Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2010

I. Monografie

 • DYBEŁ Katarzyna, Vedere Dio. L'uomo alla ricerca del suo creatore nella poesia di Karol Wojtyła, Siena/Città del Vaticano: Cantagalli/Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Cattedra Karol Wojtyła, 2010, 131 str.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy, Kraków: Universitas, 2010, 366 str.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Tragizm w "Komedii" Dantego, wyd. II zmienione, Kraków: Universitas, 2010, 384 str.
 • NAWROCKA Ewa, Opowieści o Raju utraconym: przemiany topiki Raju w hispanoamerykańskiej powieści o selwie, Kraków: Wyd. UJ, 2010, 209 str.
 • SOSNOWSKI Roman, Deissi spaziale nie testi teatrali italiani del XVI secolo. Kraków: Wyd. UJ, 2010, 254 str.
 • SOSNOWSKI Roman, TYLUS Piotr, Co mówią stare rękopisy, Kraków: Wydział Filologiczny UJ, 2010, 183 str.
 • TYLUS Piotr, Manuscrits français de la collection berlinoise disponibles à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie (XVIe–XIXe siècles), Kraków: Wydział Filologiczny UJ, 2010, 317 str.

II. Artykuły

 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena: Un buon cristiano e cattolico praticante – possibili interpretazioni nella comunicazione politica, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki & I. Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 60–65.
 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena: Jacyś ludzie Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu Pietro Marchesaniego, [in:] Przekład – Język – Kultura II, red. Roman Lewicki, Lublin: Wyd. UMCS, Lublin, 2010, 219–234.
 • BOBROWSKA Mariola, KRAKOWSKA-KRZEMIŃSKA Ewa: Nauczanie języka francuskiego dla początkujących na filologii romańskiej. Nowe wyzwania, [in:] Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis, Halina Grzmil-Tylutki, Ewa Krakowska-Krzemińska (éds), Kraków : Wyd. UJ, 2010, 21–30.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Samotność emigrantów (Sénac de Meilhan, L'Émigré, 1797), [in:] Motywy samotności w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-Oświecenie, red. Dorota Szeliga i Ewa Dorota Żółkiewska, Warszawa: Wyd. UW, 2010, 210–218.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Fryderyk Chopin i George Sand w oczach polskich biografów i krytyków literackich, Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 5, 2010, 7–24.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: La liaison Chopin-Sand vue de la Pologne, Les Amis de George Sand 32, 2010, 25–50.
 • BOCHNAKOWA Anna: Leksykalne okruchy z dawnych inwentarzy, [in:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, red. Janusz S. Gruchała i Halina Kurek, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010, 71–77.
 • BOCHNAKOWA Anna: Kurdyban et Kurdwanów à Cracovie, [in:] Contrabandista entre mundos fronterizos, Hommage au Professeur Hugues Didier, Nicolas Balutet, Paloma Otaola et Delphine Tempère (éds.), Paris: Publibook, 2010, 401–409.
 • BOCHNAKOWA Anna: Dziekan i doyen, czyli o znaczeniu dziekana..., [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki & I. Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 98–102.
 • BOCHNAKOWA Anna: Gris et szary: aspect lexicographique et lexicologique, [in:] Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, Anna Dutka-Mańkowska i Teresa Giermak-Zielińska, Warszawa: Wyd. UW, 2010, 29–36.
 • BOCHNAKOWA Anna: À la recherche d'une norme: les références des chroniqueurs du langage dans Le Figaro, Orbis Linguarum 36, 2010, 7–16.
 • BONI Fabio: VII: foetorem in lecto. Una lettura de I Donneschi Difetti di Giuseppe Passi Ravennate. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 5, 2010, 25–36.
 • BRZOZOWSKI Jerzy: Jean-Marie-Gustave Le Clézio en Pologne: une présence discrète, [in:] La littérature française en traduction, Laurent Maryla (éd.), Paris: Numilog-Université Lille 3, coll. „le Rocher de Calliope", 2010. 355–364.
 • BRZOZOWSKI Jerzy: Entre la norme et la figure, Orbis Linguarum 36, 2010, 49–69.
 • CHROBAK Marzena: O „płci" samochodów w ujęciu kontrastywnym, emocjonalnym i translatorycznym, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 112–119.
 • CHROBAK Marzena: Obraz komunikacji językowej w basenie Morza Śródziemnego w wiekach średnich według literatury rycerskiej i pielgrzymiej, Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. IX/2010, 41–57.
 • CHROBAK Marzena: Notes of an eighteenth – century merchant in the Jagiellonian Library Berlin Collection, Fibula 4, 2010, 7–12.
 • CHROBAK Marzena: A journey to Easter Island according to an eighteenth century manuscript from the Berlin Collection of the Jagiellonian Library, Fibula 5, 2010, 52–57.
 • COLLINET Françoise: Les fleuves se jettent-ils parfois dans les rivieres? Résumé, dissertation et cellule argumentative, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds), Kraków, Wyd. UJ, 2010, 120–128.
 • COLLINET Françoise: L'introduction de groupes de niveau et l'enseignement de l'écrit en III année: à la croisée des chemins?, [in:], Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis, Halina Grzmil-Tylutki, Ewa Krakowska-Krzemińska (éds), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 37–43.
 • CZOPEK Natalia: Algumas observações sobre as formas em -ra e em -se do subjuntivo espanhol e do conjuntivo português [in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Etudes dédiées à Marcela Świątkowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej (éds), Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik, Kraków, Wyd. UJ, 2010, 129–136.
 • CZOPEK Natalia: A modalidade é a alma da frase – alguns processos de expressão da modalidade nas línguas espanhola e portuguesa, Romanica Cracoviensia 10, s. 11–21.
 • CZOPEK Natalia: Works by Antonio Pérez among the manuscripts in the Jagiellonian Library Berlin Collection in Krakow, Fibula 4, 2010, 13–22.
 • CZOPEK Natalia: Algumas observações sobre o futuro do conjuntivo português e futuro de subjuntivo espanhol, Studia Iberystyczne 9, 2010, 35–47.
 • DĘBOWIAK Przemysław: Sémantique et étymologie. L'adjectif français bizarre et ses équivalents formels dans d'autres langues européennes, Studia Etymologica Cracoviensia 15, 67–76.
 • DĘBOWIAK Przemysław: Les couleurs dans les noms de lieux habités en France, Romanica Cracoviensia 10, 2010, 22–44.
 • DĘBOWIAK Przemysław, As cores nos nomes de lugares habitados em Portugal, Studia Iberystyczne 9, 2010, 49–63.
 • DYBEŁ Katarzyna: Dieu pour l'amour de qui tu as traversé la mer: la religion en quête de son identité dans Saladin, texte anonyme du XVe s.", Romanica Cracoviensia, nr spec., 2010, 15–21.
 • DYBEŁ Katarzyna: Le désert dans le Roman d'Alexandre d'Alexandre de Paris (XIIe s.), Studia Litteraria Universitatis Jagellonicae Cracoviensis 5, 2010, 37–46.
 • DYBEŁ Katarzyna: Bo na to piękno jest, by zachwycało: starofrancuska powieść jako literatura kontemplacji piękna, Litteraria Copernicana 2 (6), "Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich", 2010, 104–111.
 • DYBEŁ Katarzyna: Le sens caché du silence dans le Roman d'Enéas, texte anonyme du 12e siècle, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki & Iwona Piechnik (éds) Kraków: Wyd. UJ, 2010, 170–176.
 • DYBEŁ Katarzyna: „Idź na pustynię, a tam znajdziesz spokój": samotność nawrócenia w Żywocie świętej Marii Egipcjanki Rutebeufa", [in:] Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich, red. Dorota Szeliga i Ewa Dorota Żółkiewska, Warszawa: Wyd. UW, 2010, 21–26.
 • FAJKIS Sonia: La traduction de Lazarillo de Tormes en polonais. Sur le polissage de quelques griffes aigües du malin Lazarillo-Łazik, Romanica Cracoviensia 10, 165–173.
 • FAJKIS Sonia: Utile dulci w powieści pikarejskiej. Obietnice złożone w przedmowach do Guzmana de Alfarache Matea Alemana i Żywota młodzika niepoczciwego Francisca de Queveda, [in:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. III, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków: Wyd. UJ, 2010, 95–104.
 • FARRÉ Xavier: La traducción colectiva. Estrategias, [in:] Ileż długich sierpni. Antologia poetów Grenady, red. Norbert Nowak, Marta Pawłowska i Xavier Farré, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010, 36–45.
 • FARRÉ Xavier, BELTRÁN Gerardo, MURCIA Abel: Herbert w języku hiszpańskim i katalońskim, [in:], Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniew Herberta, red. Magda Heydel i inni, Kraków: Wyd. UJ, 2010, 115–126.
 • GAWRON-ZABORSKA Maria: Il n'y a pas de traduction sans interprétation, [in:] Langues et construction européenne, Dominik Hanf, Klaus Malacek & Elise Muir (éds.), seria "Cahiers du College d'Europe", Bruxelles: Peter Lang, 2010, 183–190.
 • GORECKA-KALITA Joanna: Wspólna i samotna śmierć kochanków w literaturze XII wieku, [in:] Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-Oświecenie), red. Dorota Szeliga i Ewa Dorota Żółkiewska, Warszawa: Wyd. UW, 2010, 93–101.
 • GORECKA-KALITA Joanna: Errare czy iterare. Ambiwalencja wędrowania w literaturze rycerskiej XII i XIII wieku, [in:] Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, red. Bożena Płonka-Syroka i Edyta Rudolf, Wrocław: Wyd. UWr., 2010, 245–256.
 • GORECKA-KALITA Joanna : Wąż w ogrodzie. Ambiwalencja, paradoksy i dysonanse średniowiecznego ogrodu literackiego (XII–XIII wiek), [in:] Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce, pod red. Sławomiry Żerańskiej-Kominek, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010, 61–80.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: En quête du style proustien dans les traductions polonaises d'Albertine disparue, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki & Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 195–207.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: Le modèle procédural des temps verbaux – approche genevoise de l'étude de la référence et de l'ordre temporels, [in:] Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska (eds.), Warszawa: Wyd. UW, 2010, 160–172.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna: Une traduction équivalente de l'imparfait narratif en polonais est-elle possible?, Orbis Linguarum 36, 2010, 27–48.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: Rola gatunku w komunikacji międzykulturowej. Dziennikarski „fait divers", [in:] Język a komunikacja 25: Słowo w dialogu międzykulturowym, red. Władysław Chłopicki, Maria Jodłowiec, Kraków: Tertium, 2010, 55–65.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: Jan Paweł II – Najlepszy Ojciec. Analiza Dyskursywna, [in:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne, red. Kazimierz Ożóg, Bożena Taras, Rzeszów: Wyd. URz, 2010, 11–21.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: L'analyse du discours à la française – tendances majeures et proposition d'une typologie de discours, [in:] Des mots et du texte aux conceptions de description linguistique, Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska (éds.), Warszawa: Wyd. UW, 2010, 173–181.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: Discours politique, discours nationaliste, discours persuasif, discours manipulant : une même typologie ?, [in:] Le Discours du nationalisme en Europe, Greta Komur-Thilloy, Agnès Celle (éds.), Paris: Editions L'improviste, 2010, 153–164.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina: Les Mélanges – un genre du discours scientifique, [in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Etudes dédiées à Marcela Świątkowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 218–223.
 • GURGUL Monika: Un viaggio futurista in cerca dell'assoluto. Vulcano di F.T. Marinetti, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 5, 2010, 47–52.
 • GURGUL Monika: La divulgazione del futurismo italiano sulla stampa polacca dell'epoca, [in:] Gli altri futurismi. Futurismi e movimenti d'avanguardia in Russia, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania, a cura di G. Tommassucci, M. Tria, Pisa: Plus-Pisa University Press, 2010, 87–91.
 • GURGUL Monika, STROŻEK Przemysław: Bibliografia sul futurismo italiano in Polonia (1909-1939), [in:] Gli altri futurismi. Futurismi e movimenti d'avanguardia in Russia, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania, a cura di G. Tommassucci, M. Tria, Pisa: Plus-Pisa University Press, 2010, 149–159.
 • JURCZAK Kazimierz: Religijnie bliscy, etnicznie obcy, kulturowo niepojęci. Rosja i Rosjanie w odbiorze rumuńskim (od końca XVIII w. do początku XX w.), [in:] Semantyka Rosji na Bałkanach, seria Colloquia Balkanica, t. I, pod red. Jolanty Sujeckiej, Warszawa: DiG, 2010, 27–45.
 • JURCZAK Kazimierz: W stronę Europy. Rumunia w XIX wieku, Mówią wieki, 1, 2010, 48–54.
 • KAŹMIERCZAK Iwona: Nauczanie języka włoskiego od podstaw, [in:] Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis, Halina Grzmil-Tylutki, Ewa Krakowska-Krzemińska (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 44–51.
 • KAŹMIERCZAK Iwona: L'apprendente tra l'automatismo e la traduzione, [in:] In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris 2, Daniele Stasi (red.), Rzeszów: Wyd. Promar-International, 2010, 173–186.
 • KLIMKIEWICZ Anna: Koncepcja snu Leona Battisty Albertiego i Ludovika Ariosta, [in:] Litteraria Copernicana 2(6), „Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich", 2010, 66–75.
 • KLIMKIEWICZ Anna: Aspekty samotności i wspólnoty we włoskiej literaturze epickiej XV i XVI wieku, [in:] Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze -Oświecenie), red. Dorota Szeliga, Ewa Dorota Żółkiewska, Warszawa: Wyd. UW, 2010, 177–186.
 • KLIMKIEWICZ Anna: Wokół sekretów Hypnerotomachii Poliphili, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 286–293.
 • KŁOS Anita: Fatalità i Tempeste Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej, Przekładaniec 24, 2010: 111–127.
 • KORNHAUSER Jakub: Wędrowny podżegacz oraz Vasco da Gama Gellu Nauma. Bohater surrealistyczny in statu nascendi, Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 5, 2010, 53–66.
 • KORNHAUSER Jakub: Henri Michaux – „Niejaki Piórko". Parę uwag o nieobliczalnej rzeczywistości, Fragile 1(7), 2010, 12–24.
 • KORNHAUSER Jakub: Odtrącona wyobraźnia. Polska poezja zamiast surrealizmu, Polisemia 4, 2010.
 • KORNHAUSER Jakub: Gellu Naum – „Przewaga kręgów". Kolaż surrealistyczny zamiast poezji, Bez Porównania. Czasopismo Komparatystyczne, 1 (8), 2010, 101–126.
 • KORNHAUSER Jakub: Tristan Tzara: (Ju)dadaist / Dada-East. O rumuńskich i żydowskich korzeniach dadaizmu, [in:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. III, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków: Wyd. UJ, 2010, 129–140.
 • LISZKA Agnieszka: Teorema di Pier Paolo Pasolini e T.E.O.R.E.M.A.T. di Grzegorz Jarzyna: due versioni di una parabola, [in:] In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris 2, Daniele Stasi (red.), Rzeszów: Wyd. Promar-International, 2010, 217–231.
 • LISZKA Agnieszka: Ojcowie, synowie i rodowa klątwa w społecznym dyskursie Piera Paola Pasoliniego, Źródła humanistyki europejskiej. Iuvenilia Philologorum Cracoviensium. 2, 2010, 147–166.
 • LISZKA Agnieszka: Kolory Jacopa da Pontormo według Piera Paola Pasoliniego, [in:] Słowo i obraz, red. Elżbieta Tabakowska, Radosław Rogowski, Kraków: Wyd. UJ, 2010, 105–111.
 • MALINOWSKA Maria: Sull'isomorfismo di espressioni spaziali e temporali in italiano, Kwartalnik Neofilologiczny, 1, 2010, 45–56.
 • MALINOWSKA Maria: Rimodellamento semantico di alcuni italianismi in polacco – uno studio contrastivo, Romanica Cracoviensia, 10, 2010, 61–71.
 • MALINOWSKA Maria: Anglicismi giornalistici in italiano all'epoca della globalizzazione, [in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Etudes dédiées à Marcela Świątkowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010. 303–311.
 • MARCZUK Barbara: Delectatio morosa: mroczny wymiar francuskich narracji renesansowych, [in:] Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. Cieśla-Korytowska Maria, Sokalska Małgorzata, Kraków: Wyd. UJ, 181–192.
 • MARCZUK Barbara: La lecture du corps à la Renaissance: le cas de l'Heptaméron », [in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Etudes dédiées à Marcela Świątkowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 325–331.
 • MARCZUK Barbara: Marie de Gournay i samotność uczonej damy, [in:] Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – Oświecenie), red. Szeliga Dorota, Żółkiewska Ewa Dorota, Warszawa: Wyd. UW, 2010, 71–77.
 • MARCZUK Barbara: Les sources chrétiennes à l'aube des temps modernes: lectures, inspirations, contestations, Romanica Cracoviensia, numéro spécial: Fontes christianae aux XVe et XVIe s., 2010, 7–12.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Tra l'otium e il negotium: ideale umano nello specchio letterario dell'Umanesimo italiano, [in:] Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento, a cura di Luisa Secchi Tarugi, Firenze: Cesati, 2010, 631–644.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Il disio dei filosofi antichi, la sapienza umana e il mistero della redenzione nel Canto di Manfredi, [in:] Leggere Dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario, a cura di Éva Vígh, Roma: Aracne, 2010, 61–71.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Il mito di Eolo e il problema del tragico nella tragedia Canace di Sperone Speroni, Rivista di Letteratura Italiana XXVIII, 3, 2010, 35–44.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: La vita attiva e la vita contemplativa nella letteratura dell'Umanesimo italiano, Romanica Cracoviensia, numéro spécial, Fontes Christianae aux XVe e XVIe siècles, 2010, 22–34.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Il tragico nell'"Orbecche" di Giambattista Giraldi Cinzio, Romanica Cracoviensia 10, 2010, 174–185.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Piękno i brzydota: metafizyka u Dantego, Litteraria Copernicana 2(6), "Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich", 2010, 112–119.
 • MAŚLANKA-SORO Maria: Les formes dramatiques et théâtrales dans „La Divine Comédie" de Dante, European Medieval Drama 14, 2010, 121–135.
 • MISZALSKA Jadwiga: Żywot Marii Magdaleny de' Pazzi. Strategie wydawcy, strategie tłumacza, Między Oryginałem a Przekładem XVI, 2010, 71–80.
 • MISZALSKA Jadwiga: Sonet w Polsce od XVI do początków XIX w a przekłady z języka włoskiego, [in:] Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Toruń: Wyd. A. Marszałek, 16–33.
 • MOC Anna: Appunti sulla traduzuione della narrativa giovanile italiana in lingua polacca, [in:] In Medias Res. Studia resoviensia in lingua et letteris 2, Daniele Stasi (red.), Rzeszów: Wyd. Promar International, 2010, 167–175.
 • NAWROCKA Ewa: El imaginario de la casa en El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, Studia Litteraria Iagellonicae Cracoviensis 5, 2010, 83–94.
 • PALETA Alicja: Przekłady włoskich librett oratoryjnych na język polski w latach 1764–1795. Trzy strategie tłumaczy, [in:] Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i odwrotnie, Wrocław: Wyd. A. Marszałek, 2010, 34–49.
 • PIECHNIK Iwona: Friendly barter in the Gulf of Finland, and wandering meanings, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 398–421.
 • PIECHNIK Iwona: La traduction en finnois de l'Œuvre au Noir de Marguerite Yourcenar, [in:] La littérature française en traduction, Laurent Maryla (éd.), Paris: Numilog-Université Lille 3, coll. „le Rocher de Calliope", 2010, 243–262.
 • PORAWSKA Joanna: Problemy opracowania Wielkiego słownika rumuńsko-polskiego. Na styku języka romańskiego i słowiańskiego, [in:] Silva rerum philologicarum, Studia ofiarowane profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji jej jubileuszu, red. Janusz S. Gruchała i Halina Kurek, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010, 275–284.
 • PORAWSKA Joanna: Słownik dwujęzyczny jako odbicie procesów historyczno-kulturowych na przykładzie Wielkiego słownika rumuńsko-polskiego. Wybrane aspekty, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 441–451.
 • PORAWSKA Joanna, TYRPA Anna: Ludowy wizerunek Niemca w języku polskim i rumuńskim, [in:] Relatywizm w języku i kulturze, red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski. Lublin. Wyd. UMCS, 165–182.
 • PRZYBYCIEŃ Regina: Brazil, January 1st, 1502, ou a descoberta do Brasil segundo Elizabeth Bishop, Revista Letras, vol. 77.
 • PUDO Dorota: Samotność i wspólnota rodowa w Pieśni o Raoulu z Cambrai, [in :], Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – Oświecenie), red. Dorota Szeliga, Ewa Dorota Żółkiewska, Warszawa: Wyd. UW, 165–170.
 • PUDO Dorota: Two manuscripts from the collection of Auguste Danican – musings on literary reception, Fibula 5, 2010, 44–51.
 • RACZYŃSKA Alicja: Struktura hymnów z De laudibus divinis Giovanniego Pontana w świetle tradycji antycznej, [in:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. III, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków : Wyd. UJ, 2010, 29–40.
 • RAPAK Wacław: L'auteur-Orphée et l'œuvre-Euridice dans la théorie littéraire de Maurice Blanchot, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 477–489.
 • RYGUŁA Iwona: Tradycja powieści sentymentalnej w utworach pani de Souza (1761–1836), [in:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. III, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków : Wyd. UJ, 2010, 105–116.
 • RZEPKA Anna: A Note on Spanish Drama and Theater in the Berlin Collection in the Jagiellonian Library in Krakow, Fibula 4, 2010, 32–43.
 • RZEPKA Anna: Historic overseas territories of Spain in selected manuscripts from the ‘Berlin' book collection kept at the Jagiellonian Library in Kraków, Fibula 5, 2010, 27–34.
 • RZEPKA Anna: „Niewolnicy Isaury". Analiza zawartości treściowej polskich publikacji prasowych lat 80. XX wieku, czyli brazylijski serial w rzeczywistości historyczno-społecznej PRL-u, [in:] Zanurzeni w historii – zanurzeni w kulturze, red. Marek Karwala i Barbara Serwatka, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, 2010, 124–140.
 • SAWICKA Anna: Els Murs de l'espai sobreïxen de blau. El combat per la bellesa en la poesia de Màrius Torres. Barcelona: Institut Ramon Llull / Xarxa Vives d'Universitats, 2010.
 • SOSIEŃ Barbara: Persefona czy Eurydyka? Antyteza czy inwersja? Francuski romantyzm, [in:] Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. Maria Cieśla-Korytowska, Małgorzata Sokalska, Kraków: Wyd. UJ, s. 55- 66.
 • SOSIEŃ Barbara: Molière ou le jeu du comique et du tragique, [in:] En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds.), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 529–538.
 • SOSIEŃ Barbara: La décapitation du roi, source des fantasmes post-lumières: du politique au poétique, Romanica Cracoviensia 10, 2010, 194–201.
 • SOSNA Marek: Les mots pour ne pas le dire, c'est-à-dire comment « bafouiller avec grâce en français au niveau élémentaire », [in:] Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis, Halina Grzmil-Tylutki, Ewa Krakowska-Krzemińska (éds), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 31–36.
 • SOSNOWSKI Roman: Errori dovuti a interferenze negli scritti degli apprendenti polacchi (livello intermedio e avanzato). Ricerca corpus based, Romanica Cracoviensia 10, 2010, 135–156.
 • SOSNOWSKI Roman: Volgarizzamento of the Thesaurus pauperum in the codex Ital. qu. 52 of the Staatsbibliothek zu Berlin, now kept at the Jagiellonian Library in Kraków, Fibula 5, 2010, 35–51.
 • STALA Ewa: Los dobletes „indirectos" (1611–1739). Aportaciones al estudio de los dobletes en español, Romanica Cracoviensia 10, 2010, 72–89.
 • STALA Ewa: Pole leksykalne barwy czerwonej w języku hiszpańskim – studium diachroniczne, [in:] Barwa w języku, literaturze i kulturze, Ewa Komorowska, Danuta Stanulewicz (eds.), Szczecin: Volimina.pl, 2010, 51–62.
 • STALA Ewa: Osioł – jaki jest w języku hiszpańskim, [in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Etudes dédiées à Marcela Świątkowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 557–563.
 • STALA Ewa: Repartición de significados en los dobletes españoles como resultado de la polisemia en latín, [in:] XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad española de lingüística, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2010 (CD).
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika: La commedia dell'arte in Polonia, [in:] La ricezione della commedia dell'arte nell'Europa Centrale 1568–1769. Storia, testi, iconografia, a cura di A. Martino, F. De Michele, Pisa-Roma: Fabrizio Serra Editore, 2010, 159–182.
 • SZCZUR Przemysław: Francja, 1870: znak lesbijski i jego ambiwalencje, InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer 5, 2010, 1–18.
 • SZCZUR Przemysław: Homoseksualność, ale która? O sporze esencjalizm versus konstruktywizm w studiach gejowsko-lesbijskich, [in:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. III, Źródła Humanistyki Europejskiej, red. Kazimierz Korus, Kraków : Wyd. UJ, 2010, 191–206.
 • SZCZUR Przemysław: Extension du domaine de la famille: homosexualité et parenté dans Le Chasseur de lumières de Renaud Camus, [in:] Parenté/s. Actes de la XIVe Ecole doctorale, Prešov, 16-18 septembre 2009, Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2010, 109–116.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela: De la verbalisation des émotions à leur description linguistique, [in:] Des mots et du texte aux conceptions de description linguistique, Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska (éds), Warszawa: Wyd. UW, 2010, 415–421.
 • ŚWIDA Monika, Fernando Pessoa e o saudosismo de Teixeira de Pascoaes, Studia Iberystyczne 9, 2010, 265–290.
 • ŚWIDA Monika, Os discursos historiográficos de Oliveira Martins, Plural Pluriel – revue des cultures de langue portugaise 7, automne-hiver 2010, en ligne: www.pluralpluriel.org.
 • TYLUS Piotr: Alsatian manuscripts in the Berlin Collection of the Jagiellonian Library, Fibula 5, 2010, 52–57.
 • WICHEREK Marta: Tres casos de sinonimia absoluta, [in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Etudes dédiées à Marcela Świątkowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (éds), Kraków: Wyd. UJ, 2010, 656–660.
 • WOLNY Anna, Passando pelas portas entreabertas – Jorge Barbosa: Carta para Manuel Bandeira, Studia Iberystyczne 9, 2010, 291–303.
 • WOŹNIAK Monika: Spaghetti z sepulkami. Stanisław Lem we Włoszech, [in:] Lem i tłumacze, red. E.lżbieta Skibińska i Jacek Rzeszotnik, Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 2010, 209–223.
 • WOŹNIAK Monika: Autor bez tekstu – tekst bez autora, [in:] Filoteknos. Literatura dla dzieci i młodzieży. Antropologia dzieciństwa. Mediacja interkulturowa. V. 1, red. R. Waksmund, Wrocław: Wyd. UWr., 2010, 132–145.
 • WOŹNIAK Monika: Jak to z „Kotem w butach" było: baśnie Charles'a Perraulta w przekładzie i adaptacji Hanny Januszewskiej, Przekładaniec 22–23, 2010: 55–74.
 • WOŹNIAK Monika: Przekład biesiadny, Przekładaniec 22–23, 2010: 231–238.
 • WOŹNIAK Monika: Lektor też człowiek, czyli o przekładzie voice-over, Przekładaniec 24, 2010, 382–386.
 • WÓJTOWICZ Katarzyna: La situation de l'aranais par rapport à l'occitan de France, Romanica Cracoviensia 10, 2010, 157–162.
 • ZIELIŃSKI Andrzej: Las perífrasis frecuentativas en español medieval y clásico, [in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Études dédiées à Marcela Świątkowska. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (eds.), Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, 687–695.
 • ZIELIŃSKI Andrzej: Dos caras opuestas de la misma centuria. Notas sobre la morfología española del siglo XIII", Romanica Cracoviensia, 10, 2010, 90–106.

III. Artykuły popularnonaukowe

 • GORECKA-KALITA Joanna: Percewal, czyli jak wiejski głupek został rycerzem, List 07-08/2010, s. 10-15.

IV. Redakcje monografii

 • GÓRNIKIEWICZ Joanna, GRZMIL-TYLUTKI Halina, PIECHNIK Iwona (éds), En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2010.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Agnieszka Hennel-Brzozowska (red.), Postmodernizm i fundamentalizm a prawda. Od idei do praxis, Kraków: Wy. PAU, 2010.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, KRZEMIŃSKA-KRAKOWSKA Ewa (éds), Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 • WOŹNIAK Monika, Magda Heydel, Elżbieta Wójcik-Leese (red.), Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta. Kraków: WUJ, 2010.
 • WOŹNIAK Monika (red.), Przekładaniec nr 22-23, „Przekład baśni", 2010.

V. Redakcje czasopism

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 5, Kraków: Wyd. UJ, 2010.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Między oryginałem a przekładem XVI, „Strategie wydawców. Strategie tłumaczy", Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010.
 • RZEPKA Anna, CZOPEK Natalia, SAWICKA Anna, Studia Iberystyczne 9, „Portugalia, Brazylia, Afryka. Wokół Vergílio Ferreiry, Portugal, Brasil, África. Em torno de Vergílio Ferreira", Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela, Romanica Cracoviensia 10, Kraków: Wyd. UJ, 2010.

VI. Tłumaczenia monografii naukowych

 • PIECHNIK Iwona, z j. francuskiego na polski: Bruno Ollivier, Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka (tytuł oryg. Sciences de la communication. Théories et acquis), Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, 422 s.

VII. Tłumaczenia literackie

 • DĘBOWIAK Przemysław, z j. rumuńskiego na j. polski: Lucian Dan Teodorovici, Podobromhidroză, Roman 10/2010, s. 16–22.
 • FARRÉ Xavier, z j. polskiego na hiszpański: Zbigniew Herbert, Naturaleza muerta con brida, Barcelona: Acantilado, 2010.
 • FARRÉ Xavier, NOWAK Norbert, PAWŁOWSKA Marta i in. [tłumaczenie zespołowe z hiszpańskiego – wielu tłumaczy], Ileż długich sierpni. Antologia poetów Granady, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010.
 • GORECKA-KALITA Joanna, Le Haut Livre du Graal. Perlesvaus (wstęp i tłumaczenie fragmentu z j. francuskiego), Litteraria Copernicana 2 (6), "Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich", 2010, 194–196.
 • RZEPKA Anna, z j. portugalskiego: Heloneida Studart, Osiem zeszytów, Warszawa: W.A.B, 2010.
 • SAWICKA Anna, z j. hiszpańskiego: Eduardo Mendoza, Miasto cudów, Kraków: Znak, 2010.
 • SAWICKA Anna, z j. hiszpańskiego: María Àngels Anglada, Skrzypce z Auschwitz, Warszawa: Muza, 2010.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego: Alberto Moravia, Nuda, Warszawa: W.A.B, 2010.
 • WÓJTOWICZ Katarzyna, z j. francuskiego: Régis Loisel, Jean-Louis Tripp, Skład Główny, Warszawa: Egmont Polska, 2010.