Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2009

Anna Klimkiewicz

Od błędu do utopii. Śladami Orlanda Szalonego

Wydawnictwo UJ
Kraków 2009
ISBN: 978-83-233-2613-7

I. Monografie

 • BRZOZOWSKI Jerzy, Czytane w przekładzie, Bielsko-Biała : Wyd. ATH.
 • CHROBAK Marzena, Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy, Kraków: Wyd. UJ.
 • DYBEŁ Katarzyna, Samotność w literaturze średniowiecznej Francji. Literatura narracyjna XII–XIII wieku, Kraków: Wyd. UJ.
 • GURGUL Monika, W drodze do gwiazd. O teatrze i dramacie włoskiego futuryzmu, Kraków: Wyd. UJ.
 • KLIMKIEWICZ Anna, Od błędu do utopii. Śladami Orlanda Szalonego, Kraków: Wyd. UJ.

II. Słowniki

 • MIRSKA-LASOTA Halina, PORAWSKA Joanna, Wielki słownik rumuńsko-polski, Marele dicţionar român-polon, Kraków: Wyd. UJ, Kraków 2009.

III. Artykuły w czasopismach, pracach zbiorowych, rozdziały monografii i prac zbiorowych

 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, Itinerario mentale – metafora di una metafora, Etudes Romanes de Brno 30/1, 27–40.
 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, Niccolo di Mino Cirechia and Other Religious Pieces in the Manuscript Ital. Qu. 81 in the Jagiellonian Library Berlin Collection, Fibula 1 (2), 7–14.
 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, Venetian books of heraldry in the Berlin collection at the Jagiellonian Library, Fibula 2 (3), 7–20.
 • BOCHNAKOWA Anna, Mots vieillis, archaiques, disparus.... Ou survivants ?, in: Methods of lexical analysis: theoretical assumptions and practical applications, K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko (eds.), Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 57–66.
 • BOCHNAKOWA Anna, Globalisation communicationnelle ou évolution(s) parallele(s), in: La globalisation communicationnelle. Enrichissement et menace pour les langues, J. Kortas, J. Jereczek-Lipińska, G. Quentel (éds), Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 45–52.
 • BOCHNAKOWA Anna, Une image polonaise de la langue française, in: Discours et savoirs sur les langues dans l'aire méditerranéenne, T. Arnavielle Ch. Camps (éds), Paris: L'Harmattan, 213–222.
 • BOCHNAKOWA Anna, Titres en vadrouille, Romanica Wratislaviensia LVI (Les mots pelerins), 39–50.
 • BOCHNAKOWA Anna, La belle (?) langue des menus de restaurant, Standard et périphéries de la langue, A. Kacprzak, J.-P. Goudailler (éds), Łódź-Łask: Leksem, 39–46.
 • BOCHNAKOWA Anna, Język francuski w I Rzeczypospolitej, in: Polszczyzna i inne języki. Materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr hab. Józefa Reczka, A. Bochnakowa. L. Bednarczuk, J. Waniakowa (red.), Kraków: Wyd. UJ, 29–36.
 • BONI Fabio, In cerca del doppio: cinque personaggi alfieriani tra scissione e proiezione, Romanica Cracoviensia 9, 11–19.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Problem figur przekładu, in : 50 lat polskiej translatoryki, K. Hejwowski, A. Szczęsna, U. Topczewska (red.), Warszawa: Wyd. UW, 101–117.
 • CHROBAK Marzena, Oświeceni w sidłach wzroku, czyli topika widzenia w powieści francuskiej XVIII wieku, in: W sidłach zmysłów, E.M. wierzbowska (red.), Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 127–132.
 • CHROBAK Marzena, Bracia Malinche, czyli o tym, jak Fortuna sprzyja śmiałym tłumaczom. Szkice, Studia iberystyczne 8, 265–273.
 • CHROBAK Marzena, Za sztabkę cyny. Archeologia przekładu ustnego, Przekładaniec 1–2, 48–60.
 • CHWAJA Natalia, Viaggio lungo il Danubio come esperienza esistenziale del protagonista magrisiano, Romanica Cracoviensia 9, 20–33.
 • CZOPEK Natalia, Modos verbais espanhóis e portugueses na expressao de probabilidade, dúvida, certeza e conhecimento, Romanica Cracoviensia 9, 113–125.
 • FAJKIS Sonia, Le desengano picaresque, Romanica Cracoviensia 9, 34–42.
 • FARRÉ VIDAL Xavier, Los inmigrados de Lojze Kovacić en la traducción al espanol, Studia iberystyczne 8, 275–285.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Translatolog przetłumaczony, czyli o najbardziej malowniczej postaci polskiego przekładoznawstwa, Między oryginałem a przekładem XV, 437–452.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, HŁADIJ Hubert, Na wozie Maragaty, Studia iberystyczne 8, 437–452.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna, Czy możliwy jest ekwiwalentny przekład francuskiej formy imparfait narratif na język polski (na przykładzie wybranych powieści G. Simenona)?, Między oryginałem a przekładem XV, 407–426.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Le fait divers, un genre rédactionnel et méta-duscursif, Synergies-Pologne, 6, t. II (Linguistique) : « Le sens et la complexité », 45–58.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Gatunek – kategoria analizy dyskursu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXV, 89–100.
 • JĘDRUSIAK Małgorzata, Operacje Zeno Vendlera a „rezultatywność" w języku hiszpańskim, Studia iberystyczne 8, 121–132.
 • JURCZAK Kazimierz, Orientalismul neasumat. Marginalizarea elementului oriental în definirea identităţii româneşti, in: Identitatea românească în context european. Coordonate Istorice şi culturale, V. Boari, Şt. Borbély, R. Murea (ed.), Cluj-Napoca: Risoprint, 69–84.
 • JURCZAK Kazimierz, Między akceptacją i odrzuceniem. Kultura rumuńska wobec Wschodu i Zachodu, in : Współcześni historycy polscy o Rumunii, T. Dubicki (red.), Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 340–361.
 • KOMOROWSKA Agata, Concepto de emisor y la deixis de persona en los textos periodisticos, Studia iberystyczne 8, 133–148.
 • KORNHAUSER Jakub, Widmo trzeciej wojny Vratislava Effenbergera – poemat surrealistyczny, Pamiętnik Słowiański 2, 21–35.
 • KORNHAUSER Jakub, Podróż po oceanie kości. Vasco da Gama Gellu Nauma: surrealizm w Rumunii, Pismo kulturalne „Fragile" 3, 16–20.
 • KOTUŁA Krzysztof, Nicolas Halma's unpublished work, Fibula 1 (2), 15–21.
 • LEŚNIEWSKA Karolina, Le rôle du chronotope dans la formation du mythe du héros dans Saladin, texte anonyme du XVe siecle, Romanica Cracoviensia 9, 55–62.
 • LISZKA Agnieszka, Basileus: władza i jej przejawy w Calderonie Piera Paola Pasoliniego, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 4, 63–74.
 • MARCZUK Barbara, Les maladies d'amour au féminin. Hélisenne de Crenne et Jeanne Flore, in : Amour, sexualité et médecine aux XVe et XVIe siecles, Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 53–64.
 • MARCZUK Barbara, Miłość i medycyna we francuskiej literaturze renesansowej, in: Spotkania Klubu Historii Idei 2004–2007, E. Śnieżyńska-Stolot (red.), t. II, Kraków : Wyd. UJ, 97–103.
 • MARTÍNEZ GARCÍA Maria Nuria, La (des)motivación del profesor de espanol en Japón, in: El profesor de espanol LE/L2. Actas del XIX Congreso Internacional ASELE, vol. II, Badajoz: Universidad de Extremadura, 645–658.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, „Taccia Lucano…taccia Ovidio". Dante i „piękna szkoła" Homera, in : Aemulatio & Imitatio. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu, Warszawa : Instytut Filologii Klasycznej UW, 133–150.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Modelli culturali nell' immaginario dello spazio in Dante: le ‘ruine' infernali, in: Civilta italiana e geografie d'Europa, a cura di B.M. Da Rif (Atti del XIX Congresso A.I.S.L.L.I., 19–24 settembre 2006, Trieste-Capodistria-Padova-Pola), Trieste: Edizioni dell'Universita di Trieste, 201–203.
 • MISZALSKA Jadwiga, Les traductions et la migration des formes littéraires. Les traductions polonaises des ouvres théatrales italiennes au XVIIIe siecle, in: Beyond Binarism. Discontinuities and Displacements: Studies in Comparative literature, Eduardo F. Coutinho (ed.), Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 391–398.
 • MISZALSKA Jadwiga, Le strane vicende di Seila, figlia di Jefte nella Polonia settecentesca, in: Civilta italiana e geografia d'Europa, B.M. Da Rif (a cura di), Trieste: Edizioni Universita di Trieste 2009, 61–63.
 • MISZALSKA Jadwiga, The poems of 15th century Tuscan poets in the manuscript ital. quart.16, Fibula 2 (3), 32–38.
 • MISZALSKA Jadwiga, Przekład literatury włoskiej w staropolszczyźnie na tle porównawczym, Przekładaniec 1–2, 13–26.
 • PALETA Alicja, La categoria del tempo nell'oratorio italiano tra il XVII e il XVIII secolo. Dal genere narrativo al genere drammatico, Etudes Romanes de Brno 30/1, 105–113.
 • PIECHNIK Iwona, Mots composés en breton sous l'influence du français: observations historico-typologiques en comparaison avec les interférences étrangeres en polonais, Romanica Cracoviensia 9, 126–152.
 • PIECHNIK Iwona, Économisation lexicale en français et en polonais, Romanica Cracoviensia 9, 180–189.
 • PIECHNIK Iwona, Scandinavian accents in the Berlin collection of manuscripts Gallica, kept in the Jagiellonian Library in Kraków, Fibula 1 (2), 22–42.
 • PIECHNIK Iwona, Fińska prowincja lat powojennych – jej obcość i jej swojskość dla polskiego czytelnika (zapiski z tłumaczenia Mrówek Pana Boga Aapeliego), Między oryginałem a przekładem XV, 351–362.
 • PIEKARZ Danuta, L'uso di forme di cortesia in italiano e in polacco – approccio contrastivo, Studia iberystyczne 8, 93–102.
 • PIEKARZ Danuta, Księga Mądrości. Biblia w dialogu ze światem pogańskim, in: M. Kaczor, D. Świdkiewicz (red.), Wychowanie to dzieło miłości (Ogólnopolskie nauczycielskie warsztaty w Drodze 2009), Zielona Góra : Wydawnictwo Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 142–149.
 • PORAWSKA Joanna, Marele dicţionar român-polon ca un "text cultural", Lingua A. Lingvistică VIII, 33–44.
 • PORAWSKA Joanna, Limba ca fapt socio-cultural. Descrierea etnolingvistică a sâmbetei şi a duminicii în limbile română şi polonă, in: Limba română: abordări tradiţionale şi moderne:actele colocviului internaţional: Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2007, G.G. Neamţu, Ş. Gencărău, A. Chircu (coord.), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 309–316.
 • PORAWSKA Joanna, TYRPA Anna, Imaginea cultural-lingvistică a neamţului în limbile română şi polonă, in: Limba română: teme actuale: Actele celui de al 8-lea colocviu al catedrei de limba română: Bucureşti, 5-6 decembrie 2008, R. Zafiu, G. Stoica, M.N. Constantinescu (ed.), Bucureşti: Editura Universitâţii din Bucureşti, 359–370.
 • PUDO Dorota, « C'est vraie et bonne amour que de pere et de mere ». La peinture des relations familiales dans Les Narbonnais et dans leur mise en prose, Romanica Cracoviensia 9, 63–80.
 • RACZYŃSKA Alicja, Il motivo della metamorfosi nel Tumulus Ielseminae puellae in florem versae di Giovanni Pontano, Romanica Cracoviensia 9, 81–90.
 • RACZYŃSKA Alicja, Riflessioni sul preumanesimo Dantesco alla luce del pensiero di Jacob Burckhardt, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 4, 97–110.
 • SAWICKA Anna, Tiramisú contra Testosterona. Słobodzianek versus Burzyńska, Assaig de teatre. Revista de l'associació d'Investigació i Experimentació Teatral 70, 44–54.
 • SAWICKA Anna, Fronteres de la ficció en la novel•la Per un sac d'ossos (2005) de Lluís-Anton Baulenas, in: Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano, A. Gregori (ed.), Łask: Leksem, 429–438.
 • SOSIEŃ Barbara, Du château aux tréteaux, aller et retour: la mélancolie. Analyse textuelle de Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 4, 129–146.
 • SOSIEŃ Barbara, Narcyz romantyczny, czyli co można zobaczyć w lustrze (proza Théophile'a Gautier), Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. VIII, Kraków 2009, 97–98.
 • SOSNOWSKI Roman, Transplantazione, ovvero distrattori per apprendenti polacchi nell'ambito della morfologia derivativa, in: VALICO. Studi di linguistica e didattica, C. Marello, E. Corino (a cura di), Perugia: Edizioni Guerra, 209–216.
 • SOSNOWSKI Roman, Appunti sulla sintassi contrastiva nelle grammatiche italiane all'estero. Esempio polacco, in: Sintassi storica e sincronica dell'italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione. Atti SILFI 2008, Angela Ferrari et al. (a cura di), vol. III, Firenze: Franco Cesati, 1571–1582.
 • SOSNOWSKI Roman, La deissi spaziale: dal sistema ternario al. sistema binario – un cambiamento recente?, Civilta italiana 5, vol. I, 143–154.
 • SOSNOWSKI Roman, A recovered copy of Cronaca Carrarese, Fibula 2 (3), 39–50.
 • STALA Ewa, Algunas aclaraciones sobre el tema de ‘cultismo' y ‘semicultismo, in: B. Brzozowska-Zburzyńska (ed.), Encuentros de lingüística II, Lublin: Wyd. UMCS, 87–94.
 • STALA Ewa, Los anglicismos en el espanol del Río de la Plata, observaciones recientes, in: Entrecruces 1. Estudiós Hispánicos e Hispanoamericanos, A. Kłosińska-Nachin, M. Baran (coord.), Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 96–100.
 • STALA Ewa, Nova Romania – sytuacja językowa w Ameryce hiszpańsko- i portugalskojęzycznej, in : Dzieje kultury latynomaerykańskiej, Marcin F. Gawrycki (red. nauk.), Warszawa : PWN, 362–372.
 • STALA Ewa, Hiszpański Buenos Aires w kontekście historyczno-kulturowym, Studia iberystyczne 8, 103–110.
 • STALA Ewa, Dobletes etimológicos en espanol – su origen y evolución semántica. Observaciones puntuales, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 113–126.
 • STALA Ewa, ZIELIŃSKI Andrzej, El prefijo reiterativo e intensificador re- en espanol: su origen y evolución semántico-sintáctica, Studia Romanica Bratislavensia 8, Jornadas de estudios románicos II, 273–284.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, Echi italiani nel teatro del re polacco Ladislao IV, in: Civilta italiana w geografia d'Europa, Atti del XII Congresso AISLL, B.M. Da Rif (a cura di), Trieste: Edizioni Universita di Trieste, 113–116.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, Zmysły we włoskim teatrze wysokim XVI stulecia, in: W sidłach zmysłów, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 41–47.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela, Les interjections – un défi pour la description lexicographique, in: Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 339–345.
 • ŚWIDA Monika, Fernando Pessoa – o (Anti-)Viajante. Sobre a evoluçao da metáfora da viagem na obra de Álvaro de Campos, Romanica Cracoviensia 9, 101–109.
 • TYLUS Piotr, Cookery books among the French manuscripts in the Jagiellonian Library Berlin Collection in Kraków, Fibula 1 (2), 43–52.
 • TYLUS Piotr, 16th century French book of proverbs in the Berlin collection (ms. gall. quart. 18), Fibula 2 (3), 51–57.
 • WÓJTOWICZ Katarzyna, Dialekty retoromańskie – oraz romance, Roman (pismo naukowe romanistów studentów UJ) 9, p. 16.
 • WÓJTOWICZ Katarzyna, Język mniejszościowy – kilka obserwacji na temat stosunku do języka oksytańskiego wśród Francuzów, Roman (pismo naukowe romanistów studentów UJ) 9, 17–18.
 • ZIELIŃSKI Andrzej, La metáfora y la metonimia en el proceso de la gramaticalización de las expresiones perifrásticas de futuridad en espanol medieval, Etudes Romanes de Brno 30/2, 167–177.
 • ZIELIŃSKI Andrzej, El concepto de perífrasis verbal: su origen y datos historiográficos, Studia iberystyczne 8, 111–120.

IV. Recenzje w czasopismach naukowych

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Carsten Meiner, Les Mutations de la clarté. Exemple, induction et schématisme dans l'ouvre de Marivaux, Honoré Champion, « Les Dix-huitiemes siecles »,113, Paris 2007, 361 p., in : Studi Francesi 157, 172–173.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Marian Hobson, L'Art et son objet. Diderot, la théorie de l'illusion et les arts en France au XVIIIe siecle, traduit de l'anglais par Camille Fort, Honoré Champion, « Les Dix-huitiemes siecles », 118, Paris, 2007, 417 p., in : Studi Francesi 157, p. 176.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: AAVV. Peripheries of the Enlightenment Edited by Richard Butterwick, Simon Davies and Gabriel Sánchez Espinoza, SVEC 2008: 01, Oxford 2008, 340 p., in: Studi Francesi 158, 399–400.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Élisabeth Vigée Le Brun, Souvenirs 1755-1842, texte établi,présenté et annoté par Genevieve Haroche-Bouzinac, Paris, Honoré Champion, 2008, « Bibliotheque des Correspondances, Mémoires et Journaux » 42, 852 p., in: Studi Francesi 158, p. 406.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: George Sand, Ouvres completes, sous la direction de Béatrice DIDIER, 1829-1831. George Sand avant « Indiana », édition critique publiée par Yves CHASTAGNARET, vol. 1 et 2, Honoré Champion, 2008, 1648 p., in : Les Amis de George Sand 31, 99–101.

V. Przedmowy

 • MARTÍNEZ GARCÍA Maria Nuria, An Introduction to MALTED, From the Language Classroom, Vol. 9, Center for Cross-cultural Exchange of St. Thomas University, Saint Thomas University.
 • SAWICKA Anna, „Minihistorie – dylematy krótkiej formy", [wstęp w:] J. Tomeo, Minihistorie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 5-20.
 • SAWICKA Anna, „Ulisses na tratwie", [wstęp w:] Ulisses na tratwie. Antologia sztuk katalońskich, Panga Pank, Kraków 2009, s. 7-25.
 • SAWICKA Anna, Zrozumieć język – przetłumaczyć świat – zrozumieć świat, [wstęp w:] „Studia iberystyczne", nr 8, red. M. Filipowicz-Rudek, M. Jędrusiak, A. Komorowska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 7-11.

VI. Opracowania krytyczne

 • MAŚLANKA-SORO Maria, Dante, Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, wydanie drugie, w nowym opracowaniu (poszerzonym i poprawionym), Kraków: Zielona Sowa, 2009.

VII. Redakcje monografii naukowych

 • BOCHNAKOWA Anna, BEDNARCZUK Leszek, WANIAKOWA Jadwiga, Polszczyzna i inne języki. Materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr hab. Józefa Reczka, Kraków: Wyd. UJ.
 • SOSIEŃ Barbara, Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. VIII, Kraków.

VIII. Tłumaczenia monografii naukowych

 • PIECHNIK Iwona, z j. francuskiego na j. polski: Marie-Anne Paveau, Georges-Élia. Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki (tyt. oryg. Les grands courants de la linguistique. De la grammaire comparée a la pragmatique), Kraków: Flair-Avalon, 300 stron.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego na j. polski: Luigi Marinelli (red.), Historia literatury polskiej (tyt. oryg. Storia della letteratura polacca), Wrocław: Ossilineum, 509 stron.
 • WOŹNIAK Monika, ZAWANOWSKA Ksenia, z j. włoskiego na j. polski: Girolamo Arnaldi, Italia i najeźdźcy (tyt. oryg. Italia e i suoi invasori), Warszawa: Neriton, 211 stron.

IX. Tłumaczenia artykułów naukowych

 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, z j. francuskiego na j. polski zamieszczony na stronie internetowej Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio: Marguerite Léna : Les voix de la Parole. Echos d'un synode romain, Nouvelle Revue Théologique 131/2, 177–195.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, z j. włoskiego na j. polski: Umberto Eco, Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji, Warszawa : Aletheia, 181–204, 285–344, 349–362.
   

X. Tłumaczenia literackie

 • DĘBOWIAK Przemysław, O wzajemnych relacjach ludzi niskich i wysokich – tłumaczenie dwóch opowiadań Tudora Octaviana, Roman (pismo naukowe romanistów studentów UJ) 9, 23–25.
 • JURCZAK Kazimierz, z j. rumuńskiego na j. polski: Norman Manea, Powrót chuligana, Sejny: Pogranicze.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego na j. polski: Milena Agus, Póki rekin śpi, Warszawa: W.A.B.
 • WÓJTOWICZ Katarzyna, kilka tłumaczeń prozy i poezji oksytańskiej, Roman (pismo naukowe romanistów studentów UJ), 9, 31–32.