Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie Koła Naukowego Romanistów, 26 maja 2022

Spotkanie Koła Naukowego Romanistów, 26 maja 2022

Koło Naukowe Romanistów zaprasza na gościnny wykład dra Tomasza Wysłobockiego pt. Rewolucja francuska – rewolucyjne Francuzki. Udział kobiet w życiu publicznym Francji w latach 1789-1795.

Doktor Wysłobocki, na co dzień pracujący w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu, specjalizuje się w historii i literaturze epoki oświecenia. 

Wydarzenie odbędzie się 26 maja 2022 r. o godz. 18:00 w sali B306 w Collegium Paderevianum.

 

AKTUALIZACJA 25 MAJA 2022

Wykład będzie również transmitowany na MS Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a21d938cd71e244c89914d5e2f6530398%40thread.tacv2/1652947426109?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5d01e44-b389-4db8-8dc9-dbd8c607932e%22%7d