Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

XXIV Szkoła Doktorska krajów Wyszehradu, 23-24 września 2021

XXIV Szkoła Doktorska krajów Wyszehradu, 23-24 września 2021

XXIVe École doctorale des Pays de Višegrad : "Autour du texte dans les études françaises"

Serdecznie zapraszamy Państwa Doktorantów wraz z Opiekunami Naukowymi do udziału w XXIV. Szkole Doktorskiej organizowanej przez "Plejadę", Instytut Filologii Romańskiej UJ oraz Instytut Neofilologii UP, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 23-24 września 2021.

Download files
pdf
Opis tematyki oraz link do formularza zgłoszeniowego