Marie de Gournay (1565-1645): pierwsza francuska emancypantka

Termin: 13.11.2020 - 30.11.2020

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się publikacja dr hab. Barbary Marczuk-Szwed prof. UJ​ Marie de Gournay (1565-1645): pierwsza francuska emancypantka.

Publikacja traktuje o Marie de Gournay, przybranej córce (fille d’alliance) Michela de Montaigne, autorce wciąż dziś mało znanej wśród specjalistów zajmujących się literaturoznawstwem, historią kobiet czy też feminizmem. Tymczasem w swojej epoce była ona jedną ze znaczących postaci panoramy intelektualnej Paryża, a sławę (niekiedy kontrowersyjną) zapewniły jej, obok jej własnych dzieł, opracowywane przez nią kolejne wydania Essais jej przybranego ojca. Autorka książki określa ją mianem „pierwszej francuskiej emancypantki”, podkreślając jej prekursorską rolę w powstawaniu idei, które przybiorą konkretny kształt dopiero dwa stulecia później. Marie de Gournay ośmielała się wkraczać w swoich pismach w obszar refleksji zarezerwowany dla mężczyzn, a więc polityki, reformy języka literackiego, filozofii moralnej, teologii czy alchemii. Monografia przybliża polskiemu czytelnikowi nie tylko samą postać tej wyjątkowej kobiety, ale także kontekst historyczno-literacki francuskiego przełomu XVI i XVII wieku oraz sylwetki postaci związanych z twórczością Marie de Gournay.

Informacja o książce na stronie Wydawcy: https://www.universitas.com.pl/produkt/4069/Marie-de-Gournay-1565-1645-pierwsza-francuska-emancypantka

 

Data opublikowania: 13.11.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Kocik