Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebranie Zespołu badawczego Językoznawstwo - 14.12.2023 r.

Zebranie Zespołu badawczego Językoznawstwo - 14.12.2023 r. Najbliższe zebranie Zespołu badawczego Językoznawstwo romańskie odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2023 r., o godz. 15:00, w sali A2. Referat pt. "Il dialetto di Pietra Ligure (Riviera di Ponente) come variante di transizione: analisi del lessico, tra geosinonimi e forestierismi" wygłosi dr Luca Palmarini. Po referacie odbędzie się tradycyjna dyskusja, a po niej część warsztatowa, na której zaprezentujemy system Sketch Engine do automatycznej analizy korpusów.