Debata: pisarki i literatura kobiet

event-date: 20.03.2020

 

 

Debata: pisarki i literatura kobiet

20 marca 2020 r., godz. 16.30

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, sala audiowizualna

 

Kobiety-artystki, kobiety-twórczyni, kobiety-pisarki… Debata zorganizowana podczas Miesiąca Frankofonii w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK uhonoruje dwie belgijskie autorki związane z teatrem i sztukami wizualnymi.

To Veronika Mabardi, z wykształcenia aktorka, ale także pisarka, autorka sztuk teatralnych i ilustrowanych powieści, oraz Annick Walachniewicz, artystka wizualna, scenografka i pisarka. Opowiedzą one o procesie tworzenia z pozycji współczesnego artysty, a także z pozycji kobiety, której tożsamość jest wynikiem skrzyżowania się prostej historii rodzinnej z Historią przez duże „H” – w przypadku Annick Walachniewicz również z historią naznaczoną piętnem drugiej wojny światowej. Jaką formę twórczości literackiej wybrać dzisiaj? O czym opowiadać? O jakich relacjach ze światem mówić z pozycji pisarki, a o jakich – z pozycji kobiety? W jaki sposób wykorzystać schematy męskiej twórczości literackiej, nie zamykając się jednocześnie wyłącznie w kategorii pisarstwa kobiet? Czy poszukiwać równości między kobietami i mężczyznami w literaturze?

 

Na te pytania spróbują odpowiedzieć przedstawiciele świata nauki.

Laurence Rosier, socjolingwistka, profesor Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, interesuje się twórczością literacką specyficzną dla płci z punktu widzenia języka, a ściślej – komunikatu. Autorka opracowania analizującego obelgi wobec kobiet poruszy podczas debaty temat opisywania żałoby: czy ma ono związek z płcią?

Przemysław Szczur, literaturoznawca z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, opowie o teoretycznych i historycznych aspektach pisarstwa kobiet: dlaczego tak bardzo ono dzieli, skoro stanowi podstawę wolności i emancypacji wszystkich, a nie tylko kobiet?

 

Dyskusję poprowadzą Karolina Czerska, literaturoznawczyni i teatrolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Marie Giraud-Claude-Lafontaine, doradca ds. kontaktów akademickich i kulturalnych Walonii-Brukseli w Polsce.

 

Wydarzenie jest organizowane przez Przedstawicielstwo Generalne Walonia-Bruksela w Polsce, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

 

Wstęp wolny.

Rozmowa w języku francuskim, tłumaczona na język polski.

 

 

 

Francophonie 2020 : Femmes écrivaines et écritures de femmes

Table ronde le 20 mars 2020 à 16h30

Musée d’Art Moderne à Cracovie MOCAK, salle audiovisuelle

Femmes artistes, femmes créatrices, femmes écrivaines... La table ronde organisée au Musée d’Art contemporain de Cracovie MOCAK lors du mois de la Francophonie mettra à l’honneur deux écrivaines belges qui ont toutes deux des liens avec le théâtre et les arts plastiques : Veronika Mabardi, comédienne de formation et écrivaine, autrice de pièces de théâtre et de romans illustrés et Annick Walachniewicz, artiste plasticienne, scénographe et écrivaine. Elles nous parleront du processus de création en tant qu’artiste aujourd’hui mais aussi en tant que femmes dont l’identité s'est construite au travers d'une histoire familiale en prise avec l'Histoire avec un grand H, notamment pour Annick Walachniewicz, marquée au fer rouge de la Seconde guerre mondiale. Quelle écriture aujourd’hui pour raconter quoi ? Quels rapports au monde exprimer en tant qu’écrivaine et en tant que femme ? Comment intégrer le poids des modèles littéraires masculins sans pour autant s'enfermer dans la catégorie de femmes écrivaines ? Faut-il chercher l'égalité femmes-hommes en littérature ?

Ces questionnements seront éclairés par deux universitaires, l'une linguiste, l'autre chercheur en littérature. Laurence Rosier, sociolinguiste et professeur à l’Université Libre de Bruxelles, s'intéresse à l'écriture genrée du point de vue de la langue et plus précisément de l'énoncé.  Autrice d'un essai analysant les insultes proférées à l'encontre des femmes, elle abordera le temps du débat la question de l'écriture du deuil : écrire le deuil est-il genré ? Przemysław Szczur, chercheur en littérature à l’Université Pédagogique de Cracovie, éclairera les débats en donnant des repères théoriques et historiques sur la notion d'écriture féminine : pourquoi cette notion est-elle aussi clivante alors qu'elle a été à l'origine synonyme de liberté et d'émancipation pour tous, et pas seulement pour les femmes ?

Les discussions seront animées par Karolina Czerska, chercheuse en littérature et théâtre à l'Université Jagellonne et Marie Giraud-Claude-Lafontaine, agente de liaison académique et culturelle pour WBI en Pologne.

L'événement est organisé par la Délégation Wallonie-Bruxelles en Pologne, l'Institut de Philologie Romane de l'Université Jagellonne et l'Université Pédagogique de Cracovie.

Entrée libre. Discussions en français avec traduction simultanée en polonais.

http://www.wallonia.pl/fr/actualites/francophonie-2020-femmes-ecrivaines-et-ecritures-de-femmes-pl

 

 

PLAKAT / AFFICHE

 

Published Date: 02.03.2020
Published by: Agnieszka Kocik