Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2005

Niccolo Machiavelli

Książę
Tłumaczenie i wstęp do przekładu
Anna Klimkiewicz

Wydawnictwo Zielona Sowa
Kraków 2005

Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop

Historia literatury francuskiej

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005

Roman Sosnowski

ORIGINI DELLA LINGUADELL'ECONOMIA IN ITALIA
Dal XIII al XVI secolo

FrancoAngeli
Mediolan 2005

Monika Gurgul, Jadwiga Miszalska

ANTOLOGIA POLSKICH PRZEKŁADÓW POEZJI WŁOSKIEJ

COLLEGIUM COLUMBINUM
Kraków 2005
ISBN: 83-89973-14-6

Maria Maślanka-Soro

Tragizm w komedii Dantego

UNIVERSITAS
Kraków 2005
ISBN: 83-242-0458-X

Anna Bochnakowa

Le bon français de la fin du XXe siecle Chroniques du "Figaro" 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2005
ISBN: 83-233-2046-2

Maria Malinowska

II ruolo degli schemi iconici (parte-tutto, percorso, punto iniziale, contenitore, supporto e contiguita) nella semantica preposizionale in italiano

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2005
ISBN: 83-233-1995-2

Wacław Rapak

"Apres coup" précédé par ,,Le ressassement éternel de Maurice Blanchot: une lecture

UNIVERSITAS
Kraków 2005
ISBN: 83-242-0425-3

I. Monografie

 • BOCHNAKOWA Anna, Le bon français de la fin du XXe siècle. Chroniques du « Figaro », 1996-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 158.
 • CALAFORRA Guillem, Ideas on Ideas: Catalan Essays & Criticism., Institut Ramon Llull, Barcelona, ss. 47
 • FARRÉ-VIDAL Xavier, Retorns de l'Est, Editorial Arola, Tarragona 2005, ss. 112.
 • ŁUKASZYK Ewa, Pokusa pustyni. Nomadyzm jako wyjście z kryzysu współczesności w pisarstwie José Saramago, Universitas, Kraków 2005, ss. 360.
 • MALINOWSKA Maria, Il ruolo degli schemi iconici (parte-tutto, percorso, punto iniziale, contenitore, supporto e contiguità) nella semantica preposizionale in italiano, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 208.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Tragizm w Komedii Dantego, Universitas, Kraków 2005, ss. 383.
 • RAPAK Wacław, « Après coup » précédé par « Le ressassement éternel » de Maurice Blanchot : une lecture, Universitas, Kraków 2005, ss. 288.
   

II. Artykuły w czasopismach, dziełach zbiorowych, rozdziały prac zbiorowych

 • ANDRUSZKO Ewa, Dadaizm i nadrealizm. In: Historia literatury światowej, Wyd. Pinnex, Kraków 2005, t. 7, s. 61-80.
 • ANDRUSZKO Ewa, Poezja francuska XX wieku. In: ibidem, t. 8, s. 61-110.
 • ANDRUSZKO Ewa, Nouveau Roman – francuska nowa powieść. In: ibidem, t. 9, s. 125-142.
 • ANDRUSZKO Ewa, Milczenie w teatrze. In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 193-208
 • BARTKOWIAK-LERCH Magdalena, Il vecchio Andersson sta morendo, la vita va avanti. La narrazione come immagine iconica del processo di morire. In : Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 96-102.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, Pisarze świadkami rewolucji (Restif de la Bretonne, Mercier, Sénac de Meilhan). In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 23-41
 • BOCHNAKOWA Anna, L'anglais chat et les langues romanes. In: Studia Etymologica Cracoviensia, 10, 2005, s. 49-52.
 • BOCHNAKOWA Anna, Aspect linguistique du « politiquement correct » en français contemporain. In : Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours, red. K. Bogacki et A. Dutka-Mańkowska, Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 43-50.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Transgresja unicestwiona. „Pornografie" Gombrowicza i Kolskiego. In: Orbis Linguarum, vol. 28, Wrocław 2005, s. 65-69.
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Baudelaire en Pologne 2000. In: La modernité, mode d'emploi, éd. S. Jouanny, Université Paris XII, 2005, s. 66-73 (opublikowana wersja CD-rom).
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Polskie przeklady poezji Victora Hugo w świetle teorii polisystemów. In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 71-85
 • BRZOZOWSKI Jerzy, Solidariedade, 25 anos depois?. In: Projeções, revista de estudos polono-brasileiros, nr 13/2005, s. 82-87 .
 • CALAFORRA Guillem, Introducció. In: Miłosz Czesław, La ment captiva, Universitat de València, Walencja 2005, s. 9-29.
 • CALAFORRA Guillem, Introducció. In: Weber Max, La ciència i la politica, Universitat de València, Walencja 2005, s. 7-16.
 • CALAFORRA Guillem, Propostes i despropòsits: aspectes del gonellisme. In: Els Marges, 77, 2005, s. 51-73.
 • CALAFORRA Guillem, Fuster contra Fuster (i la literatura alemanya). In: Joan Fuster, viciós de la lectura. Il Jornada "Joan Fuster", red. Ferran Carbó, Publicacions de la Universitat de València, Walencja 2005, s. 51-80.
 • CEDRO Marta, La paraula sota estricta vigilància. El silenci en els primers contes de Carme Riera. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 103-113.
 • CHROBAK Marzena, Literatura francuska. In: Historia literatury światowej. Tom V: Oświecenie, red. T. Skoczek, Wyd. SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2005, s. 223-241.
 • CHROBAK Marzena, DRZEWICKA Anna, Literatura francuska. In: Encyklopedia literatury światowej, red. J. Maślanka, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 95-110
 • DYBEŁ Katarzyna, Średniowiecze. In: Historia literatury francuskiej, red. K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, PWN, Warszawa 2005, s. 15-124.
 • EMINOWICZ-JAŚKOWSKA Teresa, Literatura hiszpańska. In: Historia literatury światowej. Tom IV: Barok, red. T. Skoczek, Wyd. SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2005, s. 183-200.
 • FARRÉ-VIDAL Xavier, Notas sobre poesía polaca contemporánea. In: Serta, nr 8, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt (2004-2005), s. 97-138.
 • FARRÉ-VIDAL Xavier, La poesia catalana contemporània. Un breu itinerari a la recerca d'una tradició. In: Verba Hispánica, XIII (2005), Uniwersytet w Lublanie, Słowenia. s. 87-97.
 • FARRÉ-VIDAL Xavier, Lastnemu jeziku nasproti. In: Delo, Lublana, Słowenia, 20 kwietnia 2005, s.11.
 • GAVRIL-ANTONESEI Gabriela, Le témoin et l'esthète. Notes sur les journaux de Mihail Sebastian et de Mircea Eliade. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 17-24.
 • GORNIKIEWICZ Joanna, Le « dit » et le « non-dit » des termes techniques sur l'exemple du terme polonais wygaszacz ekranu et ses équivalents français – perspective cognitive. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 17-24.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Qui est-ce qui l'a dit? Le dialogisme montré et le dialogisme masqué dans l'énonciation discursive. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 25-35.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Le genre auctorial et le sens du discours. Un exemple: méditation. In: Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours, red. K. Bogacki i A. Dutka-Mańkowska, Wyd. UW, Warszawa, 2005, s. 119-131.
 • GRZMIL-TYLUTKI Halina, Le discours religieux dans le monde contemporain. L'amour comme réponse à l'agression. In: Synergies Pologne, nr 2, wyd. Gerflint, Le Buisson-Chevalier 2005, s. 48-58
 • GURGUL Monika, Tra il detto e il non detto nella messinscena sperimentale. Il colore nella riflessione pittorica e teatrale di Arnaldo Ginna. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 138-146.
 • JURCZAK Kazimierz, « Cu gândiri şi imagini ». Sensuri filozofico-politice în creaţia literară eminesciană. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 63-72.
 • JURCZAK Kazimierz, Militants d'élite, aristocrates d'esprit, autorités morales. Les écrivains polonais et roumains du XIXe siècle face aux défis sociaux de l'époque. In: Transylvanian Review, t. XIV, nr 4/2005, s. 7-19
 • JURCZAK Kazimierz, Mircea Eliade jako publicysta zaangażowany. Spory ideowe w Rumunii lat trzydziestych XX wieku. In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 147-165
 • JURCZAK Kazimierz, Polacy w Kaczyce na tle osadnictwa polskiego na Bukowinie. In: Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, t. XXIV, 2005, s. 281-290
 • KAŹMIERCZAK Iwona, Rola tekstu literackiego w nauczaniu języka włoskiego. In: Neofilolog, 27, 2005, s. 84-88.
 • KLIMKIEWICZ Anna, Ricezioni iconologiche del Petrarca nell'iconologia cinquecentesca. In: Petrarca nella Mitteleuropa, red. Pavol Koprda, Univerzita Konstantina Filosofa, Nitra 2005, s. 33-46.
 • KLIMKIEWICZ Anna, Il paesaggio petrarchesco tra la stilizzazione e moralizzazione. In: Petrarka a jedność kultury europejskiej – Petrarca e l'unità della cultura europea, red. M. Febbo i P. Salwa, Semper, Warszawa 2005, s. 199-208.
 • KOTULA Krzysztof, Narcisse et l'amant ou le non-dit chez Guillaume de Lorris. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 73-80.
 • ŁUKASZYK Ewa, Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas: transgresja i poznanie. In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 105-121
 • ŁUKASZYK Ewa, Fernando Pessoa jako "nacjonalista mistyczny". Wizje narodowej tożsamości i historii w twórczości orto- i heteronimicznej. In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 123-146
 • ŁUKASZYK Ewa, Hegemonia discursiva ou saudade do Outro ? Os silêncios angolanos em Yaka, de Pepetela. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 127-137.
 • ŁUKASZYK Ewa, Terytorium a świat. Miejsce przestrzeni narodowej w porządku globalnym (na przykładzie portugalskim). In: Przestrzeń w języku i kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, red. Jan Adamowski, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 219-225.
 • ŁUKASZYK Ewa, Literatura portugalska. In: Encyklopedia literatury światowej, red. J. Maślanka, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 213-217.
 • ŁUKASZYK Ewa, Sebastianizm. W oczekiwaniu na idealnego władcę, który przypłynie z zaklętej wyspy. In: Studia iberystyczne, nr 4, 2005, s. 33-48.
 • ŁUKASZYK Ewa, Portugalczyk – człowiek dnia wczorajszego? . In: Studia iberystyczne, nr 4, 2005, s. 101-114.
 • ŁUKASZYK Ewa, Maria Ondina Braga: o krok od Chin, o krok od przepaści. In: Studia iberystyczne, nr 4, 2005, s. 133-138.
 • ŁUKASZYK Ewa, Risoleta Pinto Pedro i jej anioły w labiryncie. In: Studia iberystyczne, nr 4, 2005, s. 139-142.
 • MALINOWSKA Maria, Sull'implicito nella rappresentazione linguistica di alcune configurazioni spaziali in italiano. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 36-44.
 • MALINOWSKA Maria, Path schema in verbs of motion in Italian. In: De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner, C. Klaus, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 261-266.
 • MARCZUK Barbara, Renesans. In: Historia literatury francuskiej, red. K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, PWN, Warszawa 2005, s. 125-178
 • MARCZUK Barbara, Literatura Baroku. In: Historia literatury francuskiej, red. K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, PWN, Warszawa 2005, s. 197-220.
 • MARCZUK Barbara, Melancholia erotyczna w zwierciadle renesansowej medycyny i literatury francuskiej. In: Alma Mater, 73, 2005, s. 29-32.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Sofokles i jego twórczość dramatyczna. In: Literatura Grecji starożytnej, t. I, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 725-69.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Literatura włoska. In: Encyklopedia literatury światowej, red. J. Maślanka, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 268-285
 • MAŚLANKA-SORO Maria, Król Edyp czyli tragedia ironiczna, In: Lodołamacz, IX.2005, nr 8, s. 10.
 • MISZALSKA Jadwiga, Il sonetto 138 di Petrarca nel barocco polacco: tra letteratura e ideologia. In: Petrarca a jedność kultury europejskiej – Petrarca e l'unità della cultura europea, red. M. Febbo i P. Salwa, Semper, Warszawa 2005, s. 445-453.
 • MISZALSKA Jadwiga, Przekłady i odbiór w Polsce Giovan Francesca Loredana. In: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, Anta, Warszawa 2005, s. 179-92.
 • MOC Anna, Primo Levi in Polonia. In: Diffusione e conoscenza di Primo Levi nei paesi europei, a cura di Giovanni Tesio, Università di Torino, Torino 2005, s. 140-148.
 • PIEKARZ Danuta, Teologiczne znaczenie przestrzeni w Nowym Testamencie. In: Przestrzeń w języku i w kulturze, red. J. Adamski, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 255-261.
 • RAPAK Wacław, Langage – écriture – monologue intérieur, « cette unité liquide » et « flux ininterrompu et incessant de la parole non parlante ». In: In aqua scribis. Le thème de l'eau dans la littérature, études réunies et préfacées par M. P. Mrozowicki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 335-342.
 • RAPAK Wacław, Autour de la notion de « modernité » dans son acception baudelairienne. In: La modernité, mode d'emploi, éd. S. Jouanny, Université Paris XII, 2005, s. 1-7 (opublikowane na CD).
 • RAPAK Wacław, La littérature, la littérarité et le littéraire II (entre „Qu'est-ce que la littérature?" essentialiste et „Quand est-ce de la littérature?" conditionaliste). In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 114-126.
 • RAPAK Wacław, Le non-dit. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 9-13.
 • RZEPKA Anna, Uniwersytet w Coimbrze – historia, tradycja. współczesność. In : Studia iberystyczne, nr 4, 2005, s. 115-118.
 • SAWICKA Anna, Narrativa y teatro. Narcís Oller. Àngel Guimerà". In: Literaturas hispánicas no castellanas. Literatura catalana, red. J.M. Ribera, Liceus, Madrid 2005, s. 1-22.
 • SAWICKA Anna, Literatura hiszpańska. In: Historia literatury światowej, t. V: Oświecenie, red. T. Skoczek, Wyd. SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2005, s. 187-205.
 • SAWICKA Anna, Què és el silenci? Silenci, drama d'Adrià Gual (1898). In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, 2005, s. 114-126.
 • SOSIEŃ Barbara, Antyteza czy inwersja? Wyobraźnia przestrzenna w poemacie Victora Hugo Dieu. In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 43-60
 • SOSNOWSKI Roman, Il dizionario italiano-polacco di Erazm Rykaczewski. Alcuni cenni sulla presenza dell'italiano in Polonia nel XIX secolo. In: Revista de italianística, n. IX, São Paulo 2005, s. 173-183.
 • SOSNOWSKI Roman, Włoski język ekonomii – problemy lokalne i uniwersalne. In: Język trzeciego tysiąclecia III, tom 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, Kraków, Tertium 2005, s. 79-88.
 • SOSNOWSKI Roman, Charakterystyka językowa dawnych włoskich dokumentów bankowo-kupieckich. In: Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, red. R. Bochenek-Franczakowa i O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 7-22.
 • SQUILLACE-PIWOWARCZYK Caterina, Petrarca e lo sviluppo della storiografia umanistica. In: Petrarca a jedność kultury europejskiej – Petrarca e l'unità della cultura europea, red. M. Febbo i P. Salwa, Semper, Warszawa 2005, s. 263-270
 • STALA Ewa, Wędrówki po Buenos-Aires – Barrio de Flore. In: Curara, nr 6, 2005, s. 19.
 • ŚWIATKOWSKA Marcela, Oh là, là ! ou le monde reconstruit par les petits mots sans importance. In: Neophilologica, vol. 17, Etudes Semantico-syntaxiques des Langues Romanes, red. W. Banyś, Katowice 2005, s. 77-83.
 • TYLUS Piotr, The Jagiellonian Library's Collection of French Manuscripts. In: Polish Libraries Today, vol. 6, National Library Warsaw 2005, s. 24-29.
 • WĄSIATYCZ Anna, Criteria for Adaptation of New Lexical Elements within the Roman Language with Reference to the Exemple of Anglo-American borrowings. In: Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 204-210.
 • WIDŁAK Stanisław, Dalla parlata locale al linguaggio della città. In: Atti del Convegno Internazionale di Studio „Dialetti in città", a cura di Gianna Marcato, Padova 2005, s. 153-162.
 • WOŹNIAK Monika, Sycylijska podróż Vincenza Consola. In: Literatura na świecie, nr 3-4, 2005, s. 148-155.
 • WOŹNIAK Monika, Demoniczny kod Leonarda da Vinci. In: Dekada Literacka, nr 1, 2005, s. 72-78.
 • WOŹNIAK Monika, Hospody pomyłuj, czyli o tłumaczeniu nazw własnych we włoskich przekładach utworów Henryka Sienkiewicza, In: Przekładaniec, nr 15, 2005, s. 127-33.

III. Opracowania (wstęp, przypisy)

 • KLIMKIEWICZ Anna: Niccolò Machiavelli, Książę, tłum. A. Klimkiewicz, Zielona Sowa, Kraków, 2005, 108, s.

IV. Redakcje

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina, DOBIJANKA-WITCZAKOWA Olga, Prace Komisji Neofilologicznej, t. V, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, 210 s.
 • DYBEŁ Katarzyna, MARCZUK Barbara, PROKOP Jan, Historia literatury francuskiej, PWN, Warszawa 2005, 460 s.
 • EMINOWICZ-JAŚKOWSKA Teresa, ŁUKASZYK Ewa, Studia Iberystyczne, t. 4, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 • RAPAK Wacław, ŚWIĄTKOWSKA Marcela, Romanica Cracoviensia, t. 5, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • SOSNOWSKI Roman, Danilo Rosso i Barbara Sosnowska, L'italiano per tutti. Włoskie rozmówki i nie tylko, Kraków, Femis 2005 (II wyd. poprawione), 222 ss.
 • SOSNOWSKI Roman i Barbara Sosnowska, Kieszonkowy słownik włosko-polski, polsko-włoski, Kraków, Zielona Sowa 2005, 640 ss.
 • SOSNOWSKI Roman i Barbara Sosnowska, Rozmówki włoskie, Kraków, Zielona Sowa 2005, 232 ss.
 • WOŹNIAK Monika, Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji włoskiej, Collegium Colombinum, Kraków 2005, 206 s.

V. Hasła w encyklopediach i słownikach

 • CHROBAK Marzena, 99 haseł dot. utworów literatury francuskiej. In: Encyklopedia literatury światowej, red. J. Maślanka, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005
 • ŁUKASZYK Ewa, 3 hasła dot. utworów literatury portugalskiej. In: ibidem.
 • MAŚLANKA-SORO Maria, 14 haseł dot. utworów z literatury włoskiej od XIII do XVIII wieku. In: ibidem.
 • MOC Anna, 30 haseł dot. utworów z literatury włopskiej XIX i XX wieku. In: ibidem.

VI. Recenzje

 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina: Lucia Omacini, Le Roman épistolaire français au tournant des Lumières, Honoré Champion, « Les Dix-huitièmes siècles », 82, Paris 2003. – In : Studi Francesi, 145/2005, Torino.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : Centre(s) et périphérie(s). Les Lumières de Belfast à Beijing. Centre(s) and margins. Enlightenment from Belfast to Beijing, Edité par/Edited by Marie-Christine Skuncke, Avec la collaboration de/With the collaboration of Birgitta Berglund-Nilsson et/and Byron R. Wells, Honoré Champion, Etudes Internationales sur le dix-huitième siècle/International Eighteenth-Century Studies, 8, Paris, 2003. – In : Studi Francesi, 145/2005, p. 230, Torino.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : Marmontel. Une rhétorique de l'apaisement. Études réunies et présentées par Jacques Wagner, Éditions Peeters, Louvain-Paris 2003. – In : Studi Francesi, 145/2005, p. 228, Torino.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : Liberté : Héritage du passé ou idée des Lumières ? Edité par Anna Grześkowiak-Krwawicz et Izabella Zatorska, Collegium Columbinum, Kraków-Warszawa, 2003. – In : Studi Francesi 146/2005, Torino.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : Le Recueil, Fééries. Etudes sur le conte merveilleux XVIIe –XIXe siècle, Numéro 1, MR Lire, n° 5611, Ellug, Université Stendhal-Grenoble 3, 2003. – In : Studi Francesi, 146/2005, p. 222, Torino.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : Michel Marty, Voyageurs français en Pologne durant la seconde moitié du XVIIIe siècle durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ecriture, Lumières et altérité, Honoré Champion, Collection « Les Dix-Huitièmes siècles », 80, Paris, 2004. – In : Studi Francesi, 147/2005, p. 375, Torino.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : Voltairomania. L'avocat Jean-Henri Marchand face à Voltaire. Textes réunis et présentés par Anne-Sophie Barrovecchio, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Collection « Lire le Dix-Huitième siècle », 2004. – In : Studi Francesi, 147/2005, p. 190, Torino.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : George Sand et ses personnages, 1804-2004 sous la direction de Dominique Laporte et David A. Powell, « Études Littéraires », volume 35, Nos 2-3, été-automne 2003. – In : Les Amis de George Sand, nr 27/2005, Paris.
 • BOCHENEK-FRANCZAKOWA Regina : George Sand, « Le génie narratif », « Littérature », no 134, juin 2004. – In : Les Amis de George Sand, nr 27/2005 Paris.
 • CALAFORRA Guillem: Nietzsche en quatre dimensions [recenzja książki: red. A. Morillas, Nietzsche: L'Anticrist, Barcelona, Edicions de l'Índex, 2004]. – In: Caràcters, 30, 2005, València, s. 36-37.
 • ŁUKASZYK Ewa: Hybris i wpływ. Problemy podmiotowości romantycznej [recenzja książki: A. Bielik-Robson, Duch powierzchni). – In: Przegląd Humanistyczny, nr 6 (393) / 2005, s. 135-139.
 • MARCZUK Barbara: Guillaume Tardif, Les Facecies de Pogge, wyd. kryt. Fr. Duval, Droz,Génève 2005. – In: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 67 (2005), s. 531-32.
 • PIECHNIK Iwona: Le verbe en action. Grammaire contrastive des temps verbaux (français, allemand, anglais, espagnol), red. Marie Hèléne Pérennec, ELLUG, Grenoble 2002, 156 s. – In: Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur 115/1, 2005, s. 85-88.

VII. Przekłady:

A. Książek

 • CALAFORRA Guillem, z j. niemieckiego na kataloński: Max Weber, La ciència i la politica (tyt. oryg. Wissenschaft als Beruf. Politik als Beruf), Publicacions de la Universitat de València, Walencja 2005.
 • CALAFORRA Guillem, z j. polskiego na kataloński: Czesław Miłosz, Zniewolony umysł (tyt. oryg. La ment captiva), Universitat de València, Walencja 2005.
 • CHROBAK Marzena, z j. angielskiego na polski: Jasper Fforde, Porwanie Jane E. (tyt.oryg. The Eyre Affair), Znak, Kraków 2005
 • CHROBAK Marzena, z j. angielskiego na polski: Jasper Fforde, Skok w dobrą książkę (tyt.oryg. Lost in a good book), Znak, Kraków 2005
 • CHROBAK Marzena, z j. hiszpańskiego na polski: Ena Lucía Portela, Sto butelek na ścianie (tyt.oryg. Cien botellas en una pared), W.A.B., Warszawa 2005
 • FARRÉ-VIDAL Xavier: tłumaczenie na j. kataloński i adaptacja Braci Karamazow, F. Dostojevskiego, według Krystiana Lupy, Teatre Lliure, Festival Grec, Barcelona 2005.
 • FARRÉ-VIDAL Xavier, z j. polskiego na hiszpański: tom wierszy Adama Zagajewskiego Deseo (tyt. oryg. Pragnienie), ed. Acantilado, Barcelona 2005.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna, PIECHNIK Iwona, z j. francuskiego na polski: Pierre Ballester, David Walsh, Tajemnice L.A. Co ukrywa Lance Armstrong? (tyt. oryg. L.A. Confidentiel. Les secrets de Lance Armstrong), Mireki, Kraków 2005, 327 s.
 • GÓRNIKIEWICZ Joanna, PIECHNIK Iwona, z j. francuskiego na polski: Lolita Pile, Bubble Gum (tyt. oryg. Bubble Gum), Mireki, Kraków 2005, 250 s.
 • GURGUL Monika, z j. włoskiego na polski: Enzo Bianchi, Zapomniany smak ewangelii (oryg. tytuł: Altrimenti), Espe, Kraków 2005.
 • KLIMKIEWICZ Anna, z j. włoskiego na polski: Niccolò Machiavelli, Książę (tyt. oryg. Il Principe), Zielona Sowa, Kraków, 2005, 108 s.
 • PIEKARZ Danuta, z j. włoskiego na polski: Amedeo Cencini, Proces formacji ciąglej. Wskazówki dla każdego, Salwator, Krakow 2005, 169 s.
 • PIEKARZ Danuta, z j. włoskiego na polski: Bruna Costacurta, Obietnica życia w Księdze Rodzaju, Salwator, Kraków 2005, 137 s.
 • SOSNOWSKI Roman, z j. włoskiego na polski: Pierluigi Collina, Moje zasady gry (tyt. oryg. Le mie regole del gioco), Mireki, Kraków 2005, 177 s.
 • WICHEREK Marta, z j. polskiego na hiszpański: Cracovia, guía ilustrada (tyt. oryg. Kraków, przewodnik ilustrowany), Kier, Kraków 2005.
 • WOŹNIAK Monika: D. Comastri Montanari, Zbrodnia u wrót Hadesu (tyt. oryg. Cave canem), Femis, Kraków 2005, 220 s.

B. Artykułów, esejów i krótkich utworów literatury pięknej w antologiach

 • FARRÉ-VIDAL Xavier (wraz z Josep-Antoni Ysernem), z j. polskiego na hiszpański: tłumaczenie artykułu Piotra Śliwińskiego "Invitación a la poesía polaca contemporánea" (tyt oryg. "Lingwistyczna realistka"). In: Serta, 8 (2004-2005), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, s. 139-163.
 • FARRÉ-VIDAL Xavier (wraz z Josep-Antoni Ysernem), z j. polskiego na hiszpański: tłumaczenie wierszy Jerzego Ficowskiego, Bronisława Maja i Edwarda Pasewicza. In: Serta, 8 (2004-2005), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, s. 169-207.
 • ŁUKASZYK Ewa, tłumaczenia wierszy z j. portugalskiego na polski: "Głosy poezji portugalskiej – António Ramos Rosa – Eugénio de Andrade – Nuno Júdice – Sophia de Mello Breyner Andresen". In: Studia iberystyczne, nr 4, 2005, s. 121-132.
 • MISZALSKA Jadwiga, z j. włoskiego na polski: 8 tekstów poetyckich w antologii: Przed Petrarką, red. Monika Woźniak, Columbinum, Kraków 2005.
 • WICHEREK Marta, z j. hiszpańskiego na polski: Sophia de Mello Brenner Andresen, „Człowiek". In: Studia iberystyczne, 4, 2005, s. 128-31.
 • WOŹNIAK Monika, z j. polskiego na włoski: D. Odija, "Salvare la fattoria". In: Elsewhere, scritture giovani, Festivaletteratura, Manova 2005, s. 49-56.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego na polski: Vincenzo Consolo, "Retabulum" (fragmenty). In: Literatura na świecie, nr 3-4, 2005, s. 117-147.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego na polski: S. Benni, "Filozofia i komizm". In: Literatura na świecie, nr 3-4, 2005, s. 367-372.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego na polski: M.Ciccarini, "XVII-wieczne dialogi eurystyczne". In: Pamiętnik Literacki, z. 2, 2005, s. 143-154.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego na polski: L. Marinelli, "Polonocentryzm w historii literatury". In: Teksty drugie, nr1/2, 2005, s. 198-214.
 • WOŹNIAK Monika, z j. włoskiego na polski: 34 teksty poetyckie w antologii: Przed Petrarką, red. M. Woźniak, Columbinum, Kraków 2005.