-133.
 • Rzepka Anna: «Contraviajes naturales, politicos y literarios» de un misionero español por Filipinas a finales del siglo XVIII, (in:) Alors je rêverai des horizons bleuâtres... Études dédiées à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 258-268.
 • Sawicka Anna: Zagrożona tożsamość. Motyw Obcego w nowej dramaturgii hiszpańskiej, (in:) Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat, Urszula Aszyk & Piotr Olkusz (red.). Kraków: Księgarnia Akademicka, 285-304.
 • Sosień Barbara: « Le naufrage, la noyade et la mort (in)volontaire » : le mal-malheur. Victor Hugo, L'Homme qui rit, Caietele Echinox 24, 2013, 183-188.
 • Sosnowski Roman: Place deixis in the 16th century grammars of Italy, (in:), Deixis and Pronouns in Romance Languages, K. Jeppesen Kragh & J. Lindschouw (eds.), John Benjamins, Amsterdam-New York 2013, 254-271.
 • Sosnowski Roman: Remarks on the language of Chirurgia parva of Lanfranco of Milan in the manuscript Ital. Quart. 67, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130, 2013, 297–308.
 • Stala Ewa: Latinismos polisémicos en español – análisis del fenómeno, Romanica Cracoviensia 13, 2013, 94-104.
 • Stala Ewa: Bebedera a la Americana – riqueza lingüística del léxico hispanoamericano de la borrachera, (in:) Alors je rêverai des horizons bleuâtres... Études dédiées à Barbara Sosień, Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik (éds), Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 269-281.
 • Surma-Gawłowska Monika: Pamięć a struktura spektaklu all'improvviso, Folia litteraria romanica 8, 2013, 167-174.
 • Wolny Anna: Południowoamerykańska Pocahontas, czyli o brazylijskości dziś i pięćset lat temu. Piosenka Chico Buarque de Holanda "Iracema voou" ("Iracema poleciała") jako przykład przetworzenia romantycznego mitu narodowościowego, (in:) Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 216-227.
 • Wrana Magdalena: Angelo Maria Durini, nunzio apostolico in Polonia (1767-1772), traduttore delle opere volgari del Petrarca, Studi sul Settecento e l'Ottocento. Rivista internazionale di italianistica VIII, 2013, 123-137.
 • Zieliński Andrzej: Evolución semántico-sintáctica del sufijo superlative -isimo en castellano, Romanica Cracoviensia 13, 2013, 105-115.
 • Zieliński Andrzej: Relaciones deícticas espacio-temporales. Análisis contrastive del Sistema de los demonsrativos pola cos y españoles, Studia Iberystyczne 11, 2013, 221-235.

Redakcje monografii

 • Marczuk Barbara, Gorecka-Kalita Joanna, Kocik Agnieszka (éds), Alors je rêverai des horizons bleuâtres... Études dédiées à Barbara Sosień, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 • Jurczak Kazimierz, I. Kotańska, J. Sadowski (red.), O języku i nie tylko. Studia i szkice, Warszawa: Libron 2013.

Redakcje czasopism

 • Brzozowski Jerzy, Między oryginałem a przekładem 21, 2013, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Sawicka Anna, Studia iberystyczne XI, 2013, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Świątkowska Marcela, Romanica Cracoviensia 13, 2013, Kraków: Wyd. UJ.