Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2004

Katarzyna Dybeł

ETRE HEUREUX AU MOYEN ÂGE - D'APRES LE ROMAN ARTHURIEN EN PROSE DU XIII SIECLE

PEETERS
Louvain/Paris/Dudley, MA 2004
ISBN: 2-87723-799-0

Jadwiga Miszalska

"Kolloander wierny" i "Piękna Danea" 
Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej


UNIVERSITAS
Kraków 2004
ISBN: 83-242-0336-2

Ewa Palka

Guia de pecadores

Księgarnia Akademicka
Kraków 2004
ISBN: 83-7188-642-X

I. Monografie

 • Dybeł Katarzyna: Etre heureux au Moyen Age. D'après le roman arthurien en prose du XIIIe s., Louvain/Paris/Dudley, MA, Peeters, 2004, 300 str.
 • Sosień Barbara: L'homme romantique et l'espace: sous le signe d'Icare (Gautier et Nerval), Księgarnia Akademicka, Kraków, 2004, 363 str.

II. Artykuły w czasopismach, dziełach zbiorowych, rozdziały prac zbiorowych

 • Bartkowiak-Lerch Magdalena: Szlachetność – cnota główna. Refleksja na podstawie Il Convivio Dantego Alighieri [w:] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 35-40
 • Bochenek-Franczakowa Regina: La réticence dans le récit de la Révolution [in :] Traduire l'émotion, Etudes réunies par Jan Herman, Nathalie Kremer et Marcela Swiatkowska , « Les Cahiers des paralittératures », 8, 2004, Editions du Céfal, Liège, p. 137-143.
 • Bochnakowa Anna: Description grammaticale dans un dictionnaire trilingue du XVIIIesiècle, in : Revue Roumaine de Linguistique, t.XLVII, 2002 (ukazalo się w 2004) no 1 – 4, p. 17 –28, Bukareszt
 • Bochnakowa Anna: Néologismes sémantiques en français contemporain (d'après les chroniques du Figaro), in : La linguistique romane en Pologne : millésime 2004, sous la direction de Krzysztof Bogacki et Teresa Giermak-Zielińska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004, p.153 – 160.
 • Bochnakowa Anna: Un détail sur le numéral quatre-vingts, [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, p.49 - 52
 • Bravo Garcia Fernando: El Madrid de Felipe Alfau y Camilo Jose Cela, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 1-28
 • Brzozowski Jerzy: Czy istnieje w Polsce szkoła hermeneutyczna w przekładzie? [w:] Między oryginałem a przekładem IX: Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce?, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 23-38
 • Brzozowski Jerzy: Fabuła czy poezja? Bakakaj po portugalsku, [w:] Skibińska E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Leksem, Łask, 2004, s. 213-223
 • Brzozowski Jerzy: Transgresja unicestwiona? Pornografie Gombrowicza i J.J. Kolskiego, „Dekada Literacka", nr 3 (205) 2004, Kraków, s. 70-75
 • Calaforra i Castellano Guillem: La doctrine comme séduction et comme prison, [w:] Europe. Revue littéraire mensuelle, 902-903 [82e année, Juin-Juillet] (Paryż), s. 255-266.
 • Calaforra i Castellano Guillem: L'enfocament conflictivista en la sociolinguistica catalana [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, 177-189
 • Calaforra i Castellano Guillem: Rebels i heterodoxos [Esteve, F.; Ferrer, J.; Marquet, L.; Moll, J.: Diccionaris, normativa i llengua estàndard. Del Fabra al diccionari de l'Institut, Mallorka, Documenta Balear, 2003], L'Espill, 16, 2004 (Walencja, Uniwersytet w Walencji), s. 184-189.
 • Calaforra i Castellano Guillem: Między esejem a naukami społecznymi: Joan Fuster i Lluís Vicent Aracil, , [w:] „Studia iberystyczne", nr 3 pod red. Teresy Eminowicz-Jaśkowskiej i Ewy Nawrockiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 99-112
 • Chrobak Marzena: Pierwsi tłumacze Nowego Świata w źródłach, „Ameryka Łacińska", 2003/3-4, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Lantynoamerykańskich, str. 13-26
 • Chrobak Marzena: Los intérpretes de la conquista de Venezuela y del Nuevo Reino de Granada en las fuentes del siglo XVI, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 43-59
 • Dąmbska-Prokop Urszula: Alain contre la guerre, traductions polonaises, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 190-199
 • Dąmbska-Prokop Urszula: Accidenti! [w:] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 121-127
 • Dybeł Katarzyna: „La fole amour" dans le roman arthurien en prose (le Lancelot-Graal et le Tristan en prose), in Romanica Cracoviensia, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, ss. 60-71.
 • Dybeł Katarzyna: « Les anges ne pleurent pas... A propos de émotions des anges dans Le Voyage de Saint Brandan par Benedeit et L'Estoire del Saint Graal, roman anonyme du XIIIe siècle », in Les Cahiers des paralittératures, n° 8 Traduire l'émotion. Actes des colloques de Cracovie (octobre 2001) et de Louvain / Anvers (juin 2002), Liège, CÉFAL, 2004, s. 43-55.
 • Eminowicz-Jaśkowska Teresa: La idea del príncipe en el teatro de Pedro Calderón de la Barca, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 72-82
 • Eminowicz-Jaśkowska Teresa: Renesans, [w:] Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, t. III/4, Wyd. SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2004, s. 221-254
 • Eminowicz-Jaśkowska Teresa: La imagen de España en Polonia en los siglos XVI y XVII, [w:] José Manuel López de Abiade, y Augusta López Bernasocchi (eds.) Imágenes de España en culturas y literaturas europeas (s. XVI – XVII) ed. Verbum, Madrid 2004, s. 177-196
 • Eminowicz-Jaśkowska Teresa: Baltasar Gracián a Polska, [w:] „Studia iberystyczne", nr 3 pod red. Teresy Eminowicz-Jaśkowskiej i Ewy Nawrockiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 41- 60
 • Eminowicz-Jaśkowska Teresa: „La idea de la formacion de la Union Europea y el problema de su constitucion" [w] Europa come espacio cultural : entre progreso y destruccion, wyd. Christian Wentzlaff-Eggebert, Kolonia, 2004, s. 7-14.
 • Filipowicz-Rudek Maria: Más que amor. Sofía Casanova Lutosławska, princesa de las nieves polacas, "Estudios Hispánicos nr XI", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 165-175 (wyszło drukiem w 2004)
 • Filipowicz-Rudek Maria: Dwujęzyczność w literaturze galicyjskiej. Problemy i pisarze, [w:] „Studia iberystyczne", nr 3 pod red. Teresy Eminowicz-Jaśkowskiej i Ewy Nawrockiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 87- 98
 • Geambasu Constantin: Ion Luca Caragiale – pisarz bałkański [w:] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 143-146
 • Górnikiewicz Joanna: Jeden do Sasa, drugi do Lasa – pourquoi est-il impossible de comprendre „La Noce" de Stanislaw Wyspianski? [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 217-226
 • Górnikiewicz Joanna: L'attitude de l'interprète face aux unités linguistiques nouvelles (emprunts et néologismes) [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 147-152
 • Grzmil-Tylutki Halina : Les ouvriers de la onzième heure, [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 153-158
 • Grzmil-Tylutki Halina : Prière: procédure ou dialogue? [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 227-235
 • Gurgul Monika: Il volo e la fuga. Il viaggio futurista tra bergsonismo e occultismo, [w:] J. Łukaszewicz, D. Artico [eds.], Il viaggio come realtà e come metafora, Leksem, Łask 2004, s. 281-288.
 • Gurgul Monika: Recepcja dziewiętnasto0wiecznej poezji włoskiej w ówczesnej praise polskiej. Część I: artykuły przeglądowe [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz I Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 159-164
 • Jastrzębska Adriana: Narrator odtożsamiony – rozważania o strukturze narracyjnej "Terra Nostra" i "Cumpleaños" Carlosa Fuentesa , [w:] „Studia iberystyczne", nr 3 pod red. Teresy Eminowicz-Jaśkowskiej i Ewy Nawrockiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 201 – 212
 • Jędrusiak Małgorzata: Kilka uwag o zależności czas-aspekt w językach hiszpańskim I polskim [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 177-182
 • Kaźmierczak Iwona: Rola języka ojczystego w nauczaniu gramatyki języka obcego na przykładzie woskiego rodzajnika, [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 183-188
 • Klimkiewicz Anna: „Obcy" w starowłoskiej tradycji epickiej [w:] Głos Kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2004, ss. 204– 215.
 • Klimkiewicz Anna: „Opus digito Sathanae scriptum", czyli o tłumaczeniu „Księcia" [w:]
 • Maestro e amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, ss. 193-199.
 • Łukaszyk Ewa: «Przymierze z rzeczami» Sophii de Mello Breyner Andresen – między nowatorstwem a tradycją, [w:] Studia Iberystyczne, nr 3 (2004), s. 113-126.
 • Łukaszyk Ewa: O tempo, a transgressão e o conhecimento na História do Futuro do Padre António Vieira, [w:] Romanica Cracoviensia, nr 4 (2004), s. 83-93.
 • Łukaszyk Ewa: Perspektywy narratora-nomady w twórczości powieściowej José Saramago: wymiary aktu opowiadania w rzekomej «narracji odkupienia», [w:] Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz (red.) Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2004, s. 373-386.
 • Łukaszyk Ewa: Przemówić głosem obcego: humaniści piszący w imieniu autochtonów, [w:] Maja Pawłowska (red.) Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, s. 222-232.
 • Malinowska, Maria: Językowy obraz przestrzeni społecznej w powieści Carlo Leviego „Cristo si è fermato a Eboli", [In:] M. Świątkowska, R. Sosnowski, I. Piechnik (eds.) Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004, s. 217-223
 • Marczuk Barbara: Deux traductions de Du Bartas dans la Pologne baroque, Œuvres et Critiques, XXIX, 2 (2004), s. 133-145.
 • Marczuk Barbara: „Vrayment voicy de plaisans fous : la folie dans le théâtre profane de Marguerite de Navarre" Renaissance and Reformation, vol. XXVI, n. 4, autumn 2002, s. 33-49.
 • Marczuk Barbara: Hélisenne de Crenne wobec renesansowego sporu o kobiety, [w]: Głos kobiecy, głos męski w dawnych literaturach romańskich, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo edukacyjne, 2004, s. 62-74
 • Marczuk Barbara: La mélancolie érotique dans Les Angoisses douloureuses qui procèdent d'amours d'Hélisenne. Médecine et littérature, Romanica Cracoviensia 2004/4, s. 94-103.
 • Maślanka-Soro Maria: "M' insegnavate come l'uom s'etterna": la cecita' tragica del ser Brunetto nel Canto XV dell' Inferno di Dante, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 104-118.
 • Maślanka-Soro Maria: La persuasion émotive dans l'Enfer de Dante, [in :] Traduire l'émotion, Etudes réunies par Jan Herman, Nathalie Kremer et Marcela Swiatkowska , « Les Cahiers des paralittératures », 8, 2004, Editions du Céfal, Liège, s. 79-90.
 • Miszalska Jadwiga: Sekstyna liryczna. Początki tradycji od Arnaut Daniela po Giusto dei Conti. , [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz I Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 241-246
 • Miszalska Jadwiga: Petrarca w Polsce, „Dekada Literacka" nr 4 2004, s. 31-33
 • Moc Anna: La gouvernante d'aujourd'hui : ShatzyShell de « City » d'Alessandro Baricco [w :] Cz. Grzesiak (réd.) , Statut et foncions des domestiques dans les littératures ramanes. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, ss. 247-254
 • Piechnik Iwona : Les mots finno-ougriens dans les langues romanes occidentales, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004,Wyd. UJ, Kraków 2004, s. 254-266
 • Porawska Joanna: Ślady Rumunów w polskiej frazeologii /w:/ Problemy frazeologii europejskiej VI, red. Andrzej M. Lewicki, Norbertinum, Lublin 2004, ss. 21-32;
 • Porawska Joanna: Dies dominica – duminică – niedziela. Dzień Pański w językach rumuńskim i polskim / w:/ Relacje polsko-rumuńskie. Materiały z sympozjum. Ed. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2004, ss. 246-258;
 • Porawska Joanna: Imaginea lingvistic-culturală a valahilor şi a Valahiei în limba polonă. Stereotipul "nobiliar" [w:] A. Philippide, (Ed.) Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, Academia Română, Institutul de filologie română " Alfa, Iaşi, 2004, ss. 315-325.
 • Rapak Wacław: «Traductions» des émotions et passions. Autour du sublime moderne, [w:] Traduire l'émotion, Etudes réunies par Jan Herman, Nathalie Kremer et Marcela Swiatkowska , « Les Cahiers des paralittératures », 8, 2004, Editions du Céfal, Liège, s. 211-223
 • Rapak Wacław: La littérature, la littérarité et le littéraire / I (Entre «Qu'est-ce que la littérature ?» essentialiste et «Quand est-ce de la littérature» conditionaliste, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 2004/4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 119-136
 • Sawicka Anna: Catalunya vista des de la Polònia de postguerra a través de la seva literatura, [w:] E. Trenc, M. Roser (red.), Col.loqui Europeu d'Estudis Catalans. Vol. 1: La recepció de la literatura catalana a Europa, Montpellier: Centre d'études et de recherches catalanes Université Paul-Valéry – Montpellier III / Association Française des Catalanistes, 2004, s. 277-296.
 • Sawicka Anna: La polémica de Miguel de Unamuno con sus corresponsales catalanes sobre el uso del castellano, [w:] J. Butiñá Jiménez, P. Sawicki, J. Ziarkowska (red.), Miscelanea de literatura española y comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, XII) 2004, s. 205-214.
 • Sawicka Anna: Misterium z Elx- teatr wielki jak świat, [w:] T. Eminowicz-Jaśkowska, E. Nawrocka (red.), Studia iberystyczne 3, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2004, s. 11-40.
 • Sawicka Anna: Polacs i polonesos. Traducció literària català-polonès i polonès-català, Quaderns. Revista de traducció (Barcelona), 11 (2004), s. 11-27.
 • Sosień Barbara: De la promenade à la noyade: sur quelques malefices des eaux romantiques, [in]: In aqua scribis. Le thème de l'eau dans la littérature, Etudes réunies et préfacées par Michal Piotr Mrozowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2005, s. 63-69
 • Sosnowski Roman: Lettere di cambio, assegni e mandati di riscossione – alcuni aspetti storici e linguistici, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 267-275
 • Sosnowski Roman: Il latino e il volgare della Summa di Pacioli, [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz I Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 339-342
 • Squillace-Piwowarczyk Caterina: Biondo Flavio: idee e metodi di uno storico e letterato dell'Umanesimo, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 137-153
 • Squillace-Piwowarczyk Caterina: L'Italia nella storiografia umanistica: da Biondo Flavio a Leandro Alberti, [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz I Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 343-350
 • Squillace-Piwowarczyk Caterina: Między dziełem filozoficznym a politycznym: recepcja Ferdydurke we Włoszech, [w:] Skibińska E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Leksem, Łask, 2004, s. 53-60
 • Stala Ewa: Tango – breve resefia de las etimologias posibles, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 276-279
 • Stala Ewa: Wyrazy południowoamerykańskie w języku polskim [w:] „Studia iberystyczne", nr 3 pod red. Teresy Eminowicz-Jaśkowskiej i Ewy Nawrockiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 257-281
 • Surma-Gawłowska Monika, Ferdydurke po włosku, czyli Gombrowicz okiełznany, [w:] Skibińska E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Leksem, Łask, 2004, s. 61 - 68
 • Świątkowska Marcela : Traduire l'émotion dans la perspective linguistique [in :] Herman,J.,Kremer, N., Świątkowska,M. (2004): Traduire l'émotion, Les cahiers des paralittératures, 8, Editions du Céfal : Liège, 231-236.
 • Tylus Piotr: Le manuscript unique d'un texte du XVe siècle: "Les faits et dits d' Alphonse, roy d'Arragon et de Naples, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 154-161
 • Tylus Piotr: Note sur l'ancien adjectif souldre, [w:] R. Bochenek-Franczakowa, M. Świątkowska (Eds), Romanica Cracoviensia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 280-281
 • Widłak Stanisław Alcuni termini montanari polacchi della zona dei Carpazi{in:] Gianna Marcato (ed) I dialetti e la montagna, Unipress, Padova, s. 331-336, 2004
 • Widłak Stanisław I primi manuali della lingua italiana in Polonia, [in:] Maria P. Lamberti, F. Bizzoni (ed) Italia:Literatura, pensamiento y sociedad, Universidad Autonoma de Mexico, Mexico, 2004, s. 247-263
 • Widłak Stanisław Le prime grammatiche dell'italiano per Polacchi nel contesto centroeuropeo, [in:] M. Bastiaensen et al.(eds.) Lingue e letterature in contatto, Firenze, F. Cessati, 2004, t. 1, s. 89-97
 • Widłak Stanisław Vocaboli italiani nella terminologia marittima e nautica polacca [in:] M. Cale et al. (eds.) I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari, FF press, Zagreb, 2004, s. 541-549
 • Woźniak Monika: Da Józek a Jusek oppure di alcuni grattacapi fonetici che presenta la traduzione dei nomi polacchi, [w :] Maestro e Amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz I Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 389-394
   

III. Recenzje

 • Calaforra i Castellano Guillem: «Nietzsche i Wagner, la frustració i la seducció» [Llinares, J. B. (ed.): Nietzsche: Escritos sobre Wagner, Madryt, Biblioteca Nueva, 2003], w: Caràcters, 27 (Walencja, Uniwersytet w Walencji), s. 36.
 • Bochenek-Franczakowa Regina:
  1. Une Expérience rhétorique. L'éloquence de la Révolution, Textes réunis par Eric Négrel et Jean-Paul Sermain, Voltaire Foundation, SVEC 2002:02, s. 333 w : Studi Francesi, 142/2004.
  2. L'Amour dans « La Nouvelle Héloïse » Texte et intertexte. Actes du Colloque de Genève, édités par Jacques Berchtold – François Rosset, Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, t. XLIV, Genève, Droz, 2002, s. 527 w : Studi Francesi, 143/2004.
  3. Martin CALDER, Encounters with the Other. A Journey to the Limits of Language through Works by Rousseau, Defoe, Prévost and Graffigny, Amsterdam-New York, Rodopi, 2003, s. 312 w: Studi Francesi, 144/2004.
  4. Christian ANGELET, Jan HERMAN, Recueil de Préfaces de romans du XVIIIe siècle, Volume II: 1751-1800, par Christian ANGELET, Publications de l'Université de Saint-Étienne-Presses Universitaires de Louvain, 2003, s. 412 w : Studi Francesi, 144/2004.
  5. Aa.Vv. L'Allemagne et la France des Lumières. Deutsche und Franzősische Aufklärung. Mélanges offerts à Jochen Schlobach par ses élèves et amis. Etudes réunies par Michel Delon et Jean Mondot, Honoré Champion, Paris, 2003, s. 448 w : Studi Francesi, 144/2004.
  6. Marie-Paule Rambeau, Chopin dans la vie et l'oeuvre de George Sand, Les Belles Lettres, Paris, 2004, s. 393 w : Les Amis de George Sand, Edition du Bicentenaire, no 26, 2004.

IV. Hasła w słownikach

 • Miszalska Jadwiga: Autorstwo haseł osobowych włoskich pisarzy okresu średniowiecza, baroku i oświecenia w: Słownik Pisarzy Świata, Zielona Sowa. Kraków, 2004
 • Moc Anna, 31 haseł opisowych dot. twórczości pisarzy wł. XX w. w: J. Maślanka (red.) Słownik Pisarzy Świata, Zielona Sowa, Kraków 2004
 • Klimkiewicz Anna: Słownik Pisarzy Świata, Zielona Sowa, Kraków 2004. 30 haseł opisowych przedstawiających sylwetki i twórczość literacką pisarzy Humanizmu i Renesansu włoskiego.
 • Gurgul Monika: 29 haseł do: Słownik pisarzy świata, Zielona Sowa, Kraków 2004
 • Nawrocka Ewa: Słownik Pisarzy Świata, Zielona Sowa, Kraków 2004 – hasła dotyczące pisarzy Ameryki Łacińskiej

V. Przekłady

 • Chrobak Marzena:
  1. Eduardo Mendoza, Sekret hiszpańskiej pensjonarki, Znak, Kraków 2004 (powieść, z języka hiszpańskiego)
  2. Eduardo Mendoza, Oliwkowy labirynt, Znak, Kraków 2004 (powieść, j.w.)
 • Calaforra i Castellano Guillem: MAX WEBER, La ciència i la política, (Wissenschaft als Beruf. Politik als Beruf) Walencja, Uniwersytet w Walencji, 2005. ISBN 84-370-6107-5; przekład z j. niemieckiego na kataloński
 • Filipowicz-Rudek M. : św. Jan z Ávili, „Kazanie 38 na Boże Ciało: To czyńcie na moją pamiatkę", w: ks. Kazimierz Panuś, Wielcy mówcy Kościoła, Wydawnictwo Unum, Kraków 2004, ss. 159-167
   

VI. Utworzenie elektronicznej bazy danych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim

 • Baza danych Polskie Publikacje Przekładoznawcze www2.filg.uj.edu.pl/ppp [autorzy: J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek, M. Heydel, A. Gromczakiewicz, M. Piotrowska]
 • „Bibliografia polsko-katalońska / Bibliografia catalano-polonesa", Kraków, 2004: www2.filg.uj.edu.pl/~as/bibliografia/ [autor: Anna Sawicka]1

VII. Inne

 • Świątkowska Marcela: Streszczenie wystąpienia w dyskusji na konferencji w Paryżu.(in): Les études françaises. Séminaire international, Paris, 24 juin 2003, Ed.Ministères des Affaires étrangères, Direction générale de la Coopération internationale
 • autorstwo 20 abstractów w bazie danych o zasięgu ogólnoświatowym Translation Studies Bibliography, St. Jerome, Manchester [J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek]

VIII. Wystąpienia na konferencjach lub na posiedzeniach naukowych PAU

 • Bochenek-Franczakowa Regina: Premières Rencontres Internationales George Sand, Nohant-La Châtre-Ars-Montgivray, 4-9.09. 2004. Wygłoszony komunikat: „Les Mississipiens" de George Sand.
 • Bochenek-Franczakowa Regina: VII Spotkania Specjalistów Dawnej Literatury Krajów Romańskich w Poznaniu, grudzień 2004r. Wygłoszony komunikat: W cieniu gilotyny. Pamiętniki Jean-Baptiste Louveta de Couvray i pani Roland (1795).
 • Bochnakowa Anna: Parcourir la ville, en français et en polonais referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji konferencji „Traduire la ville" Kraków, Biblioteka Jagiellońska 26-27.11.2004
 • Bravo Garcia Fernando: La ciudad futurista en los manifiestos futuristas referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji konferencji „Traduire la ville" Kraków, Biblioteka Jagiellońska 26-27.11.2004
 • Brzozowski Jerzy: O recepcji poezji Victora Hugo w Polsce, odczyt wygłoszony w ramach prac Komitetu Neofilologicznego PAU, Kraków, 04.02. 2004.
 • Brzozowski Jerzy: Baudelaire 2000 en Pologne: modernité, toujours; referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Modernité, mode d'emploi, Uniwersytet Paris XII, 2.04.2004
 • Brzozowski Jerzy: O tożsamości oryginału i przekładu, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Traduktologicznej „Semantyczne aspekty przekładu", Częstochowa, 14.05. 2004
 • Brzozowski Jerzy: referat Tworzenie się „pola artystycznego" we Francji II połowy XIX wieku: kapłaństwo sztuki kontra religia (15 października 2004, Konferencja „Les deux France", IFR UJ, klasztor oo. Dominikanów i Konsulat Francji, współorganizator konferencji wraz z prof. J. Prokopem i H. Grzmil-Tylutki)
 • Brzozowski Jerzy: France-Pologne, les regards croisés. Traductions réciproques après 1990, referat na Sympozjum „Frontières et transgressions dans les littératures contemporaines polonaise, allemande et française: ruptures et continuités", Paryż 17-19 listopada 2004, Université Paris III (Sorbonne Nouvelle), Instytut Polski i fundacja „Les Amis du Roi des Aulnes LITTERall"
 • Chrobak Marzena: La naissance de Paris dans le roman français du 18ème siècle et dans ses traductions polonaises, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji konferencji „Traduire la ville" Kraków, Biblioteka Jagiellońska 26-27.11.2004
 • Dąmbska-Prokop Urszula: Traduire Jérusalem referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji konferencji „Traduire la ville" Kraków, Biblioteka Jagiellońska 26-27.11.2004
 • Łukaszyk Ewa: Konferencja pt. „Le mâle dans la littérature française"; Organizator: Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 13-14 maja 2004. Referat pt. „Androgyne decadent ou le songe d'un compagnon".
 • Łukaszyk Ewa: Curso intensivo „Europa como espacio cultural: entre progreso y destrucción", Kraków, 10-21 września 2004. Referat pt. „Antopofagia de Europa. Sobre la oportunidad de (trans)misiones".
 • Łukaszyk Ewa: Konferencja „Political Correctness: Mouth Wide Shut?", Organizator: Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski, Ustroń, 17-20 września 2004. Referat pt. „Political/religious correctness as a Cardinal Point of Reflection. A Hindrance and a Temptation".
 • Łukaszyk Ewa: VII Spotkania Specjalistów Dawnej Literatury Krajów Romańskich, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2-3 grudnia 2004. Referat pt. „Ryzyko ‘myślenia próbnego'. Montaigne nad przepaścią heterodoksji".
 • Miszalska Jadwiga: Convegno Internazionale „La tradizione del Petrarca e l'unità della cultura europea", Warszawa 27-29 maj 2004
 • Miszalska Jadwiga: XVI Congresso A.I.P.I., Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo, Kraków 25-29 sierpień 2004
 • Miszalska Jadwiga: Convegno Internazionale, Il doppio nella lingua e nella letteratura Italiana, Dubrovnik 8-11, września 2004
 • Moc Anna: „P. Levi, T. Borowski, S. Szmaglewska: la stessa testimonianza a tre voci" – komunikat wygłoszony na XVI Congresie A.I.P.I. , Kraków, 25-29 sierpnia 2004
 • Porawska Joanna: referat Imaginea lingvistic-culturală a valahilor şi a Valahiei în limba polonă. Stereotipul "nobiliar" wygłoszony na międzynarodowej konferencji:"Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene", zorganizowanej przez Akademię Rumuńską, Iaşi (Rumunia), 1-2.10.2004,
 • Porawska Joanna: referat Urmele lingvistice ale valahilor în limba polonă wygłoszony na międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Babeş-Bolyai (Rumunia), 22-24.10.2004, tytuł konferencji: „Limba română. Comunicare şi cultură"
 • Rapak Wacław:: „Autour de la notion de «modernité» dans son acception baudelairienne" – referat wygłoszony na Konferencji Naukowej n. t. «Modernité mode d'emploi» zorganizowanej przez Uniwersytet Paris XII Val de Marne w kwietniu 2004.
 • Rapak Wacław:: „Langage – écriture – monologue intérieur, «cette unité liquide» et «flux ininterrompu et incessant de la parole non parlante»" – referat wygłoszony na Konferencji Naukowej n. t. «In aqua scribis. Le thème de l'eau dans la littérature» zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański w kwietniu 2004.
 • Rapak Wacław:: „Une ville allégorique dans Le dernier mot de Maurice Blanchot" – referat wygłoszony na Konferencji Naukowej n. t. «Traduire la ville» zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w listopadzie 2004.
 • Rapak Wacław:: Maurice Blanchot i jego «Wieczne Roztrząsanie» («Le Ressassement éternel»), wystąpienie na zebraniu Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności w grudniu 2004.
 • Sawicka Anna: XI Ogólnopolska Konferencja Przekładowa "Nieznane w przekładzie", Kraków, 2-3 IV 2004. Referat: „Powojenna recepcja literatury katalońskiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie Bibliografii polsko-katalońskiej".
 • Sawicka Anna: II Col.loqui de Catalanística Txeca, Praga 16-18 IV 2004. Referat: „La catalanística polonesa".
 • Sawicka Anna: IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas, Bratislava, 4-7 VII 2004. Referat: "El español en el Modernismo catalán. Algunos dilemas".
 • Squillace-Piwowarczyk Caterina: „Napoli milionaria" di E. De Filippo nella traduzione polacca referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji konferencji „Traduire la ville" Kraków, Biblioteka Jagiellońska 26-27.11.2004
 • Świątkowska Marcela, referat na międzynarodowej konferencji w Budapeszcie pt. Le francais en Pologne: tradition, situation actuelle.
 • Świątkowska Marcela, referat na międzynarodowej konferencji w Strasbourgu: L'interjection. Entre deixis et anaphore.
 • Wicherek Marta: El cosmopolitismo urbano y su reflejo en la lengua, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji konferencji „Traduire la ville" Kraków, Biblioteka Jagiellońska 26-27.11.2004

IX. Wykłady gościnne

 • Bochenek-Franczakowa Regina: Grenoble, Université Stendhal , luty 2004 r.; wygłoszone wykłady : Le Roman français de la Révolution ; L' »Histoire de ma vie » de George Sand : la partie épistolaire.
 • Bochnakowa Anna: Wykład dla Ecole doctorale de l'Université Lyon 3 „ Le Nouveau Grand Dictionnaire français, latin et polonais de Pierre Danet"
 • Świątkowska M: wykład w Uniwersytecie w Gandawie pt L'affectivite dans la langue.