Spis publikacji pracowników i doktorantów IFR w roku 2000

I. Monografie