Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2002

I. Monografie