Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Comment traduire Szymborska en français? Spotkanie Koła Naukowego Romanistów UJ

Comment traduire Szymborska en français? Spotkanie Koła Naukowego Romanistów UJ

Koło Naukowe Romanistów UJ serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconemu tłumaczeniu poezji Wisławy Szymborskiej na język francuski.

W spotkaniu wezmą udział:

Piotr Kamiński - polski dziennikarz radiowy, krytyk muzyczny, znawca opery, pisarz, tłumacz m.in. poezji Szymborskiej na język francuski;

prof. dr hab. Tomasz Bilczewski - literaturoznawca, komparatysta, teoretyk literatury, prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych na Wydziale Polonistyki UJ, dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych.

Zajmuje się komparatystyką literacką, teorią i historią literatury, translatologią, przekładem naukowym.

prof. dr hab. Wojciech Ligęza - historyk literatury, eseista, krytyk literacki, profesor Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki UJ, znawca poezji Szymborskiej (Świat w stanie korekty. O poezji Wisławy Szymborskiej (Kraków 2002) Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta (Kraków 2016). Przygotował i opatrzył wstępem Wybór poezji Wisławy Szymborskiej wydany w Bibliotece Narodowej w 2017 roku.

Wydarzenie odbędzie się 28.11.2023 o godzinie 18.30 na MS Teams, w zespole Koła Naukowego Romanistów. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a514cc894e1904626be04d3d5b7d8adbc%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ab60968-f14c-4826-b688-bf02ae278765&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb