Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2003

Teresa Eminowicz-Jaśkowska

Baltasar Gracián
hiszpański pisarz i moralista barokowy


Oficyna Wydawnicza ABRYS
Kraków 2003

Ewa Łukaszyk

Terytorium a świat

Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni
w literaturze portugalskiej
od schyłku średniowiecza do współczesności

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2003
ISBN: 83-233-1680-5

Anna Sawicka

Paryż-Barcelona-Sitges

Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusinola

Księgarnia Akademicka
Kraków 2003
ISBN: 83-7188-692-6