WAŻNE: Komunikat nr 16 Prorektora UJ

event-date: 01.10.2020 - 30.01.2021

Komunikat nr 16

Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

oraz

Prorektora UJ ds. dydaktyki

z 28 lipca 2020 roku

 

w sprawie:   organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

 

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, na podstawie propozycji Władz Dziekańskich, informujemy o planowanej organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

W wyniku ustaleń podjęto decyzję, że kształcenie prowadzone będzie, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech wymienionych form:

 

  1. kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego (S) – studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr i co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie;

 

  1. kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs) – organizacja zajęć nie wymusza uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr;

 

  1. kształcenia zdalnego (Z).

 

Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, określa załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów, i podaje do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

 

W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ o przejściu na formę wyłącznie kształcenia zdalnego.

 

 

Prorektor UJ ds. polityki

z up. Prorektora UJ ds. dydaktyki

kadrowej i finansowej

Prorektor UJ ds. rozwoju

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Prof. dr hab. Dorota Malec

 

Załącznik do komunikatu nr 16

Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 r.

 

 

 

 

1 rok

2 rok

 

3 rok

 

4 rok

5 rok

 

 

Jednostka organizacyjna

studiów

studiów

studiów

studiów

studiów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semestr zimowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie kierunki, poziomy i formy

S

S

 

S

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Biologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia I stopnia; wszystkie kierunki i formy

Z

S

 

S

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia II stopnia; wszystkie kierunki i formy

S

S

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Chemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie kierunki, poziomy i formy

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Filologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia I stopnia; filologia rumuńska, filologia

 

 

 

 

 

 

 

 

szwedzka, filologia słowiańska, filologia

 

 

 

 

 

 

 

 

klasyczna, filologia orientalna – arabistyka,

 

 

 

 

 

 

 

 

filologia orientalna – indologia, filologia

S

S

 

S

 

-

-

 

orientalna – iranistyka, filologia orientalna –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

japonistyka, filologia orientalna – turkologia,

 

 

 

 

 

 

 

 

filologia orientalna – sinologia, język

 

 

 

 

 

 

 

 

i kultura Rosji (niestacjonarne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia I stopnia; filologia angielska z

S

Z

 

Z

 

-

-

 

językiem niemieckim (niestacjonarne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia II stopnia; filologia słowiańska,

 

 

 

 

 

 

 

 

przekładoznawstwo, lingwistyka, filologia

S

S

 

-

 

-

-

 

klasyczna, język i literatura Rosji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(niestacjonarne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia II stopnia; filologia orientalna –

 

 

 

 

 

 

 

 

arabistyka, filologia orientalna – indologia,

 

 

 

 

 

 

 

 

filologia orientalna – Iran i Środkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wschód, filologia orientalna – japonistyka,

S

Z

 

-

 

-

-

 

filologia orientalna – turkologia, filologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orientalna – sinologia, filologia angielska

 

 

 

 

 

 

 

 

(niestacjonarne), filologia angielska z

 

 

 

 

 

 

 

 

językiem niemieckim (niestacjonarne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe kierunki; wszystkie poziomy

Z

Z

 

Z

 

-

-

 

i formy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socjologia

S

Zs

 

Zs

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia

 

 

 

 

 

 

 

 

nad religiami i kulturami świata, pedagogika,

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

Zs

Zs

 

Zs

 

-

-

 

pedagogika specjalna, pedagogika szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

z terapią pedagogiczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia I stopnia; praca socjalna

Zs

Zs

Zs

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia II stopnia; praca socjalna

Zs

Z

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe kierunki; wszystkie poziomy

S

S

S

S

S

 

i formy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie kierunki, poziomy i formy

S

S

S

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Geografii i Geologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geologia; wszystkie poziomy

S

Zs

Zs

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe kierunki; wszystkie poziomy

S

S

S

-

-

 

i formy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Historyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie kierunki, poziomy i formy

Zs

Zs

Zs

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie kierunki, poziomy i formy

S

S

S

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Polonistyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia I stopnia; Studia polskie – język,

Z

S

-

-

-

 

kultura, społeczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia I stopnia; pozostałe kierunki i formy

S

Z

Z

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

studia II stopnia; wszystkie kierunki

S

S

-

-

-

 

 

i formy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Prawa i Administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie kierunki, poziomy i formy

Zs

Zs

Zs

Zs

Zs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia w języku polskim; wszystkie kierunki,

Z

Z

Z

-

-

 

poziomy i formy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia w językach obcych; wszystkie

S

S

S

-

-

 

kierunki, poziomy i formy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne II stopnia; Business and

Z

Z

-

-

-

 

Finance Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne; pozostałe kierunki

S

S

S

S

S

 

i poziomy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia niestacjonarne; wszystkie kierunki

Zs

Zs

Zs

Zs

Zs

 

i poziomy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

 

 

 

 

 

 

S - kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego,

 

 

 

 

 

Zs - kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego,

 

 

 

 

 

Z - kształcenie zdalne

 

 

 

 

 

 

 

Published Date: 03.08.2020
Published by: Barbara Nowak