Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

16 września 2021 roku Rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał komunikat dot. organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

W myśl zarządzenia, z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Download files
pdf
Komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku