Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2006

Stanisław Widłak

Italia e Polonia 
Popoli e Lingue in contactto

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2006
ISBN: 83-233-2035-7

Barbara Marczuk

Les maladies de l'âme 
dans les narrations au féminim à la Renaissance
(Hélisenne de Crenne, Jeanne Flore, Marguerite de Navarre)

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2006

Traduire la ville 

Jerzy Brzozowski (Ed.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2006
ISBN: 83-233-2150-7

I. Monografie

 • GURGUL Monika, Echa włoskie w prasie polskiej (1860-1939). Szkice bibliograficzne, Universitas, Kraków 2006, s. 174.
 • MARCZUK Barbara, Les maladies de l'âme dans les narrations au féminin a la Renaissance. Hélisenne de Crenne, Jeanne Flore, Marguerite de Navarre, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 179.
 • SOSNOWSKI Roman, Origini della lingua dell'economia in Italia (dal XIII al XVI secolo), Franco Angeli Editore (seria: Lingua, traduzione, didattica), Milano 2006, 160 s.
 • TYLUS Piotr (współautorstwo z Dominique STUTZMANN), Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische Staatsbibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, décrits par Dominique Stutzmann et Piotr Tylus, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 350.
 • WIDŁAK Stanislaw, Italia e Polonia. Popoli e lingue in contatto, Wyd. UJ, Kraków 2006, s.192.

II. Podręczniki

 • KAŹMIERCZAK Iwona, SQUILLACE-PIWOWARCZYK Caterina, SOSNOWSKI Roman, Metodo diretto. Libro 1, Longpress, Cieszyn 2006, s. 149.
 • PALETA Alicja, POPŁAWSKA Anna, In ufficio. Corso della lingua italiana per principianti, Femis, Kraków 2006, s. 180.
   

III. Artykuły w czasopismach, pracach zbiorowych, rozdziały monografii i prac zbiorowych

 • ADAMCZYK Agnieszka, „Słychane" we francuskim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej" D. Masłowskiej, w: Jerzy Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 109-117.
 • ANDRUSZKO Ewa, Natura ludzka w teatrze XVII wieku, w: W świecie literatury i teatru – sztuka współuczestnictwa, red. E. Łubieniewska, Universitas, Kraków 2006, s. 108-120.
 • ANDRUSZKO Ewa, Molier w klasycznym salonie świata, w: ibidem, s.120-131.
 • ANDRUSZKO Ewa, W klasycznym salonie świata, w: ibidem, s. 134-147.
 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, L'immagine linguistica nella «Divina Commedia» e in alcune sue traduzioni polacche. Analisi di una similitudine, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., (Cracovia , 26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 171-179.
 • BILIŃSKA Magdalena, Traduzioni latine del «Canzoniere» di Petrarca fino alla meta del Cinquecento, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 181-188.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, L'épistolarité dans «Historire de ma vie», w: Lire «Histoire de ma vie» de George Sand. Études réunies et publiées sous la direction de S. Bernard-Griffiths et J.-L. Diaz, Cahier romantique n. 11, Presses Universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand 2006, s. 127-141.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, «Les Mississipiens» de George Sand, w: George Sand et les arts, sous la direction H. d'Yves et M. Caors, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand 2006, s. 79-90.
 • BOCHNAKOWA Anna, Découvrir Orthonet, w: „Information Grammaticale", 1008, janvier 2006, s. 5-13.
 • BOCHNAKOWA Anna, Parcourir la ville, en français et en polonais, w: J. Brzozowski (red.), Traduire la ville, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 11-17.
 • BRAVO GARCIA FERNANDO, La ciudad en los manifiestos futuristas, w: J. Brzozowski (red.), Traduire la ville, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 137-145.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, A teoria da traduçao dentro do sistema das ciencias humanas, "Claritas" (Sao Paulo), n. 12 (1), maio 2006, s. 103-120.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Barbara Johnson traduit la "lettre de Sollers", "Synergies Pologne", 3/2006, s. 197-205.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, „Kronika wypadków Miłosnych": przekład intersemiotyczny?, w: E. Skibińska (red.), Konwicki i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006, s. 369-378.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Wciąż ten sam głos. Trzy polskie przekłady wiersza Yves'a Bonnefoy, w: Jerzy Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 219-228.
 • CHROBAK Marzena, La naissance de Paris dans le roman français du XVIII siecle et dans ses traductions polonaises, w: J. Brzozowski (red.), Traduire la ville, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 18-32.
 • CHROBAK Marzena, Oko cudzoziemca, w: W. K. Pietrzak (red.), Dawne literatury romańskie. Studia i szkice, seria „Folia Litteraria Romanica" nr 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 201-208.
 • CHROBAK Marzena, „Bum Bum Temeropoto", czyli o tłumaczach odkrycia i podboju Ameryki, w: Jerzy Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 279-288.
 • CZOPEK Natalia, Atitude modal e coerencia modal – modos verbais portugueses e espanhóis do ponto de vista sintáctico – pragmático, w: B. Sosień, M. Świątkowska (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 42-50.
 • DĄBROWSKI Piotr, J'ai pris le bus / J'ai pris un taxi. Remarques sur la détermination des noms des moyens de transport en contexte spécifique, w: "Kwartalnik Neofilologiczny", 1/2006 (LIII), s. 51-61.
 • DYBEŁ Katarzyna, L'influence d'Ovide sur le roman arthurien en France, w: „Cahiers de l'AIEF", 58/2006, s. 277-290.
 • DYBEŁ Katarzyna, L'étranger dans le Tristan en prose, w: Contez me tout. Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts a Herman Braet, (coll. "La République des Lettres", n. 28), red. C. Bel, P. Dumont, F. Willaert, ed. Peeters, Louvain-Paris-Dudley MA., 2006, s. 191-198.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Trudna miłość na trudne czasy: Lutosławski oczami Sofii Casanovy, w: A. Pawłowski i R. Zaborowski (red.), Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo 2006, s. 31-48.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Most berliński. O przekładach, mostach i postmostach, w: J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 318-321.
 • GORECKA-KALITA Joanna, La Vierge, la Veuve et la Marieée. Trois figures féminines dans le Perlesvaus, w: Contez me tout. Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts a Herman Braet, (coll. "La République des Lettres", n. 28), red. C. Bel, P. Dumont, F. Willaert, ed. Peeters, Louvain-Paris-Dudley MA., 2006, s. 199-208.
 • GORECKA-KALITA Joanna, Dlaczego nie ma już templariuszy, w: "List", lipiec-sierpień 2006, s. 63-69.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna, Tłumaczenie symultaniczne – czy faktycznie łatwiej przekładać na język obcy?, w: J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 263-278.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna, L'humour verbal dans le film d'Alain Chabat «Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre» – perspective traductologique, w: M. Świątkowska, B. Sosień (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 51-65.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Le discours et la liberté d'expression, w: M. Świątkowska, B. Sosień (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 66-69.
 • GURGUL Monika, Il futurismo italiano e la polemica sull'arte nuova in Polonia dopo il 1918, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., Cracovia (26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 529-537.
 • GURGUL Monika, KLIMKIEWICZ Anna, MISZALSKA Jadwiga, Traduzioni polacche della lirica italiana, Spaccato storico, w: Bollettino di Italianistica, XI, 2, Roma 2006, s. 179-198.
 • JURCZAK Kazimierz, Les Roumains vus par les Polonais. La tentation de rationalisation d'un stéréotype w: Cahiers de l'Echinox – Caietele Echinox, t. 10, Les imaginaires européens, Presses Universitaires de Valenciennes, Cluj Napoca 2006, s. 208-218.
 • KAŹMIERCZAK Iwona, Il ruolo dell'acculturazione nell'insegnamento linguistico: modelli culturali introdotti da alcuni materiali didattici per l'insegnamento della lingua italiana, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I. (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. I, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 259-266.
 • KLIMKIEWICZ Anna, Ewolucja formuły incipit włoskiego poematu rycerskiego od XIV do XVI wieku, w: W. K. Pietrzak (red.), Dawne literatury romańskie. Studia i szkice, seria „Folia Litteraria Romanica" nr 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 71-82.
 • KURAŚ Agnieszka, La nouvelle conception de VOIR, PENSER, LIRE, w: M. Świątkowska, B. Sosień (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 179-189.
 • MARCZUK Barbara, Staropolskie wąsy Rosseta. Sarmackie tłumaczenia historii tragicznych, w: W. K. Pietrzak (red.), Dawne literatury romańskie. Studia i szkice, seria „Folia Litteraria Romanica" nr 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 173-188.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, L'antitragedia di Ugolino in Dante e la sua trasformazione in un tragico exemplum in Chaucer, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 423-431.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Topos złotego wieku w literaturze włoskiej: Dante-Tasso-Parini, w: W. K. Pietrzak (red.), Dawne literatury romańskie. Studia i szkice, seria „Folia Litteraria Romanica" nr 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 161-172.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Alcuni aspetti del tragico nella cultura antica e nella «Commedia» di Dante: l'identita nella diversita, w: Identita e diversita nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVIII Congresso dell'A.I.S.L.L.I. (Lovanio, Louvain-la-Neuve, Anversa, Bruxelles, 16-19 luglio 2003), volume secondo: Poesia e narrativa dal Due all'Ottocento, critica, cultura, a cura di M. Bastiaensen, W. Geerts, G. P. Giudicetti, I. Lanslots, C. Maeder, I. Melis, F. Musarra, D. Van den Berghe, B. Van den Bossche, Franco Cesari Editore, Firenze 2006, s. 49-57.
 • MISZALSKA Jadwiga, Le traduzioni dall'italiano e lo sviluppo delle forme narrative polacche tra il Cinquecento e il Settecento, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 221-227.
 • MISZALSKA Jadwiga, Identita e diversita: la traduzione polacca de "L'Amante militare" di Goldoni fatta da Maria Maliszewska (1781), w: Identita e diversita nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVIII Congresso dell'A.I.S.L.L.I. (Lovanio, Louvain-la-Neuve, Anversa, Bruxelles, 16-19 luglio 2003), volume primo: Linguistica, a cura di S. Vanvolsen, M. Caniato, S. Marzo, G. Mavolo, Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 569-576.
 • MISZALSKA Jadwiga, Kontynuacja i ewolucja formuły incipit w siedemnastowiecznej powieści prozą, w: W. K. Pietrzak (red.), Dawne literatury romańskie. Studia i szkice, seria „Folia Litteraria Romanica" nr 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 83-92.
 • PALETA Alicja, Il melodramma metastasiano nella Polonia del re Stanislao Augusto (1764-1795), w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I. (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, t. II, s. 441-448.
 • PALKA Ewa, Verba volant, scripta manent, czyli czym charakteryzuje się przekład ustny, w: J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 241-248.
 • PIECHNIK Iwona, Typologiczne tendencje ablatywno-genetywno-partytywne w wybranych językach Europy, w: „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis", t. 123, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 123-134.
 • PIECHNIK Iwona, Polska apokalipsa w oczach fińskich i węgierskich, w: E. Skibińska (red.), Konwicki i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006, s. 217-230.
 • PIEKARZ Danuta, Motywy biblijne w sztuce wczesnochrześcijańskiej Italii (wybrane zagadnienia), w: T. Jelonek, L. Rotter (red.), Interpretacja i symbolika, Wyd. Naukowe PAT , Kraków 2006, s. 89-95.
 • PIEKARZ Danuta, Fulvio Androzzi – scrittore maestro spirituale dell'Europa del XVI e XVII secolo, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. I, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 449-456.
 • PORAWSKA Joanna, Problemele elaborării noului dicţionar român-polon, w: Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu (red.), Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Editura Alfa, Iaşi 2006, s. 291-296.
 • PORAWSKA Joanna, Studiile de limba română la Universitatea Jagiellonă din Cracovia (1996-2006), w: „Philologica Jassyensia" (Asociaţia Culturală "A.Philippide"), II,1/2006, Iaşi, s. 203-208.
 • PORAWSKA Joanna, In ciuda diferenţei fundamentale dintre o limbă romanică şi una slavă, românii şi polonezii prezintă multe asemănări, datorită apropierii geografice şi contactelor îndelungate între ţările noastre. Dialog cu specialistul în romanistică Joanna Porawska de la Universitatea Jagiellonă, Polonia, wywiad w: „Convorbiri literare" 9 (129), septembrie 2006 (CXL), s. 7-10.
 • PORAWSKA Joanna, Nazwy miesięcy w ludowym kalendarzu rumuńskim jako językowe odzwierciedlenie kultury, w: A. Dąbrowska i A. Nowakowska (red.), Język a Kultura, tom 19 (Czas-Język-Kultura), w: Acta Universitatis Vratislaviensis, n. 2883, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 115-120.
 • PORAWSKA Joanna, Some aspects regarding teaching the Romanian language in Poland, w: Analele ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Ştiintele educaţiei, t. X, Iaşi 2006, s. 247-250.
 • PORAWSKA Joanna, Rumun znaczy chrześcijanin. Elementy pogańskie i chrześcijańskie w nazwach dni tygodnia rumuńskiego kalendarza ludowego, w: A. Dąbrowska i A. Burzyńska-Kamieniecka (red.), Język a Kultura, t. 18 (Wielokulturowość w języku). Acta Universitatis Vratislaviensis, n. 2895, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 189-199.
 • PYTKA Aneta, Morgane ou la féminité funeste dans le cycle du Lancelot-Graal, w: M. Świątkowska, B. Sosień (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 190-201.
 • PYTKA Aneta, Les deux Guenievres ou la féminité séductrice dans le «Lancelot du Lac», w: R. Bochenek-Franczakowa (red.), Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 1, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 85-106.
 • RAPAK Wacław, Une ville allégorique dans «Le dernier mot» de Maurice Blanchot, w: J. Brzozowski (red.), Traduire la ville, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 176-183.
 • RAPAK Wacław, «Apres coup» de Maurice Blanchot – une postface anachronique, w: E. Hoppenot (red.), L'épreuve du temps dans l'ouvre de Maurice Blanchot, Editions Complicités, coll. Compagnie de Maurice Blanchot, Paris 2006, s. 129-153.
 • SAWICKA Anna, Powojenna recepcja literatury katalońskiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie Bibliografii polsko-katalońskiej, w: J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, t. XI, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 95-109.
 • SAWICKA Anna, Literatura hiszpańska, w: Historia literatury światowej, t. VI: Romantyzm, red. T. Skoczek, Wyd. SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa [2006], s. 176-192.
 • SAWICKA Anna, Literatura hiszpańska, w: Historia literatury światowej, t. VII: Pozytywizm. Realizm. Naturalizm, red. T. Skoczek, Wyd. SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa [2006], s. 195-210.
 • SKINDER Przemysław, Locuteur ou Autrui (Destinataire) – Qui est dominant? De quelques controverses suscitées par Mikhail Bakhtine, w: "Synergies Pologne", 3/2006. s. 165-173.
 • SOSIEŃ Barbara, Pour un mythe romantique polonais: le héros solitaire ou la lutte solidaire?, w: Cahiers de l'Echinox – Caietele Echinox, t. 10, Les imaginaires européens, Presses Universitaires de Valenciennes, Cluj Napoca 2006, s. 374-383.
 • SOSNOWSKI Roman, Un dizionario bilingue italiano e polacco per uso scolastico, w: E. Corino, C. Marello, C. Onesti (red.), Proceedings of XII Euralex International Congress, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2006, s. 463-470.
 • SQUILLACE-PIWOWARCZYK Caterina, Italiam scribere exorsi: obraz Włoch w okresie Quattrocento (na podstawie traktatów historiograficznych humanistów włoskich), w: Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 1, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 107-119.
 • SQUILLACE-PIWOWARCZYK Caterina, Napoli Milionaria di Eduardo De Filippo nella traduzione polacca, w: J. Brzozowski (red.), Traduire la ville, Wyd. UJ., Kraków 2006, s. 79-86.
 • STALA Ewa, Wędrówki po Buenos Aires, w: „Curara", nr 8, 2006, s. 39.
 • STALA Ewa, Luis Alberto Spinetta – Libros de la buena memoria, w: "Curara", nr 8, 2006, s. 85.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, La commedia dell'arte in Polonia fra il Cinquecento e il Seicento, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 467-475.
 • ŚLUSARSKA Katarzyna, Kultura kreolska. Poszukiwanie tożsamości Antyli, w: "Curara", nr 7, 2006, s. 21-24.
 • ŚLUSARSKA Katarzyna, La langue de bois: triomphe d'une parole corrompue, w: "Synergies Pologne", 3/2006, s. 151-164.
 • ŚLUSARSKA Katarzyna, Les manifestations du surénonciateur dans les discours de bois, w: M. Świątkowska, B. Sosień (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 97-111.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela, L'interjection: entre deixis et anaphore, w: „Langages" 161/2006 (L'interjection: jeux et enjeux), s. 47-56.
 • TYLUS Piotr, Pellegrin de Remicourt et son livre d'Heures, w: Le livre médiéval et humaniste dans les Collections de l'UQAM. Actes de la premiere Journée d'études sur les livres anciens, suivis du Catalogue de l'exposition "L'Humanisme et les imprimeurs français au XVIe siecle", sous la direction de Brenda Dunn-Lardeau et Johanne Biron (éds), Université du Québec a Montréal, Figura, centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, collection "Figura", n. 15, 2006, s. 161-164.
 • TYLUS Piotr, Quelques nouveaux manuscrits français religieux et didactiques dans la collection ‘berlinoise' a la Bibliotheque Jagellonne, w: Contez me tout. Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts a Herman Braet (coll. "La République des Lettres", n. 28), red. C. Bel, P. Dumont, F. Willaert, ed. Peeters, Louvain-Paris-Dudley MA., 2006, s. 783-795.
 • TYLUS Piotr (et Dominique STUTZMANN), La nécéssaire collaboration internationale pour le catalogage des manuscrits médiévaux français de la Staatsbibliothek zu Berlin, w: Die katalogisierung mittelalterlicher Handsschriften in internationaler Perspektive. Actes du Colloque International, München, 24-26 Okt. 2005, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 235-256.
 • TYLUS Piotr, Fragment d'une compilation de textes religieux et didactiques, w: Świątkowska, B. Sosień (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s.112-132.
 • WICHEREK Marta, El cosmopolitismo urbano y su reflejo en la lengua, w: J. Brzozowski (red.), Traduire la ville, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 124-133.
 • WICHEREK Marta, Los anglicismos como fuente de la polisemia en la lengua espanola, w: M. Swiątkowska, B. Sosień, (red.), Romanica Cracoviensia, t.6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s.133-155.
 • WOŹNIAK Monika, Czy Harry Potter pod inną nazwą nie mniej by pachniał? O tłumaczeniu imion własnych we francuskich, polskich i włoskich przekładach powieści J. K. Rowling, w: „Przekładaniec", 16/2006, s. 171-192.
 • WOŹNIAK Monika, I motivi polacchi nell'opera letteraria e musicale dei fratelli Boito, w: Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., (Cracovia, 26-29 agosto 2004), t. II, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan e S. Widłak (Civilta Italiana. Nuova serie 4), Franco Cesati Editore, Firenze 2006, s. 539-547.
 • WRÓBEL Anna, Il Meridione tra la Morte e il Mistero nelle opere di Gustaw Herling-Grudziński, w: R. Bochenek-Franczakowa (red.), Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 1, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 121-135.
 • ZIOŁO Małgorzata, L'Androgyne ou l'Eve future manquée dans l'ouvre romanesque du XIXe siecle, w: M. Świątkowska, B. Sosień (red.), Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 202-220.

***

 • KOWALSKA Michalina, ZAWADZKI Andrzej (red.), O kondycji literatury najnowszej. Polsko-francuskie spotkania literackie, WUJ, 2006 (publikacja Koła naukowego Romanistów).

IV. Twórczość własna

 • FARRÉ VIDAL Xavier, Inventari de fronteres (poezje), Vic, Emboscall 2006.

V. Opracowania

 • FARRÉ-VIDAL Xavier: C. Miłosz, Travessant fronteres. Antologia poetica 1945-2000 (wstęp, wybór, tłumaczenie), Proa, Barcelona 2006, s. 295.
 • GORECKA-KALITA Joanna, Tristan i Izolda (wstęp, opracowanie), Ossolineum, seria «Biblioteka Narodowa», Wrocław 2006, s. V-CXI.
 • GURGUL Monika, MISZALSKA Jadwiga: Antologia polskich przekładów poezji włoskiej (wybór, wstęp), Colombinum, Kraków 2006, s. 274.
 • SAWICKA Anna: Średniowieczny bestiariusz kataloński na nowo odczytany, w: Anonim, Bestiariusz, (wstęp, opracowanie), Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 5-24.

VI. Redakcje

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 1, Wyd. UJ, Kraków, 2006, s. 147.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Traduire la ville, Wyd. UJ, Kraków 2006, s.183 (s. 7-8: Avis au lecteur).
 • BRZOZOWSKI Jerzy, KONIECZNA-TWARDZIKOWA Jadwiga, FILIPOWICZ-RUDEK Maria, Między oryginałem i przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s.338.
 • SAWICKA Anna, seria katalońska Amb barretina w wyd. Księgarnia Akademicka: 1. Bestiariusz, przeł. Rozalya Sasor, Kraków 2006; 2. Joan Brossa, 62 wiersze, przeł. Marcin Kurek, Kraków 2006.
 • ŚWIĄTKOWSKA Marcela, SOSIEŃ Barbara, Romanica Cracoviensia, t. 6, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 225.
 • WOŹNIAK Monika, A. Di Nola, Tryumf śmierci, Universitas, Kraków 2006, s. 385.

VII. Hasła w encyklopediach i słownikach

 • MARCZUK Barbara, hasło „Małgorzata z Nawarry", w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, red., Wyd. KUL, Lublin 2006, kolumny 110-112.

VIII. Recenzje

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: D'une gaîté ingénieuse. «L'Histoire de Gil Blas», roman de Lesage. Études réunies par B. Didier et J.-P. Sermain, La République des Lettres, 18, Peters, Louvain-Paris-Dudley, Ma., 2004, s. 326, w: "Studi francesi" (Torino), 148/2006.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Youmna Charara, Roman politique. Approche sérielle et intertextuelle du roman des Lumieres, Honoré Champion, série «Moralia», 12, Paris 2004, s. 506, w: "Studi Francesi", 148/2006.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Françoise de Graffigny, femme de lettres. Écriture et réception. Études présentées par Jonathan Mallinson, SVEC, 2004: 12, Voltaire Foundatian, Oxford 2004, s. 419, w: "Studi francesi", 149/2006.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: George Sand. Écritures et représentations. Textes réunis par É. Bordas, Eurédit, 2004, s. 348, w: "Les Amis de George Sand", 28/2006.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: A. E. McCall-Saint-Saëns (ed.), George Sand et l'Empire des lettres, Presses Universitaires du Nouveau Monde, New Orleans 2004, s. 311, w: ibidem.
 • FILIPOWICZ-RUDEK Maria: G. Matuszek (red.), Po(st)mosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Tom poświęcony pamięci Henryka Bereski, pod red. Gabrieli Matuszek, Księgarnia Akademicka, Kraków 206, s. 461, w: J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek, w: Między oryginałem i przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s.312-315 (Most berliński. O przekładach, mostach i postmostach).
 • MARDUŁA Agnieszka: M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej – próba typologii, w: „Polonica" XXVI-XXVII/2006, Wyd. Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków, 2006, s. 329-332.
 • SAWICKA Anna: C, Miłosz, Travessant fronteres. Antologia poetica 1945-2000, Proa, Barcelona 2006, s. 295. Traducció del polones i introducció de X. Farré, w: M. Głowicka, E. Kulak (red.), Estudios Hispánicos, t. XIV, Wrocław 2006. s. 223-225.
 • SAWICKA Anna: Judycka, Raimundus Phantasticus. Życie i twórczość Rajmunda Lulla, "Studia Lulliana", XLV-XLVI, nr 101, 2005-2006, s. 169-170.

IX. Recenzje:

A. Książek

 • BILIŃSKA Magdalena (wraz z Alicją PALETĄ), z jęz. włoskiego na polski: R. Manselli, Święty Franciszek z Asyżu (tyt. oryg.: San Francesco d'Assisi), wyd. OO. Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 2006, s. 463.
 • CHROBAK Marzena, z jęz. hiszpańskiego na polski: Pedro Almódovar, Volver (tyt. oryg.: Volver), Znak, Kraków 2006, s. 223.
 • FARRÉ VIDAL Xavier, z jęz. polskiego na kataloński: Czesław Miłosz, Travessant fronteres. Antologia poetica 1945-2000 (wybór z różnych książek), Proa, Barcelona 2006, s. 295.
 • FARRÉ VIDAL Xavier, z jęz. katalońskiego na hiszpański: Miquel Barceló/Adam Zagajewski, Cerámicas/Ceramics. Poemas y un ensayo de Adam Zagajewski (tyt. oryg.: Pod wodą. Katalog wystawy), Galaxia Gutenberg, Barcelona 2006, s. 88.
 • FARRÉ VIDAL Xavier, z jęz. słoweńskiego na kataloński: Aleš Debeljak, La ciutat i el nen , Edicions La Guineu, Collbató 2006, s. 86.
 • GORECKA-KALITA Joanna, z jęz. francuskiego na polski: Tristan i Izolda (Béroul, Le Roman de Tristan, Thomas, Le Roman de Tristan, Marie de France, Chievrefoil; Folie Tristan d'Oxford; Folie Tristan deBerne), Ossolineum, Wrocław, s. 233.
 • PALETA Alicja, z jęz. włoskiego na polski: G. Benigni, Ochroniarze Papieża (tyt. oryg.: Gli angeli custodi del Papa), Dom wydawniczy Rafael, Kraków 2006, s. 312.
 • PALETA Alicja (wraz z Magdaleną BILIŃSKĄ), z jęz. włoskiego na polski: R. Manselli, Święty Franciszek z Asyżu (tyt. oryg.: San Francesco d'Assisi), wyd. OO. Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 2006, s. 463.
 • PIEKARZ Danuta, z jęz. włoskiego na polski: Aleksandro Pronzato, Moje powołanie nomady. Autobiografia (tyt. oryg.: Se mai arrivero), wyd. Salwator, Kraków 2006, s. 444.
 • PIEKARZ Danuta, z jęz. włoskiego na polski: Raniero Cantalamessa, Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie (zapis serii konferencji), wyd. Salwator, Kraków 2006, s. 119.
 • PIEKARZ Danuta, z jęz. włoskiego na polski: Amedeo Cencini, Słowo Boże i formacja (zapis serii konferencji), wyd. Salwator, Kraków 2006, s. 83.
 • SAWICKA Anna, z jęz. katalońskiego na polski: Albert Sánchez Pinol, Chłodny dotyk (tyt. oryg.: La pele freda), Noir sur Blanc, Warszawa 2006, s. 189.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, z jęz. włoskiego na polski: G. Vattimo, Koniec nowoczesności (tyt. oryg.: La fine della modernita), Universitas, Kraków 2006, s. 177.
 • WOŹNIAK Monika, z jęz. polskiego na włoski: K. Makuszyński, Le avventure del capretto-scemetto (Przygody Koziołka Matołka), La Nuova Frontiera, Roma 2006, s.50.
 • WOŹNIAK Monika, z jęz. włoskiego na polski: Tak ukochana (tyt. oryg.: Lei, cosi amata). W.A.B., Warszawa 2006, s. 582.

B. Artykułów, esejów i krótkich utworów literatury pięknej w antologiach

 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, z jęz. włoskiego na polski: Pietro Metastasio, Męka Jezusa Chrystusa Pana Naszego (tyt. oryg.: La passione di Gesu Cristo Signor Nostro, w: Program III Festiwalu „Misteria Paschalia", Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2006, s. 6-13.
 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, z jęz. włoskiego na polski: Francesco De Majo, Jezus pod ciężarem krzyża (tyt. oryg.: Gesu sotto il peso della croce), w: Program III Festiwalu „Misteria Paschalia", Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2006, s. 20-23.
 • FARRÉ VIDAL Xavier (z Joanną Bielak), z jęz. polskiego na hiszpański: M. Sugiera, Mundos escenicas en alquiler (tyt. oryg.: Sceniczne światy do wynajęcia), w: Anna Burzyńska, Hombres al borde de un ataque de nervios / La mayoría de suicidos pasa en domingo (tyt. oryg.: Mężczyźni na skraju załamania nerwowego / Większość samobójstw zdarza się w niedzielę), w: Ade de teatro, wydawnictwo, Madrid 2006.
 • SOSNOWSKI Roman, z jęz. włoskiego na polski: Alfonso Nola, Opłakiwanie (tyt. oryg.: Lamentazione), w: idem, Tryumf śmierci (tyt. oryg.: La morte trionfata. Antropologia del lutto), Universitas, Kraków 2006, s. 89-145.
 • STALA Ewa, z jęz. hiszpańskiego na polski: N. Gorin, Mój własny portret, fragment, w: „Curara", 7/2006, s. 64.
 • SURMA-GAWŁOWSKA Monika, z jęz. włoskiego na polski: A. M. Nola, Tryumf śmierci (tyt. oryg.: La morte trionfata. Antropologia del lutto), Universitas, Kraków 2006, s. 186-210 (Żałoba, odwrócenie porządku, chaos) i s. 211-242 (Zabawa, chleb i seks).
 • WOŹNIAK Monika, z jęz. włoskiego na polski: A. M. Nola, Tryumf śmierci (tyt. oryg.: La morte trionfata. Antropologia del lutto), Universitas, Kraków 2006, s. 9-67.