Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2008

Jadwiga Miszalska, Monika Surma-Gawłowska

Historia teatru i dramatu włoskiego. Tom I: od XIII do XVIII wieku

TAiWPN Universitas
Kraków 2008
ISBN: 97883-242-0929-3

Monika Gurgul

Historia teatru i dramatu włoskiego. Tom II: od XIX do XXI wieku

TAiWPN Universitas
Kraków 2008
ISBN: 97883-242-0929-3

I. Monografie

 • MISZALSKA Jadwiga, SURMA-GAWŁOWSKA Monika, Historia dramatu i teatru włoskiego, t. I: Od XIII do XVIII w., t. I, Kraków: Universitas, 2008, 520 stron.
 • GURGUL Monika, Historia dramatu i teatru włoskiego, t. II: Od wieku XIX do 2007 roku, Kraków: Universitas, 2008, 402 stron.

II. Słowniki i rozmówki

 • SOSNOWSKI Roman, SURMA-GAWŁOWSKA Monika, Uniwersalny słownik polsko-włoski, red. M.K Podracka, Warszawa: Rea, 2008 (współautorstwo), całość 1663 strony.
 • SOSNOWSKI Roman Kieszonkowy słownik włosko-polski, polsko-włoski [z Barbarą Sosnowską], Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe 2008 (poprawione wydanie słownika Zielonej Sowy), 690 stron.
 • SOSNOWSKI Roman Rozmówki włoskie [z Barbarą Sosnowską], Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe 2008 (poprawione wydanie rozmówek Zielonej Sowy), 218 stron.
   

III. Artykuły w czasopismach, pracach zbiorowych, rozdziały monografii i prac zbiorowych

 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, Elementi della retorica mistica nelle similitudini della Divina Commedia e in alcune sue traduzioni polacche, Romanica Cracoviensia 8/2008 s. 127–141.
 • BOCHNAKOWA Anna, Przez żołądek do serca, czyli o kilku nowszych hispanizmach kulinarnych w języku polskim, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 235–246.
 • BOCHNAKOWA Anna, Héritage français en polonais contemporain, [in :] Le français, ailleurs et toujours : Place et fonctionnement du français dans les autres langues. Actes du colloque international tenu a l'Université Lyon III, textes rassemblés et édités par Brigitte Horiot, Lyon: Centre d'Études Linguistiques, 2008, s. 219–226.
 • BOCHNAKOWA Anna, Specyficzne użycie przymiotników long/court, haut/bas w języku francuskim, [in:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne w 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, red. L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska, Kraków: PAU, 2008, s. 361–367.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, O problema das figuras da traduçao, TradTerm 14 (Sao Paulo, USP), 2008, s. 157–176.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Le probleme des stratégies du traduire, Meta (2008) 53–4, s. 765–781.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, C'est le ton qui fait la chanson: Chico Buarque et Jacek Kleyff, Synergies Pologne 5/2008, s. 109–118.
 • CHROBAK Marzena, De chef a chef. Le paraverbal dans les rencontres des européens et des amérindiens au XVIe siecle, Synergies Pologne 5/2008, s. 103-108.
 • CHROBAK Marzena, O dziesięciu bokserkach i opuszczaniu humoru, Między oryginałem a przekładem XIII/2008, s. 69–75.
 • CZOPEK Natalia, Dever e poder como exemplos de verbos modais nas línguas portuguesa e espanhola, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 247–260.
 • CZOPEK Natalia : O mirandes – um enclave linguístico de Portugal, Romanica Cracoviensia 8/2008, s. 11–20.
 • CZOPEK Natalia, The Guarani language in the Manuscripts of the Berlin collection of the Jagiellonian Library, Fibula 1/2008 (1), s. 27–30.
 • DYBEŁ Katarzyna, Le génie du Moyen Age dans le Voyage en Espagne de Théophile Gautier, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 101–115.
 • DYBEŁ Katarzyna, Ne desperetis, vos qui peccare soletis: Maria Magdalena w literaturze średniowiecznej Francji, [in:] Podróżnicy. Fundatorzy. Święci, red. Tomasz Ratajczak, Poznań: Wyd. PTPN, 2008, s. 228–234.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Álvaro Cunqueiro-cienka linia literatury, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 129–138
 • GÓRNIKIEWICZ JOANNA, Humor – strategie tłumaczeniowe (na przykładzie gier słownych w filmie Alaina Chabata „Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre"), Między oryginałem a przekładem XIII/2008, s. 91–111.
 • GÓRNIKIEWICZ JOANNA, Stylistyczna wartość opozycji francuskich czasów passé simple / passé composé na przykładzie Małego Księcia, Między oryginałem a przekładem, XIV/2008, s.195–223.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Gatunki dyskursywne a strategie manipulacyjne, [in:] Tekst i dyskurs – Text und Diskurs, Warszawa: Wyd. Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 87–98.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Typologia gatunków w świetle francuskiej szkoły dyskursu, [in:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne w 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, red. L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska, Kraków: PAU, 2008, s. 271–278.
 • GURGUL Monika, Il doppio nella drammaturgia di F. T. Marinetti, in: Il doppio. Atti del convegno internazionale, Dubrovnik, 8-11 settembre 2004, red. M. Čale et al., Zagrzeb 2008, s. 267–274.
 • JĘDRUSIAK Małgorzata, Los verbos de movimiento en espanol y polaco, in: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis, I Seminario Internacional de Hispanística 7-9 septiembre 2006, O. Lisyová (red.), Prešov 2008, s. 49–56.
 • JĘDRUSIAK Małgorzata „Renesans ‘małych' języków? Kilka uwag o sytuacji językowej w Księstwie Asturii", [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 261–275.
 • JURCZAK Kazimierz, De l`imitation. Titu Maiorescu et le conservatisme allemand, [in :] Identité nationale. Réalité, histoire, littérature, Bukareszt: ICR, 2008, ss. 41–70 (przedruk tekstu opublikowanego w Transylvanian Revue, 4/2006).
 • HERZIG Krystyna, KAŹMIERCZAK Iwona, Oceny porównawcze podręczników do nauki języka francuskiego i języka włoskiego w szkole średniej, [in:] red. Maria Jodłowiec, Anna Niżegorodcew, W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych, Kraków 2008, s.183–191.
 • KŁOS Anita, O polskim przekładzie powieści „Una donna" Sibilli Aleramo, [in:] I Giovani per l'Italia. Atti del Secondo Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, red. A. Paleta, Kraków, Wyd. UJ, 2008, s. 45–50.
 • KOLBUSZ-LASA Wioletta, De la passion au dernier cri : sur quelques bohémiens qui dansent, Romanica Cracoviensia 8/2008, s. 151–159.
 • KOTUŁA Krzysztof, Finances of the Kingdom of France In four Manuscripts of the Berlin collection, Fibula 1/2008, s. 30–35
 • MALINOWSKA Maria, Językowy obraz arystokracji włoskiej w powieści Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 317-328.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, L'emarginazione e l'umanita tragica di Elettra nel teatro di Vittorio Alfieri, Studi sul Settecento e L'Ottocento (Rivista Internazionale di Italianistica) 3/2008, s. 27–40.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Pluralizm stylistyczny u Dantego, Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. VII, Kraków 2008, s. 47–70.
 • MATURA Anna, Motivazioni storiche e socio-culturali dell'uso dei nomi degli animali domestici nelle espressioni italiane, francesi e spagnole che riguardano l'amore, Romanica Cracoviensia 8/2008 s. 70–99.
 • MISZALSKA Jadwiga, Traduzione e migrazione delle forme letterarie: i sonetti italiani tradotti in Polonia tra il ‘500 e l'800, [in:] Literary Translation and Beyond, Bern: Peter Lang, 2008, s. 177–194.
 • MISZALSKA Jadwiga, Il doppio del doppio: il personaggio «gemello» nelle traduzioni polacche dei romanzi barocchi italiani, [in:] Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, FF Press, Zagrzeb 2008, s. 835–846.
 • PALETA Alicja, Le traduzioni settecentesche polacche del Giuseppe riconosciuto di Pietro Metastasio, Studi sul Settecento e l'Ottocento, III, 2008.
 • PALETA Alicja, Włoskie oratorium w twórczości Wacława Sierakowskiego, [in:] I giovani per l'Italia. Atti del II Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, A. Paleta (red.), Kraków: Wyd. UJ, 2008, s. 75–81.
 • PIECHNIK Iwona, Comment la vie sourit aux Français et aux Finlandais ? Les bandes dessinées et la traduction du paraverbal, Synergies Pologne 5/2008, s. 119–128.
 • PIECHNIK Iwona, Geneza i typologia fińskiego partitiwu, [in:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne w 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, red. L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska, Kraków: PAU, 2008, s. 321–342.
 • PIECHNIK Iwona, Langues non romanes dans les pays romans d'Europe, Romanica Cracoviensia 8/2008, s. 29–49.
 • PIEKARZ Danuta, Świadek znad Jordanu, [in:]: M. Kaczor, D. Świdkiewicz (red.) Wychowanie w prawdzie o człowieku (Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze 2008), Zielona Góra 2008, s. 77–83.
 • PORAWSKA Joanna, Perspectiva etnolingvistică în predarea limbii române ca limbă străină, Revista Romania Orientale, nr. XXI, 2008, a cura di Luisa Valmarin e Nicoleta Nesu, Sapienza Universita di Roma, Dipartimento di studi Europei e interculturali Roma: Bagatto Libri, s. 279–284.
 • PUDO Dorota, Évolution du personnage épique médiéval sur l'exemple de quelques textes consacrés a Guillaume d'Orange et a Huon de Bordeaux, Romanica Cracoviensia, 8/2008, s. 160–174.
 • PRZYBYCIEŃ Regina, O declínio do século e a poesia de Wisława Szymborska, [in:] Poetas mulheres que pensaram o século XX,: Curitiba: UFPR, 2008, s. 95–113.
 • RAPAK Wacław, W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec – une ré-écriture ressasante" w: M. Wandzioch (red.) Quelques aspects de la réécriture, Katowice: Wyd. UŚ, 2008, s. 214–225.
 • RAPAK Wacław, Ecuador, dziennik podróży Henri Michaux, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 199–217.
 • RAPAK Wacław, Forme-sens et/ou sens-forme, Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 3 (2008), s. 99–108.
 • RAPAK Wacław, Jean-Marie Gustave Le Clézio – „należeć do wielu historii", Tygodnik Powszechny, 42, 19.10.2008, s. 28.
 • RZEPKA Anna, «Excelencias de Lisboa» (wspaniałości Lizbony) w świetle Discursos Vários Políticos Manuela Severim de Farii, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, str. 219–232.
 • SAWICKA Anna, Katalonia w hiszpańskim tyglu, Tygiel Kultury 4–6/2008, s. 113–121.
 • SAWICKA Anna, Z Hiszpanią w sercu. Con Espana en el corazón, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 11–21.
 • SOSIEŃ Barbara, Le mythe de la reine de Saba réécrit: Nerval et Nodier, [in :] Quelques aspects de la réécriture, textes réunis par M. Wandzioch, Katowice: Wyd. UŚ, 2008, s. 75–85.
 • SOSIEŃ Barbara, Narcyz romantyczny, czyli co można zobaczyć w lustrze (proza Théophila Gautier), [in:] Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, J. Puchalska, M. Siwiec, Kraków: Wyd. UJ, 2008, s. 147–165.
 • SOSIEŃ Barbara, Romantyczne powroty i przemiany królowej Saby, Prace Komisji Neofilologicznej, V. 7, M. Gibińska-Marzec et S. Widłak (red.), Kraków 2008, s. 85–98.
 • SOSNOWSKI Roman, 150 anni della lessicografia bilingue italiano-polacca (1856-2006), [in:] E. Cresti (red.) Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti SILFI 2006, Firenze: FUP, 2008, s. 71–76.
 • SOSNOWSKI Roman, A note concerning Italian medical and veterinary manuscripts of the Berlin collection in the Jagiellonian Library, Fibula 1/2008 s. 18–24.
 • SOSNOWSKI Roman, SAPOTA Tomasz, Note sul possessivo latino suus. Radici classiche del cambiamento funzionale, Romanica Cracoviensia 8/2008 pp. 100–108.
 • SOSNOWSKI Roman, Kilka uwag o poezji Katullusa w przekładzie Grzegorza Franczaka, Przekładaniec 18–19 (2008), s. 104–112.
 • SOSNOWSKI Roman, STALA Ewa, Lo spagnolo e il latino nella Fantesca di Giambattista della Porta. Alcuni appunti, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 341–355.
 • STALA Ewa, Hexaglosson dictionarium (1646): Análisis del contenido castellano, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Prešov 2008, s. 210–218.
 • TYLUS Piotr, Romance manuscripts in the Berlin collection in Cracow – an international project, Fibula 1/2008, s. 7–14.
 • WICHEREK Marta, TURLEJ Renata, Próba klasyfikacji międzyjęzykowych luk leksykalnych, tzw. „lagun", na podstawie materiałów z języka hiszpańskiego i języka polskiego, [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, str. 357–368.
 • WICHEREK Marta, El anglicismo como fuente de la homonimia en la lengua espanola, [in:] Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. I medzinárodný seminár o aktuálnych problémoch hispanistiky 7-9 septembra 2006. Jazykovedný zbornik 211/93, Prešov (Słowacja), 2008 s. 232–252.
 • WICHEREK Marta, Los anglicismos en las lenguas espanola y polaca: un análisis contrastivo, [in:] Discurso y sociedad II. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en un contexto social, Castellón de la Plana (Hiszpania): Wyd. Universitat Jaume I, 2008, s. 772–780.
 • WOŹNIAK Monika, La lingua della propaganda ufficiale polacca nel 1968, [in:] M. de Pasquale, G. Dotoli, M. Selvaggio (ed.), I linguaggi del Sessantotto. Atti del Convegno multidisciplinare Libera Universita degli Studi „San Pio V", Roma 15-17 maggio 2008, Roma: Apes, 2008, s. 307–322.
 • WOŹNIAK Monika, „Il pianeta morto" e „La nebulosa di Magellano" di Lem: un esordio fantascientifico all'epoca del socialismo reale, pl.it. rassegna italiana di argomenti polacchi, 2008, s. 46–58.
 • WOŹNIAK Monika, "Political correctness" w przekładach literatury dziecięcej: o Koziołku-Matołku i nie tylko, Prace Komisji Neofilologicznej, V. 7, M. Gibińska-Marzec e S. Widłak (ed.), Kraków 2008, s. 107–121.
 • WOŹNIAK Monika, Tradurre l'intraducibile? Alcune osservazioni sulla traduzione della „Legione" di Vittoria Dambska, [in:] AA.VV. Pensare per immagini. Stanisław Wyspiański drammaturgo e pittore. Convegno internazionale nel centenario della morte dell'artista 19-20 dicembre 2007, Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2008, s. 199-215.
 • ZIELIŃSKI Andrzej, Las expresiones de reiteratividad: su origen y gramaticalización en español medieval [in:] Z Hiszpanią w sercu. Studia dedykowane profesor Teresie Eminowicz-Jaskowskiej, (red.) E. Stala, R. Krzyszkowska-Pawlik, R.S. Balches Arenas, Studia Iberystyczne 7, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, s. 383–397.
 • ZIOŁO Małgorzata La cruauté : masculine/féminine ? La Marquise de Sade de Rachilde et « l'affaire Troppmann », Romanica Cracoviensia 8/2008, s.185–191.
   

IV. Opracowania

 • ANDRUSZKO Ewa, Wstęp do: D. Diderot, Kuzynek Mistrza Rameau, Kraków :Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008, s. 5–15.
 • SAWICKA Anna, „Od tłumacza", [wstęp w:] L.-A. Baulenas, Za worek kości (Per un sac d'ossos), Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008, s. 397–413.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela, Avis au lecteur, Romanica Cracoviensia 8/2008, s. 7–8.
   

V. Redakcje naukowe

 • BOCHENEK-FRANCZAK Regina, Redakcja tomu Studia Litteraria, nr 3/2008 (red. naczelny)
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Redakcja tomu Synergies Pologne, nr 5/2008 (« Traduire le paraverbal »).
 • BRZOZOWSKI Jerzy, FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Redakcja tomu Między oryginałem a przekładem nr XIV/2008, („Wzniosłość i styl wysoki w przekładzie).
 • PALETA Alicja, Redakcja tomu I giovani per l'Italia. Atti del II Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, Kraków: Wyd. UJ, 2008.
 • PIECHNIK Iwona, Redakcja naukowa monografii Christian Baylon, Xavier Mignot, Komunikacja, tłum. M. Sowa, Kraków: Flair, 2008.
 • WOŹNIAK Monika, Redakcja numeru monograficznego "O przekładzie audiowizualnym", "Przekładaniec" nr 1–2, 2008.
   

VI. Hasła w encyklopediach i słownikach

 • DYBEŁ Katarzyna, Hasło „Mirakle" w : Encyklopedia katolicka, t. XII, pod red. Stanisława Wilka i in., Lublin: TN KUL, 2008, s. 1194-1195.

VII. Recenzje

 • BOCHENEK-FRANCZAK Regina, recenzja: Robert L. Dawson, Confiscations at customs : banned books and the French booktrade during the last years of the Ancien régime, SVEC 2006:07, 315 p., [in:] Studi Francesi, Torino, nr 155/2008, s. 454–455.
 • BOCHENEK-FRANCZAK Regina, recenzja: Colette Cazenobe, Au malheur des dames.Le roman féminin au XVIIIe siecle, Honoré Champion, 2006, 413 p., [in:] Ibidem, 155/2008, s. 455.
 • BOCHENEK-FRANCZAK Regina, recenzja: AA.VV. Les « Lettres d'un voyageur » de George Sand. Une poétique romantique. Textes réunis et présentés par Damien Zanone, « Recherches & Travaux » n° 70, Université Stendhal-Grenoble, 2007, 202 p., [in:] Les Amis de George Sand, nr 30, 2008, s. 132–134.
 • BOCHENEK-FRANCZAK Regina, recenzja: George Sand. Terroir et Histoire sous la direction de Noëlle Dauphin, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 300 p., [in:] Le Romantisme, nr 141, 2008, s. 137–138.
   

VIII. Przekłady:

A. Książek

 • CHROBAK Marzena, z j. hiszpańskiego: Eduardo Mendoza, Mauricio, czyli wybory (tyt. oryg. Mauricio o las elecciones primarias), Kraków : Znak, 2008.
 • DYBEŁ Katarzyna, z j. francuskiego: Bertrand de Margerie, Tajemnica odpustów (tyt. oryg. Le Mystere des indulgences), Kraków: WAM, 2008.
 • DYBEŁ Katarzyna, z j. francuskiego: Ghislain Lafont, Spacer po teologii (tyt. oryg. Promenade en théologie), Kraków: WAM, 2008.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, z j. hiszpańskiego: Jorge Luján, Mandana Sadat, Zimowe popołudnie, (tyt. oryg. Tarde de invierno) Kraków: Wyd. Czerwony Konik, 2008.
 • GURGUL Monika, z j. włoskiego: H. Pratt, Bajka wenecka, Kraków: Post, 2008.
 • GURGUL Monika, z j. włoskiego: H. Pratt, Corto Maltese. Etiopiki, tłum. Post, Kraków 2008.
 • GURGUL Monika, z j. włoskiego: A. De Mauro, Gliceriusz Landriani – szalona świętość, Kraków: Espe, 2008.
 • KŁOS Anita, z j. angielskiego: T. Fisher, Szwajcaria (tyt, oryg. Switzerland), Warszawa: Hachette, 2008.
 • KŁOS Anita, z j. angielskiego: J. Ardagh i in., Hiszpania (tyt. oryg. Eyewitness Travel Guides – Spain). Hachette, Warszawa 2008.
 • PALETA Alicja, z j. włoskiego: M. Chiaia, F. Incampo (red.), Historie wielkich duchowych przyjaźni (tyt. oryg. Come Chiara e Francesco), Kraków: Wyd. OO. Franciszkanów BRATNI ZEW, 2008.
 • PIECHNIK Iwona, z j. fińskiego: Aapeli, Mrówki Pana Boga (tyt. oryg. Meidän Herrarmme muurahaisia), Kraków: Avalon, 2008.
 • SAWICKA Anna, z j. hiszpańskieg: Baulenas Lluís-Anton, Za worek kości (tyt. oryg. Per un sac d'ossos), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 • STALA Ewa, z j. hiszpańskiego: Astor Piazzolla. Moja historia (tyt. oryg. Piazzolla a manera de memorias), Kraków: PWM, 2008.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego: Milena Agus, Ból kamieni (tyt. oryg. Mal di pietre), Warszawa: W.A.B. 2008.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego: M. Ciccarini, Żart, inność i zbawienie. Studia z literatury i kultury polskiej (z rękopisu włoskiego), Warszawa: Neriton 2008.

B. Artykułów, esejów i krótkich utworów literatury pięknej w antologiach

 • JURCZAK Kazimierz, Blok przekładów z literatury rumuńskiej w numerze 5-6/2008 Literatury na świecie: Gheorghe Crăciun, Pupa Russa, (proza) ss. 5–35; I.D. Sîrbu, Żegnaj, Europo! (Adio, Europa!), (proza) ss. 183–207, Ioan S. Pop, Wiersze, ss. 109-119; Horia-Roman Patapievici, Biblia prawdziwego Rumuna, (esej) ss. 318–322.
 • SAWICKA Anna, z j.hiszpańskiego: BENET i JORNET Josep Maria, Dziecięcy pokój (tyt. oryg. L'habitació del nen, 2003), [in:] Słowa, rzeczy, imiona. Sześć sztuk z Hiszpanii, Kraków: Panga Pank, 2008, t. II, s. 31–129.