Elektroniczne Losy Absolwentów - ELA

Termin: 17.07.2019 - 31.12.2019

 

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

Wysokie miejsce w rankingu zarobków w skali kraju zajmuje Filologia Francuska. Bardzo dobre lokaty przypadły w udziale również pozostałym filologiom IFR. Stosunkowo krótko trzeba też szukać pracy po ukończeniu studiów.

                                                                                              Ranking dotyczy absolwenów z roku 2017.

 

 

Elektroniczne Losy Absolwentów - ELA

Data opublikowania: 17.07.2019
Osoba publikująca: Barbara Nowak