Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2001

I. Monografie