Program Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST)

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia.

Koordynatorem programu MOST w IFR jest dr Ewa Palka

Program ten oparty jest na zasadach wypracowanych w programie Socrates (obecnie LLP/Erasmus). Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w Programie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Więcej szczegółów na stronie Działu Nauczania UJ - http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most

Broszura informacyjna

Profil na Facebooku - https://www.facebook.com/programmost2000

Link do materiału wideo