Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2007

Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich

Red. Ewa Łukaszyk

Wydawnictwo UJ
Kraków 2007

Anna Sawicka

Drogi i rozdroża kultury katalońskiej 

Księgarnia Akademicka
Kraków 2007

Halina Grzmil-Tylutki

Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu 

TAiWPN UNIVERSITAS
Kraków 2007
ISBN: 83-242-0653-7

Images, Symboles, Mythes et Poétique de l'Ascension/Envol

Études réunies et présentées par Barbara Sosień

Wydawnictwo UJ
Kraków 2007

Monika Surma-Gawłowska

Isabella Andreini: Tra teatro e Academia.
Saggio su un'Innamorata della Commedia dell'Arte

Oficyna Wydawnicza Leksem
Łask 2007
ISBN: 978-83-60178-46-1

Krwawy amfiteatr. Antologia francuskich historii tragicznych epoki renesansu i baroku

Przekład i opracowanie Barbara Marczuk

TAiWPN UNIVERSITAS
Kraków 2007
(wyd. II poprawione i uzupełnione)

Piotr Tylus

Légendes dominicaines dans la littérature française du moyen âge
Tradition manuscrite, transformations, diffusion, accueil 

Wydawnictwo UJ
Kraków 2007
ISBN: 978-83-233-2342-6

Jadwiga Miszalska, Monika Gurgul, Monika Surma-Gawłowska, Monika Woźniak

Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku)

Collegium Columbinum
Kraków 2007
ISBN: 978-83-89973-49-8

Policromía
Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich

Red. Lucía Rodríguez Caeiro, Maria Filipowicz-Rudek

2007

Zgubić się. Choroba ciała, ducha i umysłu. Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich

Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich (Kraków, 3-5 grudnia 2005) pod red. M. Gawłowskiej-Surmy 

Oficyna Wydawnicza leksem
Łask 2007

I. Monografie

 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Universitas, Kraków 2007, 278 s.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Il dramma della redenzione del mondo nella Divina Commedia, www.cra.phoenixfound.it, Index of CRA-INITS publications: n. 51, CRA-INITS Press 2007 (ISBN 978-6065-037-2), 47 s.
 • SAWICKA Anna, Drogi i rozdroża kultury katalońskiej. Camins i cruilles de la cultura catalana, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 304 s.
 • SURMA-GAWłOWSKA Monika, Isabella Andreini: fra teatro e accademia. Saggio su un'innamorata della commedia dell'arte, Leksem, Łask 2007, 247 s.
 • TYLUS Piotr, Légendes dominicaines dans la littérature française du moyen âge. Tradition manuscrite, transformations, diffusion, accueil, Wyd. UJ, Kraków 2007, 379 s.

II. Bibliografie

 • MISZALSKA Jadwiga, GURGUL Monika, SURMA-GAWŁOWSKA Monika, WOŹNIAK Monika, Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków 2007, s. 491.

III. Słowniki i rozmówki obcojęzyczne

 • KLIMKIEWICZ Anna, ROTOCKA Joanna, SOSNOWSKI Roman, Słownik informatyczny włosko-polski i polsko-włoski, Femis, Kraków 2007, 232 s.
 • SOSNOWSKI Roman,[Sosnowska Barbara, Nawrot Edyta], Podręczny słownik włosko-polski, polsko-włoski, Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 838.
 • PALETA Alicja, BRACH Karolina, Diciamolo in polacco. Rozmówki polskie dla Włochów, Femis, Kraków 2007, 198 s.

IV. Artykuły w czasopismach, pracach zbiorowych, rozdziały monografii i prac zbiorowych

 • ANDRUSZKO Ewa, Modyfikacje toposu wyspy Robinsona: Defoe, Giraudoux, Tournier, w : E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 137-155.
 • ANDRUSZKO Ewa, Pojęcie przekładu tekstu dramatycznego, w: M. Kłańska, S. Widłak (red.), Prace Komisji Neofilologicznej, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s.31-44.
 • ANDRUSZKO Ewa, L'envol au théâtre: Cocteau, Ionesco, Koltes, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Cracovie 2007, s. 185-193.
 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, Movement Conceptualization in the „Divine Comedy" – on the example of Similes, w: „Rassegna Italiana di Linguistica Applicata", 39/2007, s. 363-388.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, W cieniu gilotyny. Pamiętniki pani Roland i Louveta de Couvray (1795), w: A. Loba, M. Loba (red.), Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 93-102.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, W poszukiwaniu straconego miasta: Nowy Paryż Louis Sébasten Merciera (1799), w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 47-54.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina,„Szczęście w okowach". O Pamiętnikach pani Roland (1795) , w: M. Kłańska, S. Widłak (red.), Prace Komisji Neofilologicznej, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, s. 45-66.
 • BOCHNAKOWA Anna, Plaisir de lire Hexaglosson Dictionarium (Varsovie, 1646), w: J. Härmä, E. Suomela-Härmä, O. Välikangas (red.), L'art de la philologie. Mélanges en l'honneur de Leena Löfstedt, Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, t. LXX, Helsinki 2007, s. 1-12.
 • BOCHNAKOWA Anna, Duranus, Durand i inni, w : R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.), Amoenitates vel lepores philologiae, Instytut Języka Polskiego PAN, Wyd. Lexis, Kraków 2007, s. 373-378.
 • BOCHNAKOWA-Anna, Féminin et féminisation en français contemporain, w: „Écho des Études Romanes" , III, 1-2/2007 (Numéro thématique: Synchronie dynamique du systeme linguistique, s. 63-70.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Les figures de l'ascension impossible chez Baudelaire et Verlaine, w: B. Sosień (red.), Images, symboles,mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Cracovie 2007, s. 99-106.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Victor Hugo poete en Pologne: histoire d'un non-amour, w: L'Autre tel qu'on le traduit. Textes réunis par M. Laurent avec la collaboration de L. Waleryszak, Collection Le Rocher Calliope, Numilog Paris 2007, s. 59-65.
 • CHROBAK Marzena, Les Lumieres volantes ou la topique de l'ascension dans le roman et le conte français du XVIIIe siecle, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Cracovie 2007, s. 59-63.
 • CHROBAK Marzena, Zagubieni w Nowym Świecie. Literatura jako mapa rzeczywistości w pismach konkwistadorów hiszpańskich, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 55-61.
 • CHROBAK Marzena, Wyspy francuskiego oświecenia – laboratoria szczęścia, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 65-79.
 • CHROBAK Marzena, O dziesięciu bokserkach i opuszczaniu humoru, w : J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XIII: Poczucie humoru a przekład, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 69-76.
 • CZOPEK Natalia, O crioulo das Ilhas do Barlavento como um exemplo de abertura a crioulizaçao do portugues, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s.23-30.
 • CZOPEK Natalia, As linguas galega e portuguesa – o passado comum e diferentes vias de evoluçao, w: L. Rodríguez Caeiro, M. Filipowicz-Rudek (red.), Policromía. Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich, Wyd. UW, Warszawa 2007. s. 149-158.
 • DĄBROWSKI PIOTR, Semantyka rzeczownika sentiment a typy struktur semantycznych : grupy typu sentiment + de + N2, w: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 124, Wyd. UJ, Kraków 2007, s.59-78.
 • DYBEŁ Katarzyna, Wyspa w literaturze średniowiecznej Francji, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 29-49.
 • DYBEŁ Katarzyna, Nie wierz nigdy kobiecie… O średniowiecznym „omnes time" i co z tego wynikło, w: A. Loba, M. Loba (red.), Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 9-16.
 • DYBEŁ Katarzyna, „Panowie rycerze tu się rozstajemy"… : o samotnym wędrowaniu w arturiańskim świecie, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 11-15.
 • DYBEŁ Katarzyna, Les sources platoniciennes du motif de la connaissance amoureuse par le regard dans les romans de Chrétien de Troyes, w : R. Bochenek-Franczakowa (red.), Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 2, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 9-19.
 • EMINOWICZ-JAŚKOWSKA Teresa, Święty Dominik Manso – lekarz duszy i ciała, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 101-107.
 • FARRÉ Vidal Xavier, Breves apuntes sobre la poesía de Adam Zagajewski, « Revisiones », 2007, (Universitad de Navarra), s. 17-21.
 • FARRÉ Vidal Xavier, Analisi de la poesia catalana als inicis del segle XXI, w : L. Rodríguez Caeiro, M. Filipowicz-Rudek (red.), Policromía. Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich, Wyd. UW, Warszawa 2007. s. 111-116.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Badania i promocja małej literatury, w: L. Rodríguez Caeiro, M. Filipowicz-Rudek (red.), Policromía. Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich, Wyd. UW, Warszawa 2007. s. 38-53.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Las culturas periféricas de l'Espana en Polonia. Algunas reflexiones acerca del I Congreso Nacional: Lenguas y culturas minoritarias de la Península Ibérica en los estudios polacos, w: J. Ziarkowska, J. L. Losada Palenzuela (red.), Estudios Hispánicos, t. XV, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 281-285.
 • GORECKA KALITA Joanna, Zgnilizna ciała i zepsucie duszy w Lancelocie pisanym prozą, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 119-124.
 • GORECKA-KALITA Joanna, Kiedy rycerz umiera. Jak umierano w Średniowieczu, w: „List", październik 2007, s. 10-15.
 • GORECKA-KALITA Joanna, Le château aérien dans les Folie Tristan, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 25-29.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna, Humor – strategie tłumaczeniowe – na przykładzie gier słownych w filmie Alaina Chabata « Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre », w : J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XIII: Poczucie humoru a przekład, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 89-110.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, La norme générique et ses transgressions, w: A. Bochnakowa, A. Marduła, T. Tomaszkiewicz (red.), Norme, normativité, transgression, Leksem, Łask 2007, s. 177-183.
 • GURGUL Monika, Wyspa i wyspowość w poezji i dramacie włoskiego dekadentyzmu, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 105-119.
 • JAROSZ Adam, Terytorium wyspy, terytorium sacrum. Uświęcenie przestrzeni wyspiarskiej w Tajemniczej wyspie Jules'a Verne'a, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 91-103.
 • JAROSZ Adam, La survivance de l'envol romantique chez Jules Verne: vers la folie, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Cracovie 2007, s. 93-98.
 • JAROSZ Adam, Envol, suicide, envol sacrilege – deux formes de folie aérienne dans l'ouvre de Jules Verne. Défi ou transgression de la norme ? w : A. Bochnakowa, A. Marduła, T. Tomaszkiewicz (red.), Norme, normativité, transgression, Leksem, Łask 2007, s. 79-83.
 • JAROSZ Adam, Mathias Sandorf de Jules Verne ou une histoire de l'utopie insulaire fermée, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 31-45.
 • JĘDRUSIAK Malgorzata, ? Fue o era? Sobre las categorías de tiempo y aspecto en los sistemas verbales del aspanol y polaco, w: L. Cercós García, C. Molina Rivero, A. de Ceballos-Escalera Gila (red.), Retos del Hispanismo en la Europa central y del Este. Actas del Congreso Internacional, Cracovia 14-15 de octubre de 2005, Madrid 2007, s. 235-242.
 • JURCZAK Kazimierz, Ouverture a des modeles étrangers versus renfermement dans le cercle de ses propres valeurs – un dilemme faux ou irrésoluble? Expériences roumaines du XIXe siecle, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 46-59.
 • KLIMKIEWICZ Anna, Simbolica del volo nella cultura e letteratura italiana umanistico-rinascimentale, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Cracovie 2007, s. 37-42.
 • KLIMKIEWICZ Anna, Niebezpieczeństwo jako wyznacznik narracyjny w dziełach Boiarda i Ariosta, w: A. Loba, M. Loba (red.), Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 141-152.
 • KŁOS Anita, Mit artysty [o Annibale Carraccim], w: « Antyki », nr 6 (8) / grudzień 2006-styczeń 2007, s. 24-27.
 • KOLBUSZ-LASA Wioletta, L'élément aquatique dans la fiction sandienne: Consuelo. La Comtesse de Rudolstadt, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 143-154.
 • KOLBUSZ-LASA Wioletta, Les contraintes de l' envol: « Les Freres Zemganno » d'Edmond de Goncourt, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Cracovie 2007, s. s. 115-120.
 • KOTUŁA Krzysztof, Od tekstu do ilustracji: problem przekładalności tekstu literackiego na język obrazu na przykładzie dziesięciu portretów z „Powieści o Róży" Guillaume'a de Lorris, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 319-324.
 • KOTUŁA Krzysztof, Deux méthodes de structuration de texte: le cas des mss Londres, British Library, Royal 19 B XII et Rouen, Bibliotheque Municipale 1056, w: „Scriptorium", 61/2007, s. 170-179.
 • KOTUŁA Krzysztof, Le dieu d'amour, l'Amant et la Rose ou un probleme de géométrie, w : R. Bochenek-Franczakowa, (red.), Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 2, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 67-78.
 • KRZYSZKOWSKA-PAWLIK Rosanna, Człowiek szalony z miłości – Człowiek Dziki, czyli o szaleństwie z miłości w hiszpańskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 125-132.
 • KRZYSZKOWSKA-Pawlik Rosanna, El Villano del Danubio y el Sátiro del Vístula, o cómo Guevara y Kochanowski se valen del personaje del Hombre Salvaje, w: L. F. Cercós García, C. J. Molina Rivero, A. de Ceballos-Escalera Gila (red.), Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas del Congreso Internacional, Cracovia 14-15 de octubre de 2005, Palafox & Pezuela, Madrid 2007, s. 587-601.
 • MARDUŁA Agnieszka, O słowach, które znieważają w języku polskim i francuskim, w: Język a komunikacja, t. 19: Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Tertium, Kraków 2007, s. 195-203.
 • MARDUŁA Agnieszka, Flic ou satyre ? – le vocabulaire dévalorisant et les formes dépréciatives dans Zazie dans le métro de Raymond Queneau, w : M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 178-186.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Wędrówka Dantego przez Piekło: niebezpieczeństwa i zagrożenia, w: A. Loba, M. Loba (red.), Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 113-122.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Ikoniczność u Dantego, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 271-278.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Wyspy szczęśliwe w starożytności: mit i rzeczywistość, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 11-28.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Alcuni aspetti del tragico nella cultura antica e nella «Commedia» di Dante: l'identita nella diversita, w: Identita e diversita nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVIII Congresso dell'A.I.S.L.L.I. (Lovanio, Louvain-la-Neuve, Anversa, Bruxelles, 16-19 luglio 2003), volume secondo: Poesia e narrativa dal Due all'Ottocento, critica, cultura, a cura di M. Bastiaensen, W. Geerts, G. P. Giudicetti, I. Lanslots, C. Maeder, I. Melis, F. Musarra, D. Van den Berghe, B. Van den Bossche, Franco Cesari Editore, Firenze 2007, s. 49-57.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Avis au lecteur (wespół z Marcelą ŚWIĄTKOWSKĄ), w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 7-8.
 • MAŚLANKA-SORO Maria Charakter, symbolika i funkcja żywiołów w „Boskiej Komedii" Dantego, w: Obraz i żywioły. Materiały z konferencji „Obraz i żywioły", KUL, 11-12.2006, red. M. U. Mazurczak, M. Żak, wyd. KUL, Lublin 2007, s. 111-131.
 • MISZALSKA Jadwiga, Identita e diversita: la traduzione polacca de "L'Amante militare" di Goldoni fatta da Maria Maliszewska (1781), w: Identita e diversita nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVIII Congresso dell'A.I.S.L.L.I. (Lovanio, Louvain-la-Neuve, Anversa, Bruxelles, 16-19 luglio 2003), volume primo: Linguistica, a cura di S. Vanvolsen, M. Caniato, S. Marzo, G. Mavolo, Franco Cesati Editore, Firenze 2007, s. 569-576.
 • MISZALSKA Jadwiga, I romanzi secenteschi italiani nell'Antica Polonia: traduzioni, rifacimenti, fortuna, w: "Studi secenteschi" XLVIII/2007, s. 125-160.
 • MISZALSKA Jadwiga, Petrarka prawosławny? Petrarka kalwinista? O nieznanym epizodzie z polskiej recepcji Petrarki w wieku XVII, w: M. Kłańska, S. Widłak (red.), Prace Komisji Neofilologicznej, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, s. 121-130.
 • MISZALSKA Jadwiga, Ofiara Jeftego w polskim teatrze XVIII wieku, w: A. Borowski, J. Niedźwiedź (red.), Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 323-332.
 • NAWROCKA Ewa, „Wyspy pośród lądu", czyli walka z utopią, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 181-187.
 • NAWROCKA Ewa, Wędrówki meksykańskiego Telamacha czyli o poszukiwaniu tożsamości kulturowej w Meksyku, w: M. Cieśla Korytowska, O. Płaszczewska (red.), Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, Universitas, Kraków 2007, s. 429-439.
 • PIECHNIK Iwona, Para Espana desde Finlandia. Valores regeneracionistas por la apertura a otros modelos socio-culturales en Cartas finlandesas de Ángel Ganivet, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 69-88.
 • PIECHNIK Iwona, Tendances a diversifier les adpositions (prépositions et postpositions) dans les langues romanes et balto-finnoises, w: J. Härmä, E. Suomela-Härmä, O. Välikangas (red.), L'art de la philologie. Mélanges en l'honneur de Leena Löfstedt, Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, t. LXX, Helsinki 2007, s. 207-215.
 • PIEKARZ Danuta, Ambiwalencja semantyczna czasownika ??????????µ?? i jej wpływ na interpretację 2 Kor 3,7-18, w: R. Bogacz, W. Chrostowski (red.), Verbum caro factum est, FS: T. Jelonek, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2007, s. 388-401.
 • PUDO Dorota, Huon de Bordeaux: comment s'ouvrent et se closent l'épopée et sa mise en prose, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s.89-98.
 • PYTKA Aneta, Kobiety, wróżki, wiedźmy, czarodziejki, czyli o wpływie magii na zdrowie ciała, ducha i umysłu w Lancelocie pisanym prozą, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 95-100.
 • PYTKA Aneta, L'Ouverture de l'Europe médiévale sur l'Orient – la transmission de la sagesse orientale et son influence sur la mentalité et la culture occidentales, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 99-112.
 • RAPAK Wacław, Georges Perec: wyspa jako metafora i metafora wyspy, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 157-180.
 • RAPAK Wacław, „Ressassement éternel" / Wieczne roztrząsanie, w: M. Kłańska, S. Widłak (red.), Prace Komisji Neofilologicznej, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, s.131-140.
 • RAPAK Wacław, Ouverture-Clôture, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 11-12.
 • RAPAK Wacław, Verticalité– désir ascensionnel – chute dans Le dernier mot de Maurice Blanchot, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 161-169.
 • RZEPKA Anna, „Choroba melancholijnego nastroju" w dziele pt. „Lojalny Doradca" króla Edwarda, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 133-138.
 • SARACZYŃSKA Maja, L'ouverture du spectacle (post)moderne a travers la création d'Antonin Artaud, de Tadeusz Kantor, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 113-121.
 • SARACZYŃSKA Maja, L'art. total, w: „Les Trois Coups": http://www.lestroiscoups.com/article-13149328.html (krytyka teatralna spektaklu Acte inconnu Valery'ego Novariny, 17.10.2007).
 • SARACZYŃSKA Maja, Comme un tapis volant, w: http://www.lestroiscoups.com/article-13827973.html (krytyka teatralna spektaklu L'Opéra du dragon Heinera Müllera, 15.11.2007).
 • SARACZYŃSKA Maja, Un essai de théâtre sacré, w: Les Trois Coups": http://www.lestroiscoups.com/article-13957154-6.html (krytyka teatralna spektaklu Divino Amore Alfredo Ariasa, 20.11.2007.
 • SARACZYŃSKA Maja, Le monde a rebours, w: http://www.lestroiscoups.com/article-14830566.html (krytyka teatralna spektaklu Ces bottes sont faites pour marcher Paoli Comis, 21.12.2007).
 • SASOR Rozalya, W imię honoru. Opis katalońskich zwyczajów rycerskich, w: A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, t. 6, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 227-244.
 • SAWICKA Anna, Literatura hiszpańska, w: Historia literatury światowej, t. VIII: Modernizm, red. T. Skoczek, Wyd. SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2007, s. 176-193.
 • SAWICKA Anna, Egzotyczne podróże Jacinta Verdaguera – z „Atlantydy" do Polski, w: T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, Studia iberystyczne, t. 6, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 215-220.
 • SAWICKA Anna, Rusinol, escriptor modern, „Serra d'Or", 568/2007, s. 36-40.
 • SAWICKA Anna, Don Juan en Cracovia, „Theatralia", 9/2007, s. 35-46.
 • SAWICKA Anna, La receptió de Ramon Llull a Polonia, w: A. Fidora, E. Trenc (red.), 2n Col.loqui Europeu d' Estudis Catalans. I. La recepció de la literatura catalana medieval a Europa, Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, Montpellier 2007, s. 47-65.
 • SAWICKA Anna, La aventura teatral de Angel Guimera en Madrid. Preliminares, w: M. Falska (red.), Theatralia. Du texte au spectacle. Mélanges offerts a Halina Sawecka, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 186-198.
 • SAWICKA Anna, Santiago Rusinol llegeix Cervantes, w: L. F. Cercós García, C. J. Molina Rivero, A. de Ceballos-Escalera Gila (red.), Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas del Congreso Internacional, Cracovia 14-15 de octubre de 2005, Palafox & Pezuela, Madrid 2007, s. 687-694.
 • SAWICKA Anna, El Senyor Esteve i la burgesia horrorosa polonesa. L'artista contra el mecenas, w: R. Panyella (red.), La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporania. Actes del Congrés Internacional, Barcelona/Bellaterra, 26-28 d'octubre de 2005, Punctum & GELCC, Barcelona 2007, s. 259-267.
 • SAWICKA Anna, Fabia Puigserver : de Varsovia a Barcelona, w: J. Ziarkowska, J. L. Losada Palenzuela (red.), Estudios Hispánicos, t. XV, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 157-163.
 • SAWICKA Anna, Listy z Polski w korespondencji Jacinta Verdaguera. Kataloński epizod naukowych peregrynacji Edwarda Porębowicza, w: M. Kłańska, S. Widłak (red.), Prace Komisji Neofilologicznej, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, s.141-160.
 • SAWICKA Anna, La catalanística polonesa, w: Jornades de catalanística a Praga, Biblioteca Andorrana Internacional, Andorra 2007, s. 199-208.
 • SAWICKA Anna, L'ensenyament del catala a Polonia, w: L. Rodríguez Caeiro, M. Filipowicz-Rudek (red.), Policromía. Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich, Wyd. UW, Warszawa 2007. s. 9-16.
 • SOSIEŃ Barbara, „Mon mal vient de plus loin"… Choroba duszy i ciała w Fedrze Racine'a, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 163-173.
 • SOSIEŃ Barbara, Wyspa Syros: jawa czy sen? Francuski romantyk na Cykladach, w: E. Łukaszyk (red.), Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 81-89.
 • SOSIEŃ Barbara, Androgynia i białe anioły: czytając Balzaka, w: M. Kłańska, S. Widłak (red.), Prace Komisji Neofilologicznej, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, s. 161-176.
 • SOSIEŃ Barbara, Avant-propos, w: B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 7-9.
 • SOSIEŃ Barbara, Charles Edmund ou le Nord maritime mis en spectacle, w: L'Image du Nord chez Stendhal et les romantiques. Textes réunis par Kajsa Anderson, Humanistica oerobroensia, Artes et linguae, vol. 4, Orebro 2007, s. 410-422.
 • SOSIEŃ Barbara, L'épreuve labyrinthique et l'enfer: Gérard de Nerval, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 203-209.
 • SOSNOWSKI Roman, The Question of Italian Etymology of Polish pion ‘plumb' (line), w: Studia Etymologica Cracoviensia, t. 12, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 139-151.
 • SOSNOWSKI Roman, Wstęp, w: KLIMKIEWICZ Anna, ROTOCKA Joanna, SOSNOWSKI Roman, Słownik informatyczny włosko-polski i polsko-włoski, Femis, Kraków 2007, s. 4-9.
 • SQUILLACE-PIWOWARCZYK Caterina, Niebezpieczeństwa dla cywilizacji europejskiej w historiografii włoskiego humanizmu, w: A. Loba, M. Loba (red.), Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 153-164.
 • STALA Ewa, Lunfardo – otro intento de su definición, w: L. F. Cercós García, C. J. Molina Rivero, A. de Ceballos-Escalera Gila (red.), Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas del Congreso Internacional, Cracovia 14-15 de octubre de 2005, Palafox & Pezuela, Madrid 2007, s. 371-376.
 • STROMCZYŃSKA Justyna, As influencias da gramática da lingua galega na morfosintaxe do castelán de Galicia, w: L. Rodríguez Caeiro, M. Filipowicz-Rudek (red.), Policromía. Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich, Wyd. UW, Warszawa 2007. s. 141-148.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, Scena szaleństwa w teatrze włoskim XVI i XVII wieku, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 205-214.
 • ŚLUSARSKA Katarzyna, Le créole: ouverture/isolement de la société haitienne, w: M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 122-139.
 • TURLEJ Renata, WICHEREK Marta, Aproximacion a las lagunas interlinguisticas a base de las lenguas espanola y polaca, w: L. F. Cercós García, C. J. Molina Rivero, A. de Ceballos-Escalera Gila (red.), Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas del Congreso Internacional, Cracovia 14-15 de octubre de 2005, Palafox & Pezuela, Madrid 2007, s. 385-391.
 • WOŹNIAK Monika, I fratelli Boito e i loro contatti con la Polonia tra realta e mito, w: AA. VV., Italia, Polonia, Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia, Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2007, s. 401-410.
 • WOŹNIAK Monika, Ikoniczność języka trzynastowiecznej poezji włoskiej a problemy jej przekładu na język polski, w: M. Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 279-286.
 • WOŹNIAK Monika, Pigroni, locomotive e cetrioli: la poesia per l'infanzia come veicolo dell' identita nazionale polacca, w: pl.it – Rassegna italiana di argomenti polacchi, Roma 2007, s. 118-127.
 • WOŹNIAK Monika, Calvino – czyli kto?, w: „Literatura na świecie", 3-4/2007, s. 363-380.
 • ZIELIŃSKI Andrzej, Replanteamiento del origen de ser en las lenguas románicas,w: Actas del XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Espanola de Lingüística, Universitad de Leon, 2007 Leon, s. 1963-1977.
 • ZIOŁO Małgorzata, Le retour aux temps du commencement : les filles-hermaphrodites de Balbec, w : M. Maślanka-Soro, W. Rapak, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 210-219.
 • ZIOŁO Małgorzata, La mythologie des machines volantes dans « A la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, w : B. Sosień (red.), Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Cracovie 2007, s. 127-133.

V. Inne publikacje

 • FARRÉ VIDAL Xavier, La disfresa dels arbres (tom wierszy), Quaderns Crema, Barcelona 2007.
 • TYLUS Piotr, Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische Staatsbibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, décrits par Dominique Stutzmann et Piotr Tylus, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2007, s. 350 (katalog rękopisów).

VI. Opracowania

 • NAWROCKA Ewa, Przypisy, w : J. L. Borges, O. Ferrari, W dialogu 1, tłum. E. Nawrocka, Editio, Gliwice 2007, 381 s.
 • SASOR Rozalya, Wstęp (część: Od literatury do dokumentu, s: XIX-XXVII), w: Joanot Martorell, Tirant Biały, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 215 s.
 • SAWICKA Anna, Wstęp (część: Rycerz walencki i rycerz bretoński, s. V-XVIII), w: Joanot Martorell, Tirant Biały, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 215 s.
 • SAWICKA Anna, Wstęp (Jubileusz, s; 9-13), w: T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, nr 6 (Almanach kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 350 s.

VII. Redakcje

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 2, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 212.
 • BOCHNAKOWA Anna, MARDUŁA Agnieszka, TOMASZKIEWICZ T., Norme, normativité, transgression, Leksem, Łask 2007, s. 289.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, FILIPOWICZ-RUDEK Maria, KONIECZNA-TWARDZIKOWA Jadwiga, Między oryginałem a przekładem, t. XIII: Poczucie humoru w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 432.
 • EMINOWICZ-JAŚKOWSKA Teresa, SAWICKA Anna, Studia iberystyczne, nr 6 (Almanach kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 350 s.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, RODRĺGUEZ CAEIRO L., Policromía. Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich, Wyd. UW, Warszawa 2007, s. 205.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, RAPAK Wacław, ŚWIĄTKOWSKA Marcela, Romanica Cracoviensia, t. 7, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 219.
 • SOSIEŃ Barbara, Images, symboles, mythes et poétique de l'ascension/envol, Wyd. UJ, Kraków 2007, 250 s.
 • SURMA-GAWŁOWSKA-Monika, Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, 332 s.

VIII. Recenzje

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: George Sand, Nanon, ed. Nicole Mozet, Christian Pirot, 2005, 305 s.; George Sand, Nanon, ed. de Nicole Savy, Babel, 2005, 372 s. – w: "Les Amis de George Sand", 29/2007, s. 104-105.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: AA. VV., Présences de l'Italie dans l'oeuvre de George Sand, Centro Interuniversitario di Ricerche sul „Viaggio in Italia", Moncalieri 2004, 429 s. – w: "Les Amis de George Sand", 29/2007, s. 124-125.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, RABSZTYN Andrzej: L'écriture et le langage dans le Roman épistolaire français et polonais de 1760 a 1820, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005, 244 s. – w: „Studi Francesi" (Torino), 151/2007, s. 177.
 • MISZALSKA Jadwiga : Grzegorz Franczak, Vix imitabilis. La „Griselda" polacca fra letteratura e cultura popolare, Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, Kraków-Udine 2006, s. 376. – w: "Studi sul Boccaccio", XXXV/2007, s. 216-222.
 • SAWICKA Anna: Dossier Katalonia w piśmie „Czas Kultury" (Poznań) 2004, nr 5-6, s. 152-244 – w: T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, t. 6 (Almanach Kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 335-338.

IX. Przekłady:

A. Książek

 • BILIŃSKA Magdalena, z jęz. wł., Nullo Minissi, Poezja łacińska Jana Kochanowskiego.La poesia latina di Jan Kochanowski (wydanie dwujęzyczne) [La poesia latina di Jan Kochanowski], Collegium Columbinum, Kraków 2007, 151 s. (w tym 84 s. tłumaczenie).
 • CHROBAK Marzena, z jęz. hiszp.: R. Munoz Avia, O psychiatrach, psychologach i innych psychozach [Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos], Znak, Kraków 193 s.
 • CHROBAK Marzena, z jęz. hiszp.: M. Vargas Llosa, Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki [Travesuras de la nina mala], Znak, Kraków 2007, 380 s.
 • CZOPEK Natalia, z jęz. hiszp.: J. M. Alvarez, Zeszyty plastyczne dla gimnazjum 2, 3,4 [Cuaderno de plastica 2,3,4] Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2007, 130s. x 3.
 • FARRÉ Vidal Xavier, z jęz. pol., Adam Zagajewski, Antenas, Acantuilado, Barcelona 2007.
 • FARRÉ Vidal Xavier, z jęz. słoweńsk., Lojze Kovačič, Los inmigrados, Siruela, Madrid 2007.
 • FARRÉ Vidal Xavier, z jęz. pol., Wiersze Adama Zagajewskiego w: „Minerva", IV/2007 (Madrid)..
 • FARRÉ Vidal Xavier, z jęz. pol., Listy Brunona Schulza, w: Bruno Schulz, El pais tenebroso, Circulo de Bella Artes, Madrid 2007.
 • KŁOS Anita, z jęz. wł., [Praca zbiorowa], Wenecja [Venezia], Bezdroża, Kraków 2007, 144 s.
 • NAWROCKA Ewa, z jęz. hiszp., Jorge Luis Borges, Osvaldo Ferrari, W dialogu I, Editio, Gliwice 2007, 381 s.
 • PIEKARZ Danuta, z jęz. wł.: A. Pronzato, Człowiek „zawłaszczony" przez Słowo [Zapiski z sesji tłumaczeniowej], Zeszyty Formacji Duchowej, 34/2007, 85 s.
 • PIEKARZ Danuta, z jęz. wł.: B. Costacurta, Król Dawid [jw.], Wyd. Salwator, Kraków 2007, 103 s.
 • SASOR Rosalya, z jęz. katalońsk., Joanot Martorell, Tirant Biały [Tirant lo Blanc], Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 215 s.
 • SOSNOWSKI Roman, z jęz. wł., Luca Pacioli, Traktat o rachunkowości, [Tractatus XI de computis et scripturis; Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita], Stowarzyszenie Księgowych Polskich, Warszawa 2007, 131 s.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, [Zawadzki A.], z jęz. wł., Gianni Vattimo: Nietzsche i hermeneutyka współczesna [Nietzsche e l'ermeneutica contemporanea], „Przestrzenie teorii", 7/2007, s. 335-346.

B. Artykułów i utworów w antologiach i pracach zbiorowych

 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, z jęz. wł., Pietro Ottoboni, Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, [La Santissima Annunziata]: publikacja w ramach IV Festiwalu Misteria Paschalia (4-7 kwietnia 2007), s. 4-11.
 • SARACZYŃSKA Maja, z jęz. fr., G. Clancy, Aforyzmy [Les Aphorismes], w: „Cahier de poétique", 12/2006/2007, s. 72-76.
 • SARACZYŃSKA Maja, z jęz. fr., G. Clancy, Estetyka stawania się [L'Esthétique du devenir], w: „Cahier de poétique", 12/2006/2007, s. 93-101.
 • SARACZYŃSKA Maja, z jęz. fr., P.-H. Lersen, Przesłanie anioła [Passe d'ange], nagranie radiofoniczne, 10.2007.
 • SASOR Rosalya, z jęz. katalońsk., M. de Riquer (red.), Listy pojedynkowe [Lletres de batalla], w: T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, t. 6 (Almanach Kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 245-261.
 • SASOR Rosalya, z jęz. katalońsk., A. Bover, Desiderosus albo ścieżka do Miłości Bożej i do doskonałości żywota chrześcijańskiego. Polski przekład XVI-wiecznej anonimowej powieści katalońskiej Spill de la vida religiosa, w: T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, t. 6 (Almanach Kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 171-182.
 • SAWICKA Anna, z jęz. katalońsk., J.-E. ADELL, Wiersze [Poesies], J.-E. Adell, M. Forcano, G. Gorga, T. Martínez-Inglés, Barbars i imparables. Barbarzyńcy i niepowstrzymani, Instytut Ramon Llull, Barcelona 2007, s. 3-11.
 • SAWICKA Anna, z jęz. katalońsk., M. Llanas, R. Pinyol, Przekłady z języka polskiego w Katalonii do 1939 roku. Przegląd [Les traduccions del polones a Catalunya fins a 1939. Un inventari], w: T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, t. 6 (Almanach Kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 183-195.
 • SAWICKA Anna, z jęz. katalońsk., E. Porębowicz, Listy do Jacinta Verdaguera [Lettres], w: T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, t. 6 (Almanach Kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 211-214.
 • SAWICKA Anna, z jęz. katalońsk., J. Verdaguer, Z lotu ptaka. Podróże i wycieczki [A vol d'aucell.Excursions i viatges], w; T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka (red.), Studia iberystyczne, t. 6 (Almanach Kataloński), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s.221-224.
 • WOŹNIAK Monika, z jęz. wł., E. Erba, Maraton w Nowym Jorku [Maratona a New York], w: E. Bal (red.), Na jeden i kilka głosów. Sztuki włoskie, Panga pang, Kraków 2007, s. 89-111.
 • WOŹNIAK Monika, z jęz. wł., F. Paravidino, Dwaj bracia [Due fratelli], w; E. Bal (red.), Na jeden i kilka głosów. Sztuki włoskie, Panga pang, Kraków 2007, s. 181-220.

Opracowała: Maria Maślanka-Soro