Pracownicy IFR UJ w programie CELA

Dwoje pracowników Instytutu Filologii Romańskiej UJ, dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev oraz dr Gabriel Borowski, wezmą udział w drugiej edycji programu CELA.

 

CELA (ConnectingEmergingLiteraryArtists) to międzynarodowy, czteroletni program (2019–2023), który oferuje trzem początkującym autorom oraz dziewięciu tłumaczom z Polski możliwość spotkania twórców z innych krajów europejskich, wzięcia udziału w kursach edukacyjnych, skonsultowania swojej pracy z mentorami i zaprezentowania jej wydawcom i agentom literackim na festiwalach w Polsce i za granicą. Polską reprezentację wyłoniono w trakcie naboru przeprowadzonego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe: http://miastoliteratury.pl/wyniki-naboru-do-programu-cela/.

 

Dr Bartosiewicz-Nikolaev i dr Borowski przełożą na język polski teksty uczestniczących w projekcie pisarzy rumuńskich i portugalskich. Będą mogli również brać udział w szkoleniach za granicą i konsultować swoje przekłady z mentorami zagranicznymi i doświadczonymi polskimi tłumaczami.

 

Zagraniczne podróże pisarzy/pisarek i tłumaczy/tłumaczek, a także kursy i rezydencje literackie są realizowane ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

 

W kontynuację projektu CELA zaangażowanych jest jedenaście organizacji z dziesięciu krajów (Belgia, Czechy, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Serbia i Hiszpania). Przegląd wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt można znaleźć na stronie programu: https://www.cela-europe.com/.

 

Data opublikowania: 25.11.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Kocik